Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - 2016

Docents

Zobārstniecības fakultāte, Ortodontijas katedra

Izglītība

2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

promocijas darba nosaukums "Reģenerācijas/augšanas, deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu autos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām"

2006 - 2009

Doktora studiju programma Medicīna

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2006

Ortodonta kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2003

Zobārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2006-2016 Dalība Eiropas Ortodontu asociācijas kongresos

2006-2016 Dalība Baltijas Ortodontu asociācijas kongresos

2006-2016 Dalība Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskajās konferencēs

2006-2016 Dalība dažādos tālākizglītības profesionālajos kursos

Pētniecības darbības virzieni

Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi

Docētie studiju kursi

Ortodontija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

studentu zinātniski pētnieciskie darbi: 6

recenzētie:

studentu zinātniski pētnieciskie darbi: 7

Projekti

2007 - IZM Projekts "Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi"

2009-2012 - IZM Projekts Nr. 09.1408 "Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte"

Pašlaik - Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums "(M.Pilmane)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Ortodontu asociācija

Baltijas Ortodontu asociācija

Pasaules Ortodontu asociācija

Publikācijas

Raksti​​

The relationship between mandibular rotation and osseous structure of the TMJ in pre-surgery orthognathic patients : a cone beam CT study / Z.Krisjane, I.Urtane, K.Gardovska, I.Jankovska, G.Krumina // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.17, No.2 (2015, June), p.41-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Specific signaling molecule expressions in the interradicular septum in different age groups / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.81-86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upper airway sagittal dimensions in obstructive sleep apnea (OSA) patients and severity of the disease / J.Svaza, A.Skagers, D.Cakarne, I.Jankovska // Stomatoloģija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 4 (2011), p.124-128. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.-173.lpp.

Tēzes​​

Jankovska, Iveta. Gēnu proteīnu, interleikīnu un β-defensīna ekspresija pacientiem ar lūpas un aukslēju šķeltni / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Akota // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 218.lpp.

Jankovska, Iveta. Expression of gene proteins, interleukins and ß-defensin in cleft-affected tissue / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Akota // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.92.

Disorders of osseous structure of TMJ in children with juvenile idiopathic arthritis - CBCT study / I.Jankovska, I.Urtane, V.Stanevica ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 293.lpp.

Augšējo elpošanas ceļu cefalometriskie rādītāji un mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / I.Jankovska, L.Feldmane, A.Skaģers ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 95.-96.lpp.

Jankovska, Iveta. Characterization of regeneration/growth factors, degeneration factors and apoptosis in jaw bones and soft tissues of patients with dentofacial deformities : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xiii. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jankovska, Iveta. Kaula morfoģenētiskā proteīna 2/4 ekspresija pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 324.lpp.

Jankovska, Iveta. Reģenerācijas/augšanas , deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, I.Urtāne, M.Pilmane // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 43.lpp.

Specific signaling molecule assessment in the interradicular septum in different age groups : [abstract] / M.Grzibovskis, I.Urtane, M.Pilmane, I.Jankovska // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.xi. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jankovska, Iveta. Osteopontin and osteocalcin in maxilla tissue in skeletal Class III patients : [abstract] / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtane // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 141.

Jankovska, Iveta. Transformējošā augšanas faktora ß ekspresija pacientiem ar Angle II un Angle III klases dentofaciālām deformācijām / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 297.lpp.

Osteopontin and osteocalcin in bone of skeletal class III patients / I.Jankovska, M.Pilmane, I.Urtāne, A.Bīgestāns, Ģ.Šalms, G.Lauskis // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.30.

Pathomorphological changes of soft palate in snoring and obstructive sleep apnes (OSA) / J.Svaža, L.Feldmane, I.Jankovska, A.Skaģers // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.70-71.

Kontakti