Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija (KIISL) spēj nodrošināt plašu pakalpojumu spektru laboratoriskās diagnostikas un imunoģenētikas jomā.

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija (KIISL):

 • veic zinātniski pētniecisko darbību imunoloģijas, imunoģenētikas un medicīnas jomā, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai veicinātu zinātni un augstāko izglītību;
 • piedalās ārstu imunologu, laboratorijas ārstu un laborantu sagatavošanā imunoloģijas jomā;
 • veic pēcdiploma apmācību speciālistiem, kuriem imunoloģija ir pamatspecialitātes sastāvdaļa (ārsti laboranti, kuri nodarbojas ar imunoloģiskām metodēm onkoimunoloģijā, reimatoloģijā, dermatoloģijā, transfuzioloģijā, imūnnefroloģijā, transplantoloģijā, imūndeficītu imunoloģijā u. c.);
 • veic diagnostiku ar polimerāzes ķēdes reakcijas reālā laika (RL-PĶR) metodi (HLA genotipēšanu, klīniskā materiāla mikrobioloģisko testēšanu), asins seroloģisko testēšanu ar imūnfermentatīvās analīzes metodi;
 • sniedz konsultatīvo, diagnostisko palīdzību Latvijas iedzīvotajiem klīniskās imunoloģijas jomās;
 • sniedz konsultācijas studentiem, rezidentiem un doktorantiem par zinātnisko pētījumu darba veikšanu:
  • konsultācijas par biomarķieru izvēli un paraugu apstrādes metodēm;
  • konsultācijas par pētījuma plānošanu, pētījuma projekta izstrādi;
  • konsultācijas par iegūto datu grafisko attēlošanu un interpretāciju.

Pētniecības virzieni

 • Galvenā audu saderības kompleksa gēnu (Major Histocompatibility Complex, MHC, HLA) uzbūves izpēte
 • Infekciju, metabolo un autoimūno saslimšanu riska gēnu noteikšana
 • Zāļu rezistences raksturojums imūnatbildes laikā
 • Citokīnu indukcijas noteikšana normā un patoloģijā
 • Imūnkompetento šūnu funkcionālo īpašību izpēte

Klīniskās analīzes

 • Citomegalovīrusa spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Epšteina-Barra vīrusa spec. DNS noteikšana (RL-PĶR)
 • Cilvēka papilomas vīrusa (HPV) 16/18 tipa spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Cilvēka  papilomas vīrusa (HPV) 21 augsta riska onkogēnie tipi DNS kvalitatīva un kvantitatīvā noteikšana (RL-PĶR)
 • Ureaplasma urealiticum/parvum spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Herpes simplex vīrusa 1/2 tipa spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Herpes zoster vīrusa spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Cilvēka herpesvīrusa 6 tipa spec. DNS kvalitatīva noteikšana (RL-PĶR)
 • Autoantivielu noteikšana slimniekiem ar dažādām autoimūnām slimībām (ELISA)
 • Citokinu un hemokinu noteikšana (Luminex tehnoloģijas metode)
 • Citokinu noteikšana (ELISA)
 • HLA-DRB1;DQA1;DQB1; DP genotipēšana (RL-PĶR)

Laboratorijas aparatūra

 • DT lite Real-Time PCR System
 • Absorbance Microplate reader ELx800TM BioTek
 • Microplate StripWasher ELx50TM BioTek
 • Microscope Opton Axioplan
 • DT_322 Real-Time PCR System
 • NanoPhotometer IMPLEN
 • Luminex xMAP Technology System

Projekti

LZP granti
 • LZP sadarbības programmas Nr.10.0029 Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē (vad. – prof. L. Vīksna) apakšprojektā Nr.10.0029.5. MHC/HLA gēni un to loma infekciju slimību etiopatoģenēzē; slimību attīstības un terapijas efektivitātes ģenētiska prognoze. Darbības laiks: 2010.–2013.
 • LZP sadarbības programmas Nr.10.0010.09. Hromosomas 6p21.3 MHC/HLA reģiona genotipēšana un imūnregulatoro gēnu nukleotīdu otrā ekzona sekvenču un prognostisko kritēriju noteikšana HIV infekcijas gadījumā. Darbības laiks: 2010.–2013.
 • LZP projekts Nr.09.1604./09.1402. Akūtas un hroniskas boreliozes (Laimas slimības) specifiskā, imūnģenētiskā, bioķīmiskā, klīniskā, radioloģiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika, slimības gaitas prognozēšana, pacientu dzīves kvalitātes verificēšana boreliožu izraisītas invaliditātes profilaksei un sabiedrības veselībai radītā sloga mazināšanai Latvijā. Darbības laiks: 2009.–2012.
Citu starptautisko institūciju finansētie projekti
 • COST Action BM1406. IONCHAN-IMMUNRESPON. “Ion Channels and Immune Response toward a global understanding of immune cell physiology and for new therapeutic approaches (IONCHAN-IMMUNRESPON)”. 2015.–2020. g.
 • COST programma Nr. BM0803 A European network of the HLA diversity for histocompatibility, clinical transplantation, epidemiology and population genetics (HLA-NET). Darbības laiks: 2009.–2013.
RSU iekšējie pētniecības projekti
 • RSU iekšējais pētniecības projekts Nr. 21-1/1/2019-4. “ORAI1 un STIM1 gēnu ekspresijas līmenis asinīs pacientiem ar zāļu jutīgu tuberkulozi”. 2019.–2020. g.
 • RSU iekšējais pētniecības projekts Nr.21-1/1/2019-3. “Bioķīmisko un imūnģenētisko apoptozes un fibrozes marķieru un endotoksīnu atšķirības pacientiem ar imūnsupresējošo RNS vīrusu (HIV, HCV) ierosinātām hroniskām infekcijām un saistība ar infekciju smagumu”. 2019.–2020. g.
 • RSU studentu pētnieciskais darbs “Citomegalovīrusa infekcijas neinvazīva diagnostika pacientiem ar čūlaino kolītu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā”.
VPP un citi projekti
 • RTU/RSU Sadarbības projekts nr.13073. “Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā”. 2015.–2020.g.
 • VPP Biomedicīnas sabiedrības veselības projekts Nr.5. apakšprojekts nr. 7.1. Inovatīvu infekcijas procesa regulācijas un modulācijas stratēģiju izveide. 2014.–2018.g.

Patenti

 • Patents LV 15270 B. J. Eglīte, O. Kolesova, A. Kolesovs, V. Jasinskis, E. Hagina, I. Januškeviča, G. Stūre, K. Kramiča, B. Rozentāle, J. Storoženko, L. Vīksna. Pēkšņas nāves riska prognozēšanas paņēmiens slimniekiem ar HIV un Tuberkulozes (HIV/TB) duālo koinfekciju, tai skaitā IRIS sindroma gadījumā. 20.05.2018.
 • Patents LV Nr.15269 B. J. Eglīte, V. Staņēviča, M. Višņevska, O. Kolesova. Juvenīla idiopātiska ātri progresējošā oligoartrīta attīstības riska noteikšanas paņēmiens bērniem sešus mēnešus pirms klīnisko pazīmju parādīšanās.20.05.2018.
 • Patents LV 15235 B. Izgudrotāji (LV): J. Eglite, D. Kasjko, V. Jasinskis, E. Hagina, I. Januškeviča, G. Stūre, B. Rozentāle, J. Storoženko, L. Vīksna. HIV inficēšanās riska prognozēšanas paņēmiens sievietēm. 20.05.2018.

Publikācijas

2019

Raksti

 1. L. Bara, J. Eglite, P. Oss, V. Cauce, E. Hagina, S. Gintere, L. Viksna, and A. Krumina. Development of sepsis in relation to serum biomarkers concentration like intercellular adhesion molecule-1, macrophage migration inhibitory factor, plasminogen activator inhibitor-1 and soluble Fas ligand. Clin. Pract. (2019) 16(S1), 1361-1367.DOI: 10.4172/clinical-practice.1000402.
 2. L. Viksna, M. Vilcans, I. Zeltiņa, A. Leidere-Reine, A. Krumiņa, O. Koļesova, J. Ļeviņa, A. Koļesovs. Vaccination against influenza: Attitude of health care personnel in a multidisciplinary hospital in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences,Volume 73, Issue 4, 1 August 2019, Pages 403-406. DOI: 10.2478/prolas-2019-0063.
 3. L. Bara, J. Eglite, P. Ošs, V. Cauce, V. Lietuvietis, L. Viksna, E. Hagina, A. Krumina. HLA Class II-DRB,-DQA and-DQB genotypes in peripheral blood shows shifts during the course of sepsis. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (1), pp. 10-16. DOI: 10.2478/prolas-2019-0002.
 4. K. Kramiča, J. Eglite, A. Kolesovs, T. Kramica, G. Titovica, D. Dzerina, G. Nikolajeva, L. Viksna, O. Koļesova. A pilot study on markers of genetic predisposition in tuberculous pneumonia patients in Latgale. Journal Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. Vol 73 Latvia,1-3April  (2019),No 2,189-191. DOI: 10.2478/prolas-2019-0030.
 5. V. Jasinskis, O. Kolesova, A. Kolesovs, L. Viksna, I. Azina, B. Rozentale , J. Eglite. Human Leukocyte Antigens Class II alleles impacting the response to 5-7 year antiretroviral therapy in a Latvian cohort. Journal Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. Vol 73 (2019), No 2, 84-88. DOI: 10.2478/prolas-2019-0014.
 6. S. Laivacuma, J. Eglīte, A. Derovs, and L. Vīksna. Distribution of HLA allele frequencies in patients with cystic and alveolar echinococcosis in Latvia. Proceedings of the Latvian. Academy of Sciences. Section B. Vol.73(2019), No. 4(721),pp.296-303. DOI: 10.2478/prolas-2019-0047.
 7. O. Koļesova, J. Eglīte, A. Koļesovs, A. Krūmiņa, I. Ekšteina, M. Madelāne, and L. Vīksna. Association of non-invasive markers of liver fibrosis with HCV coinfection and antiretroviral therapy in patients with HIV. Proceedings of the Latvian. Academy of Sciences. Section B. VOL.73(2019), No. 4 (721),pp.400-402. DOI: 10.2478/prolas-2019-0062.

Tēzes

 1. K. Kramica, J. Eglite, O. Kolesova, A. Kolesovs. Levels of expression of ORAI1 and STIM1 genes in blood with pulmonary tuberculosis and a control group. Eur. J. Immunol, 2019; 49 (Suppl. 4): 1-75, Abstracts, p. 35. DOI: I 0. 1 002 1eji.201970500.
 2. K. Kramica, J. Eglite, O. Kolesova, S. Kolesovs, T. Kramica, G. Titovica, D. Dzerina, G. Nikolajeva. Human Leucocyte Antigens Class II Alleles in Patients with Tuberculous Pneumonia in East Latvia. Eur. J. Immunol, 2019; 49 (Suppl. 4): 1-75, Abstracts, p. 34. DOI: I 0. 1 002 1eji.201970500.
 3. L. Bara, J. Eglite, P. Oss, V. Cauce, S. Gintere, L. Viksna, A. Krumina. Intercellular adhesion molecule-1, macrophage migration inhibitory factor and plasminogen activator inhibitor-1 relationship to sepsis clinical severity. Latvia. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice 2019. pp. 231.
 4. S. Laivacuma, L. Viksna, J. Eglite. Liver echinococcosis-how can immunogenetic tests improve diagnosis and management tactics. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice 2019. pp. 227.
 5. O. Plisko, J. Zorzika, D. Rezeberga, I. Jermakova, J. Eglīte, D. Kasjko. Association between human leukocyte antigen genes and cervical precancerous lesions. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice 2019 pp 69.
 6. V. Jasinskis, O. Kolesova, A. Kolesovs, L. Viksna, I. Azina, B. Rozentale, J. Eglite . Human Leukocyte Antigens Class II alleles impacting the response to 5-7 year antiretroviral therapy in a Latvian cohort. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice 2019. pp.195.
 7. K. Kramica, J. Eglite, O. Kolesova, A. Kolesovs, T. Kramica, G. Titovica, D. Dzerina, G. Nikolajeva, L. Viksna. Markers of Genetic Predisposition in Tuberculous Pneumonia Patients in Latgale, Latvia. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice 2019. pp. 220.
2018

Raksti

 1. S. Laivacuma, J. Eglīte, A. Derovs, and L. Vīksna. Distribution of HLA allele frequencies in patients with cystic and alveolar echinococcosis in Latvia. Experimental and Clinikal Gastroenterilogy. 2018;159(11):14-18. (in Russ) DOI:10.31146/1682-8658-ecg-159-11-14-18.
 2. L. Vīksna, S. Laivacuma, L. Zaharova, J. Eglīte u.c. Praktiskie ieteikumi ehinokokozes diagnostikai un ārstēšanai. I medicus bonus, Nr. 36, lpp. 18-23, 01.07.2018.g.
 3. V. Skuja, A. Derovs, K. Pekarska, D. Rudzite, E. Lavrinovica, L. Piekuse, I. Kempa, Z. Straume, J. Eglite, A. Lejnieks, A. Krumina, R. Eliakim. Gut colonization with extended-spectrum ß-lactamase-producing Enterobacteriaceae may increase disease activity in biologic-naive outpatients with ulcerative colitis: an interim analysis. European Journal of Gastroenterology & Hepatology: January 2018, Vol. 30 - Issue 1, p 92-100. DOI: 10.1097/MEG.0000000000000989.

Tēzes

 1. O. Koļesova, V. Jasinskis, E. Hagina, I. Ažiņa, B. Rozentāle, K.Kramiča, J. Eglīte. The association of IFN-y production with the level of ORAL1 gene expression in patients  with HIV- associated tuberculosis (Pilot Study) COST Seillac meeting Action BM1406, abstract book 2018,WG2 (diseases) :14.
 2. M. Visnevska, V. Stanevica, J. Eglite, V. Rovite, Z. Davidsone, A. Scegolevs, R. Santere. Molecular genetic studies of human leukocyte antigen (HLA) class II alleles and clinical profile of acute rheumatic fever in Latvia. Pediatric Rheumatology 2018, 16(Suppl 2):52 , B14:222. https://doi.org/10.1186/s12969-018-0265-6.
 3. L. Bridina, S. Silina, J. Eglite, A. Krumina. Determination of HLA-DRB1,-DQA1 and–DQB1 alleles freguency in sepsis patients.www.isid.org/icid. 2018.
 4. K. Kramiča, O. Koļesova, J. Eglīte, S. Koļesovs, T. Kramiča, G. Titoviča. Ģenētiskās predispozīcijas marķieri pacientiem ar tuberkulozes pneimoniju Latgales reģionā. RSU zinātniskā konference, 2018. g. 22.-23.03., tēzes, 4. lpp.
 5. I. Ažiņa, J. Eglīte, E. Hagina, A. Šangirejeva, J. Storoženko, T. Kolupajeva, L. Guseva, B. Rozentāle. Plazmas citokīnu (IFN-g, IL-1β, IL-10 un IL-18) līmeņa asociācija ar exitus letalis pacientiem ar HIV-1 un tuberkulozes duālo infekciju. RSU zinātniskā konference, 2018. g. 22.-23.03., tēzes, 5. lpp.
2017

Izgudrojumi

 1. J. Eglīte, J. Kasjko, V. Jasinskis, E. Hagina, I. Januškeviča, G. Stūre, B. Rozentāle, J. Storoženko, L. Vīksna. Ar HIV inficētam mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos: LV 15133 B: patents. Pieteikts: 09.03.2016; publicēts: 20.01.2017. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. Nr. 1 (2017), 6. lpp.  

Raksti starptautiski citējamos žurnālos

 1. I. Azina, J. Eglite, O. Kolesova, A. Kolesovs, J. Storozenko, G. Sture, E. Hagina, B. Rozentale, A. Lejnieks. The relationship between HLA class II alleles and immunological status of patients with HIV-assosiated tuberculosis in Latvia. World Journal of Pharmaceutical and Medical Research. Vol. 3, Issue 2 (2017, March), p. 27–32.
 2. Kolesova O., Kolesovs A., Vetra J. Age-Related Trends of Lesser Pelvic Architecture in Females and Males: a CT pelvimetry study. Anatomy and Cell Biology, Vol. 50, No. 4, 2017, p. 34–40.
 3. S. Skribāne, L. Bajāre, O. Koļesova. The anatomical characteristics of n.trigeminus blockade sites. Proceeding of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils 2017, 6–7 april) p. 515–519.

Tēzes

 1. Z. Davidsone, E. Eglite, A. Kolesovs, R. Santere, V. Stanevica. HLA II class alleles in juvenile idiopathic arthritis patients with and without chronic arthritis signs in temporomandibular joints evaluated with contrast enhanced MRI. Pediatric Reumatology. Vol. 15, Suppl. 2 (2017), p. 35.
 2. I. Ažiņa, J. Eglīte, E. Hagina, J. Storoženko, B. Rozentāle, A. Lejnieks. HLA II klases gēnu polimorfisma saistība ar imunoloģiskā statusa rādītājiem pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi Latvijā. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 5. lpp.
 3. I. Ažiņa, J. Eglīte, G. Stūre, J. Storoženko, O. Koļesova, T. Kolupajeva, L. Guseva, B. Rozentāle. Homozigotāte HLA-DQB1 lokusā un tās negatīvā ietekme uz HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas gaitu. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 4. lpp.
 4. O. Koļesova, J. Eglīte, I. Ažiņa, B. Rozentāle. IFN-γ produkcijas saistība ar ORAI1 gēna ekspresijas līmeni pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi (pilotpētījums). RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 7. lpp.
 5. S. Laivacuma, J. Eglīte, L. Vīksna. Risk fectors of echinococcosis in Latvia. 7th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for parasitology (Riga, Latvia, June 8–9, 2017): Abstracts, p.27.
 6. O. Kolesova, J. Eglite, I. Azina, B. Rozentale. Negative impact of homozygosity in HLA-DQB1 locus on HIV-associated tuberculosis. 47th Annual Meeting of the German Society for Immunology, Erlangena, 2017, tēzes, 90. lpp.
 7. Bridina L., Gintere S., Mikule L., Eglīte J., Krumina A. Relationship of Blood Planting Gram-positive and Gram-negative Bacteria with Procalcitonin and C-reactive protein in Serum of Sepsis Patients. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 23. lpp.
 8. Eglite J., Jasinskis V., Hagina E., Kolesova O., Kasjko D., Locs J., Vectaudza J., Rubenis K. A Systematic review on the use of immune system involvement in bone reconstitution using hydroxyapatite (HAp). European Advanced Materials Congress (EAMC) (Stockholm, Sweden, Aug. 22–24, 2017). www.vbripress.com/eamc, DOI:10.5185/eamc.2017
 9. Eglite J., Jasinskis V., Hagina E., Kolesova O., Kasjko D. Theretical Foundation for the Use of Hydroxyapatite (HAp) for Bone Repairs. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 44. lpp.
 10. S. Skribāne, L. Bajāre, O. Koļesova. The anatomical characteristics of n.trigeminus blockade sites. Abstracts  of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University(Daugavpils 2017, 6–7 april) p. 98–99.
2016

Monogrāfijas

 1. O. Koļesova. Iegurņa uzbūve un funkcijas. Dzemdniecība D. Rezebergas redakcijā. SIA Medicīnas apgāds, Rīga, 2016; 279–287. ISBN: 978-9984-813-86-8.

Raksti starptautiski citējamos žurnālos

 1. Z. Dāvidsone, J. Eglīte, A. Lazareva, S.Dzelzīte, R. Šantere, D. Bērziņa, V. Staņēviča HLA II class alleles in juvenile idiopathic arthritis patients with and without temporomandibular joint arthritis. Pediatr Rheumatol Online J. 2016 Apr 19;14(1):24. doi: 10.1186/s12969-016-0086-4.
 2. J. Eglite, .I.Golushko, E. Urtans, I. Januskevica and B. Rozentale. Association of Tumor Necrosis Factor-α (TNFα) Gene Polymorphisms with HLA Class II Alleles in HIV/AIDS Patients British Journal of Medicine & Medical Research 13(12): 1-10, 2016.,NLM ID 101570965.
 3. I. Januškevica, B. Rozentāle, E.Hagina, J. Eglīte, T. Kolupajeva, J. Storozenko, L. Guseva, and Aivars Lejnieks. Role of Interferon-Gamma (IFN-y) in immune response regulation in HIV-1 and HIV-1 + mycobacterium tuberculosis (TB) infected patients. Proceeding of Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 70 (2016), pp. 211-214.
 4. I.Januskeviča, A.Sangirejeva, J.Eglīte, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks and B.Rozentale. Trends in Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus Comorbidity, Latvia, 2012-2014. Journal of Scientific Research& Reports 9(5):1-7,2016;DOI: 10.9734/JSRR/2016/22247.
 5. L.Kovalchuka, S.Cvetkova, J.Trofimova, J. Eglite, S.Gintere, I.Lucenko, B.Oczko-Grzesik, L. Vīksna, and A. Krumina. Immunogenetic Markers Definition in Latvian Patients with Lyme Borreliosis and Lyme Neuroborreliosis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2016, 13, 1194; doi:10.3390/ijerph13121194.
 6. L.Kovaļčuka, J.Eglite, M.Zālīte, I.Lucenko, L.Vīksna and A.Krūmiņa. Immunogenetic manifestations of lyme borreliosis . Proceeding of Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 70 (2016), pp. 215-219.
2015
 1. I. Januškeviča, A.Sangirejeva, J.Eglīte, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks and B.Rozentale. Trends in Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus Comorbidity, Latvia, 2012.-2014. Journal of Scientific Research& Reports 9(5):1-7, 2016. Article no JSRR.22247 ISSN:2320-0227.
2014
 1. E. Eglite, E. Hagina, J. Pavare, I. Grope, L. Eihvalde, A. Sochnevs and D. Gardovska. Genetic Polymorphisms HLA Class II in SIRS and Sepsis in Children. British Journal of Medicine and Medical Research. 4(1):149-160. 2014.
 2. V. Jasinskis, D. Kasjko , E. Eglite, G.Sture , L.Viksna, B. Rozentale, A. Sochnevs, Comparison of Antiretroviral Therapy (ART) Efficiency and Different HLA Class II Haplotypes, British Journal of Medicine & Medical Research 4(7): 1473-1482. March,2014.g.
 3. D.  Kasjko., V.  Jasinskis., E. Dobele., L. Kovaļčuka., J. Eglīte., A. Sočņevs., G. Stūre., L. Vīksna. DRB1*01:01 gēna mutācijas izpēte 2.eksonā HIV/AIDs slimniekiem. RSU Zinātniskie raksti 2013, 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācija, 2014 – 337.–344.
 4. D. Kasjko, V. Jasinskis, E. Eglite, L. Kovalchuka, Elina Dobele, G. Sture, A.     Sochnevs, and  L. Viksna. Mutations in HLA DRB1*0101 Exon 2 in a Sub-population of Latvia. British Journal of Medicine & Medical Research 4(4): 981-989. 2014
 5. D. Kasjko, V. Jasinskis , E. Eglite, J.Golushko, G. Sture, A. Kalimulin, A. Sochnevs, and  L. Viksna. Research of HLA II class DRB1, DQA1, DQB1 genetic markers in patients with HIV infection and AIDS. British Journal of Medicine & Medical Research 4(27): 4482-4500, 2014.
 6. L. Kovalchuka, J. Eglite, M. Zalite, I.Lucenko, I. Logina, G. Karelis, L. Viksna, A. Krumiņa. The frequency of HLA-DR alleles in patients with Tick-borne disease from Latvia. Res J Infect Dis 2014. ISSN:2052-5958. Volume 2, Article 4, doi: 10.7243/2052-5958-2-4.
 7. A. Krumina, G. Vasiljeva, A. Ivanovs, S. Gintere,  L. Kovalchuka, S. Rasa,   S. Chapenko, M. Murovska, L.Viksna and I. Logina. Assessment of  Value of Fatigue Severity and Symptoms in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia. British Journal of Medicine & Medical Research 4(36): 5866-5877, 2014.     ISSN:2231-0614. Pub. date: 26.august 2014.
 8. L.Viksna, A. Jeruma, J.Eglite, A.Sočņevs, and V.Sondore. Biochemical and Immunogenetic Diagnostic Markers Less Commonly Used for Predicting the Efficacy of Chronic Hepatitic C Etiotropic.Therapy.Virology&Mycology,ISSN:2161-0517 VMID, an open access journal. Pub. date: May 08,2014.

 

Saistītās ziņas