Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2007 - pašlaik

Eksperts

Eiropas Zāļu Aģentūra

2006 - pašlaik

Komisijas loceklis

ZVA Zāļu reģistrācijas Komisija

2006 - pašlaik

Konsultants

TM IeVP

2004 - pašlaik

Konsultants

Med. sabedrība "Uniklīnika"

1991 - pašlaik

Eksperts

Zāļu Valsts Aģentūra

1987 - pašlaik

Konsultants

Med. sabiedrība "ARS"

2001 - 2007

Docents

RSU Iekšķīgo slimību katedra

1983 - 2001

Asistents

RSU Iekšķīgo slimību katedra

1979 - 1979

Ārsts

Ātras medicīnas palīdzības stacija

1977 - 1979

Ārsta palīgs (feldšeris)

Ātras palīdzības stacija

1975 - 1977

Sanitārs

Ātras medicīnas palīdzības stacija

Izglītība

1979 - 1983

Dr. med.

Kardioloģijas centrs

1973 - 1979

Ārsta diploms

Medicīnas Rīgas Institūts

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana.
  • Metabolais sindroms.
  • Dzīves kvalitāte.

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​s programma "Standartizētas situācijas medicīnā"

Vadītie studiju kursi

Iekšķīgās slimības

Iekšķīgo slimību propedeitika

Propedeitika, iekšķīgo slimību pamati

Docētie studiju kursi

Iekšķīgās slimības

Iekšķīgās slimības (kardioloģija)

Iekšķīgās slimības ar propedeitiku

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Iekšķīgo slimību pamati

Iekšķīgo slimību propedeitika

Ievads klīniskajā medicīnā (propedeitika)

Propedeitika

Propedeitika, iekšķīgo slimību pamati

Reimataloģija

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Sastāvs tahikardijas novēršanai, ārstējot sāpes sirdī : LV 14497 B : patents / izgudrotāji: G.Orļikovs, J.Karpovs, J.Voicehovska. - Pieteikts: 14.02.2012 ; publicēts: 20.08.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.8 (2012), 1129.lpp.

Publikācijas

Raksti​​

Fadejeva, Irina. Pacients pēc pārciesta akūta koronāra sindroma / I.Fadejeva, M.Tracovskis, J.Karpovs // Doctus. - Nr.10 (2014, okt.), 6.-13.lpp.

Selēna izmantošana bronhu ß-receptoru jutības atjaunošanai ilgstošas rezistentas obstrukcijas gadījumā / J.Voicehovska, G.Orļikovs, N.Voskresenska, L.Umnova, L.Ivanova, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 118.-122.lpp.

Selēns - līdzeklis virsnieru garozas funkciju atjaunošanai / J.Voicehovska, G.Orļikovs, L.Umnova, L.Ivanova, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 178.-182.lpp.

Asthma Quality of Life Questionnaire latviešu valodas versija : izpēte, validizēšana, dzīves kvalitātes novērtēšana slimniekiem ar bronhiālo astmu / J.Voicehovska, G.Orļikovs, T.Farbtuha, J.Karpovs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 8.-13.lpp.

Tēzes​​

Tachycardia prevention during heart pain attack treatment : [abstract] / J.Voicehovska, G.Orlikov, J.Karpovs, L.Umnova // EMAA 2012 - 8th European Masters in Aesthetic & Anti-Aging Medicine (Paris, France, Oct.12-14, 2012) : Official Congress Book. - Paris, 2012. - P.113.

Quality of life in arterial hypertension patients treated by fixed combinations / J.Voicehovska, J.Karpovs, L.Umnova, G.Orlikovs ...[et al.] // Fixed Combination 2011 : The 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus (Paris, France, Dec.1-4, 2011) : Program & Abstracts. - Paris, 2011. - P.85.

Quality of life in metabolic syndrome patients : a study and validation of Latvian language version / J.Voicehovska, L.Umnova, G.Orļikovs, J.Karpovs ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 46.lpp.

Advances of selenium add-on treatment in severe steroids-dependant bronchial asthma / J.Voicehovska, G.Orlikov, J.Karpovs, L.Umnova ...[et al.] // European Respiratory Journal. - Vol.36, Suppl.54 (2010, Sept.), abstr. P3986. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ātriju undulācijas kupēšanas nefarmakoloģisko neinvazīvo metožu salīdzināšana / J.Karpovs, A.Lejnieks, O.Kalējs, J.Voicehovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 83.lpp.

Bronhu caurlaidības atjaunošanas metode ilgstošas rezistentas obstrukcijas gadījumā / J.Voicehovska, G.Orļikovs, J.Karpovs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 115.lpp.

Selenium add-on therapy restores bronchial airflow in resistant bronchial obstruction : [abstract] / J.Voicehovska, G.Orlikovs, J.Karpovs, L.Umnova ...[et al.] // Микроэлементы в медицине = Trace Elements in Medicine. - Т.11, Вып.2 (2010, июнь), с.70. - IV Международный симпозиум Федерации европейских обществ по изучению макро- и микроэлементов "Макро- и микроэлементы в медицине и биологии" = 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology (St. Petersburg, Russia, June 9-12, 2010).

Grāmatas un brošūras​​

Jirgensons, Jānis. Kardioloģija / J.Jirgensons, J.Karpovs, K.Pičkurs // Propedeitika / G.Orļikova, J.Voicehovskas un K.Pičkura redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 109.-194.lpp.

Propedeutics / [authors: O.Kalējs, J.Karpovs, J.Lācis, S.Lejniece, G.Orļikovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ... [et al.] ; translate from Latvian J.Voicehovska] ; edited by G.Orļikovs and K.Pičkurs ; Rīga Stradiņš University. Department of Internal Diseases. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2012. - 396, [1] lpp.

Propedeitika / G.Orļikova un K.Pičkura redakcijā ; autori: G.Orļikovs, S.Lejniece, J.Lācis, J.Karpovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ...[et al.] ; Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšķīgo slimību katedra. - Rīga : RSU, 2010. - 370 lpp.

Sastāvs tahikardijas novēršanai, ārstējot sāpes sirdī : LV 14497 B : patents / izgudrotāji: G.Orļikovs, J.Karpovs, J.Voicehovska. - Pieteikts: 14.02.2012 ; publicēts: 20.08.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.8 (2012), 1129.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja