Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra

2009 - pašlaik

Metodiķis

Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra

Izglītība

2002 - 2011

Dr. phil.

Latvijas Universitāte

Promocijas darbs. "Racionalitāte un motivācija: Morāles psiholoģija Platona sokratiskajos dialogos." Zinātniskā vadītāja. prof. Māra Rubene

Recenzenti:

Dr. phil. Igors Šuvajevs (Latvijas Universitāte)

Dr. phil. Jānis Taurens (Latvijas Mākslas akadēmija)

Dr. phil. Arnis Rītups (Filozofijas institūts, Lēvenes Katoļu universitāte)

1999 - 2001

Humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Latvijas Universitāte

1995 - 1999

Humanitāro zinātņu bakalaurs filozofijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

29.04.2014. Tālmācības kurss "A Beginner's Guide to Irrational Behavior" (Duke University)

07.04.2014. Tālmācības kurss "Design and Interpretation of Clinical Trials" (Johns Hopkins University)

28.02.2014. Tālmācības kurss "Critical Thinking" (University of Edinburgh)

24.01.2014. Tālmācības kurss "Think Again" (Duke University)

08.03. 2013. Tālmācības kurss "Moralities of Everyday Life" (Yale University)

24. 12. 2013. Tālmācības kurss "Useful Genetics. Part 1" (University of British Columbia)

23.12.2013. Tālmācības kurss "Neuroethics" (University of Pennsylvania​)

25.07.2013. Tālmācības kurss "Rationing and Allocatimg Scarce Medical Resources" (University of Pennsylvania)

14.10.2012 TRREE training programme in research ethics evaluation, Module 1.

​No 2006. gada 1. janvāra līdz 1. jūnijam studijas Helsinku Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

​No 2000.gada 1. septembra līdz 31. decembrim studijas Helsinku Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Nāves izpratne medicīnā

Asistētā nāve un ar to saistītās ētiskās problēmas

Ētikas problēmas ģenētikā

Cilvēka uzlabošana un ar to saistītie ētiskie aspekti

Pētniecīb

Ārsta - pacienta komunikācijas ētiskie aspekti

Publikāciju ētika

as ētika

 

Vadītie studiju kursi

Argumentācijas pamati un informācijpratība

Ētika ģenētikā

Medicīnas filosofija un bioētika

Pētniecības ētika

Argumentācijas pamati

Bioētika kinofilmās

Medicīnas ētika

Docētie studiju kursi

Ievads studiju procesā un argumentācijas pamatos

Medicīnas filosofija un bioētika

Nāve un miršana

Pētniecības ētika

Antropoloģijas izpētes metodes

Argumentācijas pamati un informācijpratība

Argumentācijas pamati

Filosofiskā antropoloģija

Maģistra darba izstrādes principi

Medicīnas ētika

Medicīnas socioloģija

Personības psiholoģija

Bioētika kinofilmās

Ētika ģenētikā

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Eiropas medicīnas filozofijas un veselības aprūpes biedrības (European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare) biedrs

 

Pielietojamās filozofijas biedrības (Society for Applied Philosophy) biedrs

 

LZP Ētikas komisijas loceklis

 

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

“Capabilities and Genetic Enhancement in Sport” 33-rd European Conference on Philosophy and Health Care: Philosophy & Ethics at the Edge of Medicine, Oslo, August 7-10, 2019.

“What is wrong with Ludovico’s Technique: Moral Enhancement in “A Clockwork Orange”” Nordic-Baltic Network of Philosophy of Medicine, Tartu, June 11-12-th.

Vilius Dranseika & Ivars Neiders. “Pluralistic Policy of Determination of Death: A Report on Public Views” Nordic-Baltic Network of Philosophy of Medicine, Tartu, June 11-12-th.

“Will-o’-the wisp of Moral Neuroenhancement” 32-nd European Conference on Philosophy and Health Care: The Human Condition in between Medicine, Arts, and the Humanities, Lisbon, Portugal, August 22-25, 2018.

 

“What is Wrong with Ludovico’s Technique: Moral Enhancement in “A Clockwork Orange”” 32-nd European Conference on Philosophy and Health Care: The Human Condition in between Medicine, Arts, and the Humanities, Lisbon, Portugal, August 22-25, 2018.

 

“Apziņas atjaunošana ar vagālā nerva stimulāciju: Ētiskie aspekti” RSU zinātniskā conference, 23.03.2018.

“Mitochondrial Replacement Techniques and Identity” Genome Editing: Biomedical and Ethical Perspectives, Belgrade, Serbia, August, 20-21, 2017

 

“Human Capabilities and the Ethics of Human Enhancement” 31-th European Conference on Philosophy and Health Care: Emerging Technologies in Healthcare, Belgrade, Serbia, August 16-19, 2017

 

“What is Moral Enhancement” Workshop “Biotechnological Human Enhancement as a problem of social sciences and humanities”, Moscow, June 26 – July 1, 2017.

 

“Mitohondrālās pārneses tehnikas un to ietekme uz identitāti” RSU zinātniskā konference, 07.04.2017.

 

“Profesionālā ētika un personas informēšanas ētiskie aspekti” Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācijas konference, Rīga, 2017. gada 11. marts.

 

“Kā atpazīt pseidozinātniskas uzskatu sistēmas?” 3. Latvijas Psihologu kongress, Rīga, 2016. gada 15. Oktobris.

 

“Capabilities Approach and Human Enhancement” International Symposiums, Promises and Perils of Emerging Technologies for Human Condition, Organized by University of St. Cyril and Methodius, Trnava and Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia, November 7, 2016.

 

 

“Egg Donation Policy in Latvia: A Case Study” 30-th European Conference on Philosophy and Health Care. Medicalization, Zagreb, Croatia, August 17-21, 2016.

 

V. Sīlis, V. Sīle “Honorary authorship in the biomedical publications of Latvian researchers” Nordic-Baltic Network on Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Vilnius, Lithuania, June 6-7, 2016.

 

“How to evaluate human enhancement?” Nordic-Baltic Network on Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Vilnius, Lithuania, June 6-7, 2016.

 

“CRISPR gēnu rediģēšanas metode: Ētiskie aspekti” RSU zinātniskā konference, Rīga, 2016. gada 18. aprīlis.

 

“Epicurean gods or just perfect humans? On the idea of moral status enhancement.” Enhancing Understanding of Enhancement, A conference organized by Center of the Study of Bioethics in collaboration with The Hastings Center, Belgrade, Serbia, October 27-28, 2015.

 

“Biobanks and returning individual research results: Latvian policy in the light of current discussions.” 29-th European Conference on Philosophy and Health Care. Medicalization, Ghent, Belgium, August 19-22, 2015.

 

“Partial-Entrustment Model of Ancillary-Care: Implications for Returning Individual Research Results.” Nordic-Baltic Network on Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Stockholm, Sweden, June 8-9, 2015.

 

“Biobankas, ģenētiskā informācija un atgriezeniskā saite ar donoriem”. RSU zinātniskā konference, 2015. gada 26.-27. Martā.

 

“Can there be post-persons and what we can learn from considering their possibility?” „28-th European Conference on Philosophy and Health Care. Innovation in Health Care and the Life Sciences, Debrecen, Hungary, August 27-30, 2014.

 

„Nicholas Agar on the possibility of post-persons.” Nordic-Baltic Network on Philosophy of Medicine and Medical Ethics / Seminar on neuroenhancement (organised by Nordic Committee on Bioethics), Helsinki, Finland, 10 – 11 June, 2014.

 

"Facilitating social innovation: exploring the roots of paternalism in post-Soviet health care in Latvia". 27th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Basel, 14 – 17 August, 2013.

 

 

"Truth-telling practices in the Soviet-era publications on deontology". Nordic-Baltic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics Workshop Issues in Bioethics and Philosophy of Medicine Transformation of Patient Information Practices, Riga, Riga Stradins University, June, 13-th – 14-th, 2013.

 

"Truth-telling and the asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients". "Worst Case Bioethics", 26-th European Conference of Philosophy and Health Care, Max Stern Yezreel Valley College, Nazareth, Israel, 21-24 August, 2012.

 

"Asymmetry of the attitude to truth-telling to dying patients". Medical philosophy and medical ethics in the Nordic and the Baltic countries – some pressing issues, Tartu, June 11-12, 2012.

 

 

 

Publikācijas

 

Neiders, I., Dranseika, V. Minds, brains, and hearts: an empirical study on pluralism concerning death determination. Monash Bioeth. Rev. (2020). https://doi.org/10.1007/s40592-020-00114-0

 

Neiders, Ivars. Kā panākams rūpju efekts. Retoriskie triki : [par retoriskajiem paņēmieniem komunikācijā ar pacientiem] / I.Neiders // Medicus Bonus. - Nr.40 (2019, janv./febr.), 55.-[57.]lpp.

Dranseika, Vilius. In defense of a pluralistic policy on the determination of death [Elektroniskais resurss] / V.Dranseika, I.Neiders // Ethics & Bioethics (in Central Europe) [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, No.3/4 (2018), p.179-188. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/8/3-4/articl…

Neiders, Ivars. Cilvēka uzlabošana / I.Neiders // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 111.-134.lpp.

Neiders, Ivars. Epizode "Humānisms" : [par humānisma izpratni, humānisma kustību Lielbritānijā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.3 (2018, marts), 7.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Gēnu redaktori : [par gēnu rediģēšanas tehnoloģiju, gēnu terapiju, ārstēšanu un uzlabošanu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.9 (2018, sept.), 10.-19.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Grūtniecība būs jāatliek uz vēlāku laiku : [par ovocītu iesaldēšanu nemedicīnisku iemeslu dēļ] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.5 (2018, maijs), [6.]-8.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Placebo efekts un rūpju efekts : [par placebo klīniskajā praksē un placebo ētiku : stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras docents] / I.Neiders ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.37 (2018, aug./sept.), 54.-56.lpp.

Neiders, Ivars. Tautas priekšstāvis alā : [par loģiski pareizu argumentu veidošanas prasmi un nepamatotu pārliecību par savām spējām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.6 (2018, jūn.), 8.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Geju vaibsti mākslīgajā intelektā : [sakarā ar žurn. "Personality and Social Psychology" publicēto pētījumu par mākslīgā intelekta spēju noteikt cilvēku seksuālo orientāciju pēc fotogrāfijas] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.12 (2017, dec.), 9.-11.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Nāve medicīnā : [par nāves izpratni medicīnā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.10 (2017, okt.), 6.-8.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Pirmie soļi [Elektroniskais resurss] : [recenzija par grāmatu: Ījabs, Ivars. Politikas teorija: pirmie soļi / redaktore R.Kārkliņa. - [Rīga] : las.ām, 2017. - 278, [1] lpp.] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2017, 3.apr.). - Resurss aprakstīts 2018.g. 12.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.satori.lv/article/pirmie-soli

Neiders, Ivars. Viss ir viena vienīga halucinācija. - Nopietni? : [par sajūtu pieredzi un halucinācijām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.4 (2017, apr.), 9.-11.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv

Neiders, Ivars. Bioethical prescriptions : Frances Myrna Kamm. Bioethical prescriptions. To create, end, choose, and improve lives. Oxford University Press, 2014, 624 pp : [book review] / I.Neiders // Medicine, Health Care and Philosophy. - Vol.19, No.3 (2016, Sept.), p.491-495. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Neiders, Ivars. Divas filmas par pašnāvību [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2016, 18.okt.), [1.-6.]lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 22.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/12026

Neiders, Ivars. Dziļdomīgie jautājumi : [par bērnu atbildēm uz filozofiskiem jautājumiem un sabiedrības reakciju uz bezjēdzīgiem apgalvojumiem] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.4 (2016, apr.), 9.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/dzildomigie-jautajumi-178…

Neiders, Ivars. Labējie spēkavīri : [sakarā ar pētījumu par saistību starp vīriešu fizisko spēku un viņu politiskajiem uzskatiem] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.11 (2016, nov.), 7.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/labejie-spekaviri-18613

Neiders, Ivars. Piesegšanās ar tikumiem : [par asociācijas "Ģimene" piedāvātajām tikumiskās audzināšanas vadlīnijām] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.1 (2016, janv.), 9.-10.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/piesegsanas-ar-tikumiem-1…

Neiders, Ivars. Saprātīgu cilvēku viedokļi atšķiras : [par cilvēku morālu uzlabošanu ar tehnoloģiju palīdzību] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.7 (2016, jūl.), 9.-[11.]lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/sapratigu-cilveku-viedokl…

Neiders, Ivars. Tautas kalpu sirdsapziņa : [par sirdsapziņas jautājumu politiskajā vidē] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.12 (2016, dec.), 8.-9.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://www.rigaslaiks.lv/zurnals/tautas-kalpu-sirdsapzina-…

Neiders, Ivars. Budžeta "ēdāji" : [par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām alkohola reibumā un veselības aprūpes nepietiekamo finansējumu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.2 (2015, febr.), 11.-[13.]lpp.

Neiders, Ivars. Can there be post-persons and what can we learn from considering their possibility? [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Ethics in Progress [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.1 (2015), p.56-71. - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ethicsinprogress.org/?cat=19

Neiders, Ivars. Dzīve nav strūklaka : [par filozofiju kā dzīves jēgas meklēšanu] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.11 (2015, nov.), [11.-12.]lpp.

Neiders, Ivars. Laime / I.Neiders // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums / V.Sīļa redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2015. - 1.sēj., 187.-213.lpp.

Neiders, Ivars. Nedrošā saite : [par viendzimuma pāru laulību legalizāciju Īrijā un partnerattiecību likuma iespējamo pieņemšanu Latvijā] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.7 (2015, jūl.), 12.-[13.]lpp.

Sīlis, Vents. Bioethics in Latvia : current situation / V.Silis, I.Neiders, V.Sile // Asian Bioethics Review. - Vol.7, No.5 (2015, Dec.), p.457-467.

Neiders, Ivars. Par brīvību nomirt [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 31.jūl. (2014), [4 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7680/Ivars_Neiders/Par_brivibu_nomi…

Neiders, Ivars. Par vieglu nāvi : [par atziņām Mērijas Vornokas un Elizabetes Makdonaldas grām. "Easeful death. Is there a case for assisted dying"] / I.Neiders // Rīgas Laiks. - Nr.10 (2014, okt.), 68.-70.lpp.

Neiders, Ivars. Patriotisms kā tikums [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 5.marts (2014), [6 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 13.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/6919/Ivars_Neiders/Patriotisms_ka_t…

Neiders, Ivars. Patriotisms un morāle [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 12.marts (2014), [2 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.satori.lv/raksts/6957/Ivars_Neiders/Patriotisms_…

Neiders, Ivars. Viltotie grādi [Elektroniskais resurss] / I.Neiders // Satori : interneta žurnāls [Elektroniskais resurss]. - 29.sept. (2014), [5 lpp.]. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://satori.lv/raksts/7988/Ivars_Neiders/Viltotie_gradi

Sīlis, Vents. Konflikts starp patiesīgumu un nekaitēšanu / V.Sīlis, I.Neiders, V.Sīle // Medicus Bonus. - Nr.19 (2014, okt./nov./dec.), 64.-67.lpp.

 

Tēzes

 

Neiders, Ivars. Apziņas atjaunošana ar vagālā nerva stimulāciju : ētiskie aspekti / I.Neiders // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 325.lpp.

Neiders, Ivars. Mitohondriālās pārneses tehnikas un to ietekme uz identitāti / I.Neiders // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 379.lpp.

Neiders, Ivars. CRISPR gēnu rediģēšanas metodes ētiskie aspekti / I.Neiders // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 342.lpp.

Neiders, Ivars. Biobankas, ģenētiskā informācija un atgriezeniskā saite ar donoriem / I.Neiders // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 442.lpp.

Neiders, Ivars. Helsinku deklarācijas 2013. gada redakcija : būtiskās izmaiņas un trūkumi / I.Neiders // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 473.lpp.

Sīle, Vija. Patiesības teikšanas jautājums padomju perioda publikācijās par deontoloģiju / V.Sīle, I.Neiders, V.Sīlis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 475.lpp.

 

Grāmatas un brošūras

 

Neiders, Ivars. Can we use the capabilities approach to evaluate human enhancement? / I.Neiders // Promises and perils of emerging technologies for human condition: voices from four postcommunist Central and East European countries. edited by P.Sýkora. - Bratislava : Berlin : Veda, Peter Lang International Academic Publishers, 2019. - Chapter 4, [16 p.]. - DOI: https://doi.org/10.3726/b15689

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; sastādītāji: V.Sīlis, I.Neiders, A.Žabicka ; recenzenti: M.Rubene, I.Ījabs ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. - 2.sēj., 294 lpp.

Grāmatas

Filosofiskā antropoloģija II

V. Sīļa un I. Neidera redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Filosofiskā antropoloģija

V. Sīlis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis, J. Budanceva, I. Dzalbe, E. Šauers, V. Sīle, I. Neiders, G. Vēja, V. Sīlis, sast., A. Žabicka, sast., V. Sīlis, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Saistītās ziņas