Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Speciālās skolas skolotājs

Rīgas mākslas un mediju tehnikums

2014 - pašlaik

Lektors

RSU Fizikas katedra

2012 - pašlaik

Zinātniskais asistents

LU Cietvielu fizikas Institūts

2011 - 2012

Inženieris

Medicīnisko iekārtu kontrole un serviss

Izglītība

2014 - pašlaik

Doktorantūra

Latvijas Universitāte

Promocijas darba tēma

Nanostrukturētu plānslāņu elektrodmateriālu pētījumi Litiju jonu baterijām

2012 - 2014

Profesionālais Maģistra grāds Nanoinženierijā

Rīgas Tehniskā Universitāte

Maģistra darba tēma

Grafēna elektrods litija jonu baterijām

2008 - 2012

Bc. Sc. Ing.

Rīgas Tehniskā Universitāte

Bakalaura darba tēma " Mobilā telefona starojuma ietekme uz asins šūnām"

Inženierprojekta tēma : Transporta līdzeklis medicīnisko fantomu pārvadāšanai slimnīcās"

1999 - 2006

Ārsta diploms

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

 

Nanomateriāli, to sintēze, kristāliskās struktūras pētijumi , to pielietojumi enerģijas uzkrāšanā .

Zaļās tehnoloģijas. Elektroforētiskā materiālu uznešana uz pamatnes.

  •  

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Nanotehnoloģijas medicīnā

Medicīniskās aparatūras fizikālie pamati

 

Docētie studiju kursi

Biomateriāli zobārstniecībā

Medicīniskā fizika

Medicīniskās aparatūras uzbūves un izmantošanas fizikālie principi

Nanotehnoloģijas medicīnā

Nanotehnoloģijas medicīnā

Projekti

 

LU CFI , Projekts Nr.666/2014 „Kontrolējamas porainības kompozītmateriālu sintēze un pētījumi

plāno slāņu un to sistēmu iegūšanai enerģijas uzkrāšanas un pārveidošanas pielietojumiem" LZP

grants , vadītājs Dr.phys. J. Kleperis.

Amats: inženieris – pētījumi ar nanostrukturēta grafēna oksīda un dažādu metālu oksīdu

kompozītmateriāliem, litija jonu bateriju plānslāņu katodmateriālu pielietojumam.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Iekļauts RTU zelta fondā - 2014

 

 

Publikācijas

 

Kaspars Kaprans etal 2015 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 77 012042 doi:10.1088/1757- 899X/77/1/012042 , Electrophoretic Nanocrystalline Graphene Film Electrode for Lithium Ion Battery

Publicēšanai pieņemta : Janis Mateuss , Anna Dorondo, Kaspars Kaprans, Gunars Bajars, Gints Kucinskis, Anna Dorondo, Janis Kleperis, Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Study of Electrophoretically Deposited Graphene Oxide/Co2O3/Fe(NO3)2 Nanomaterial as Electrode for Lithium Ion Batteries , Journal of of Solid State Ionics (SSI)

Publicēšanai sagatavota: Kaspars Kaprāns, Inese Petroviča, Institute of Atomic Physics and Spectroscopy , Study of Optical Coherence Tomography for Non Invasive ex vivo and in vivo Investigations in Dental Medicine

 

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja