Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2018 - pašlaik

Ginekologs, dzemdību speciālists

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

2013 - 2019

Ārsts rezidents

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

2011 - 2012

Māsu pienākumu izpildītāja

Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca

2010 - 2011

Māsu palīgs

Bērnu klīniskā Universitātes slimnīca

2007 - 2007

Māsu palīgs

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

2016 - pašlaik

Doktorante

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - 2019

Ārsts-rezidents (ginekologs – dzemdību speciālists)

Rīgas Stradiņa universitāte

2006 - 2013

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte

1993 - 2006

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 10. vidusskola

Sasniegumi

Antropoloģija

Docētie studiju kursi

Dzemdniecība un ginekoloģija

Histoloģija

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Anthropometric parameters and biochemical markers of military personnel under the influence of high physical and psychological loads / L.Plavina, V.Mackevics, S.Smagare, A.Cakstiņs, J.Stankevica // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.341-347. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0053

Анализ антропометрических параметров у женщин старше 40 лет в Латвии = Analysis of anthropometric parameters for women over 40 years in Latvia / Е.Станкевича, Л.Плявиня, С.Умбрашко, И.Дулевска // Вестник Московского университета = Vestnik Moskovskogo universiteta. - N 1 (2018), c.37-42. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Резюме на английском языкe.

Анатомия в Латвии – сквозь призму времени / И.А.Дулевска, Л.Г.Гавриченкова, С.А.Умбрашко, Л.В.Мартинсоне-Берзкалне, Е.В.Станкевич, В.Д.Цируле // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.208-210.

Особенности роста и развития 6-ти и 7-ми летних детей в Латвии / С.А.Умбрашко, И.А.Дулевска, Л.В.Мартинсоне-Берзкалне, Е.В.Станкевич, А.А.Огинска, Л.Г.Гавриченкова, Я.Я.Ветра, В.Д.Цируле // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.143-147.

Оценка степени ожирения у женщин в Латвии после 40 лет / Е.Станкевич, Л.Плявиня, С.А.Умбрашко, Г.Бахс, И.Дулевска // Проблемы современной морфологии человека (Москва, Россия, 26-28 сентября, 2018 г.) : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Москва, 2018. - С.135-137.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometrics parameters for Latvian women in the age over 40 years / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2017. - [Vol.] XXVI, No.2, p.136-143.

 

Tēzes​​

 

Anthropometric indices as screening tools for obesity and overweight in Latvian women older than 40 years of age / J.Stankevica, L.Plavina, G.Bahs, S.Umbrasko, I.Dulevska // 10th Scientific Conference "Baltic Morphology" (Kaunas, Lithuania, Oct.24-25, 2019) : Abstracts. - Kaunas, 2019. - P.280.

Assessment of obesity using anthropometric indexes / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, G.Bahs, S.Umbraško // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.576.

Children and teenagers’ development in longitudinal research / S.Umbrasko, V.Cirule, I.Dulevska, L.Martinsone-Berzkalne, E.Cudars, A.Oginska, J.Stankevica // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.573.

Evaluation of chest-growth indexes for women of age greater than 40 / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, G.Bahs, S.Umbraško // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.577.

Spatium retroperitoneale – anatomical and clinical aspects / I.Dulevska, S.Umbrasko, L.Martinsone-Berzkalne, J.Stankevica, L.Gavricenkova // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.579.

Antropometrisko parametru analīze saistībā ar ārējiem un iekšējiem faktoriem pirmsskolas vecuma bērniem / S.Umbraško, I.Duļevska, L.Martinsone-Bērzkalne, J.Stankeviča, L.Pļaviņa, L.Gavričenkova, Dz.Kažoka, A.Oginska, J.Vētra // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 155.lpp.

Ar virsmasu saistīto antropometrisko parametru analīze Rīgā strādājošām sievietēm / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško, G.Bahs, I.Duļevska // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 161.lpp.

Assessments of women's body composition and menopausal syndrome in period from 40 till 65 years old / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko, G.Bahs, I.Dulevska // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress (Rīga, Latvija, 2018.g. 20.-21.apr.) : kongresa tēzes. - Rīga, 2018. - [1 lpp.]

Paduses dobuma asinsvadu un nervu topogrāfija anatomiski klīniskā aspektā / I.Duļevska, S.Umbraško, J.Stankeviča, L.Martinsone-Bērzkalne, L.Pļaviņa, L.Gavričenkova, Dz.Kažoka // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 156.lpp.

Characteristics of 6 and 7 year old children's growth in Latvia / S.Umbrasko, I.Dulevska, A.Oginska, L.Martinsone-Berzkalne, J.Vetra, J.Stankevica, N.Silova, S.Berzina // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.89.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometrics parameters for Latvian women in age over 40 years / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko // Baltic Morphology IX (Tartu, Estonia, Sept.27-29, 2017) : Conference Programme : Abstracts of Presentations / University of Tartu. - Tartu, 2017. - P.66.

Stankeviča, Jekaterina. Antropometrisko rādītāju raksturojums sievietēm vecuma posmā no 40 līdz 65 gadiem / J.Stankeviča, L.Pļaviņa, S.Umbraško // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 200.lpp.

Stankeviča, Jekaterina. Women's health assessment in the menopausal period / J.Stankevica, L.Plavina, S.Umbrasko // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 111.-112.lpp.

Stankeviča, Jekaterina. Anthropometric parameters for women in age from 40 to 65 years old in Latvian population / J.Stankevica, L.Plavina // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.112.-113.

Stankeviča, Jekaterina. Ķermeņa uzbūves īpatnības un to izmaiņas sievietēm menopauzes vecumā hormonu aizvietojošās terapijas ietekmē : literatūras apskata apkopojums / J.Stankeviča, L.Pļaviņa // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 15.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māra Pilmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore
Valērija Groma
Docētāja, Vadītāja
Silvija Umbraško
Docētāja, Vadītāja
Sandra Skuja
Docētāja, Vadošā pētniece
Anna Junga
Docētāja, Laboratorijas vadītāja
Zane Vitenberga-Verza
Docētāja, Speciāliste mācību darbā
Edgars Čudars
Vadītājs, Stundu pasniedzējs
Velta Ivanovska
Biroja administratore
Andris Čakstiņš
Biroja administrators