Pārlekt uz galveno saturu

Katrīna veic mRNS analīzi FLP projektā Primārie (pārsvarā) antivielu deficīti pieaugušajiem: meklējot slimības cēloņus un klīnisko izpausmju dažādību (Nr. lzp-2020/1-0269). Tāpat Katrīna aktīvi iesaistās arī citos ar bioinformātiku saistītos projektos, piemēram, identificējot miRNS variācijas koronāro artēriju slimību gadījumā, saistot to ar genoma informāciju, sadarbībā ar Deutsches Herzzentrum München Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen; ar hipoksiju saistīto biomarķieru identifikācijā HER2+ krūts vēža šūnu līnijās un baktēriju un vīrusu infekciju biomarķieru identifikācijā bērniem ar paaugstinātu temperatūru, izmantojot urīna transkriptoma analīzi.

Iepriekš Katrīna ir strādājusi arī pie neironu šūnu translācijas profilēšanas un augu vielmaiņas ceļu matemātiskās modelēšanas.