Pārlekt uz galveno saturu

Sagatavošanas kursi Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmās Politika un politiskā komunikācija un Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Norises laiksno 2021. februāra līdz 2021. aprīlim sestdienās no 10.00 līdz 15.00
Maksa (EUR)120,00

politologu_akademija_sq.png

Nodarbību plāns

Pieteikšanās sagatavošanas kursiem sāksies 2020. gada decembrī.

Jauno diplomātu un politologu akadēmijas dalībnieks ar labāko vērtējumu noslēgumā saņem studiju maksas atlaidi 100 % apmērā pirmajā semestrī Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmās Politika un politiskā komunikācija un Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Noslēguma pārbaudes darbs notiks aprīlī. Tas tiks ieskaitīts arī kā iestājpārbaudījums, ja dalībnieks iesniegs dokumentus vasaras uzņemšanas laikā. Tādējādi, sekmīgi pabeidzot Jauno diplomātu un politologu akadēmiju, dalībnieks iegūs garantētu vietu kādā no šīm programmām.

Jauniešiem, kuri sekmīgi pabeigs Jauno diplomātu un politologu akadēmiju un rudenī sāks studēt kādā no šīm programmām, par kursiem samaksātie 120 EUR tiks ieskaitīti kā daļa no studiju maksas.

Noslēguma pārbaudījuma (iestājpārbaudījuma) sekmīga nokārtošana neatbrīvo vidusskolēnu no centralizēto eksāmenu un citu vidusskolas absolvēšanas pārbaudījumu kārtošanas.

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Par kursiem jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu līdz kursu sākuma datumam.

Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiek anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad ir samaksāta kursu dalības maksa.