Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija spēj nodrošināt visaptverošu pakalpojumu spektru laboratoriskās diagnostikas un imunoģenētikas jomās.

Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija (KIISL):

 • veic zinātniski pētniecisko darbību imunoloģijas, imunoģenētikas un medicīnas jomā, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai veicinātu zinātni un augstāko izglītību;
 • sagatavo jaunos speciālistus – ārstus imunologus, laboratorijas ārstus un laborantus – imunoloģijas jomā;
 • veic pēcdiploma apmācību ārstiem imunologiem un citiem speciālistiem, kuriem imunoloģija ir pamatspecialitātes sastāvdaļa (ārsti laboranti, kuri pārsvarā nodarbojas ar imunoloģiskām metodēm tumoru imunoloģijā, reimatoloģijā, dermatoloģijā, transfuzioloģijā, imūnnefroloģijā, transplantoloģijā, imūndeficītu imunoloģijā u. c.);
 • veic polimerāzes ķēdes reakcijas diagnostiku – HLA genotipēšanu klīniskā materiāla mikrobioloģisko testēšanu, asins seroloģisko testēšanu un realizē zinātnisko darbību;
 • sniedz kvalificētu konsultatīvo, diagnostisko palīdzību Latvijas iedzīvotajiem visās klīniskās imunoloģijas jomās.

Pētniecības virzieni

 • Infekcijas un autoimūnās saslimšanas, HLA I, II, III klases gēnu polimorfisma ietekme uz slimības attīstību un terapijas panesamību.
 • HIV epitopu bioinformācijas izpēte uz antigēna šūnu virsmas, kuras prezentē HLA II klases gēnus.
 • Zāļu rezistences raksturojums imūnatbildes laikā.
 • Imunomodulējošo gēnu galveno audu saderības kompleksu – Major Histocompatibility Complex (MHC) – klīniskais izmantojums un izpēte.

Projekti

LZP granti
 • LZP sadarbības programmas Nr.10.0029 Inovatīvas pieejas mikroorganismu molekulāri ģenētisko īpašību un ar tām saistītu sistēmisku bojājumu mehānismu izpētē, individualizētas infekcijas slimību uzraudzības, diagnostikas un terapijas metožu un tehnoloģiju izveidē (vad. – prof. L. Vīksna) apakšprojektā Nr.10.0029.5. MHC/HLA gēni un to loma infekciju slimību etiopatoģenēzē; slimību attīstības un terapijas efektivitātes ģenētiska prognoze. Darbības laiks: 2010.–2013.
 • LZP sadarbības programmas Nr.10.0010.09. Hromosomas 6p21.3 MHC/HLA reģiona genotipēšana un imūnregulatoro gēnu nukleotīdu otrā ekzona sekvenču un prognostisko kritēriju noteikšana HIV infekcijas gadījumā. Darbības laiks: 2010.–2013.
 • LZP projekts Nr.09.1604./09.1402. Akūtas un hroniskas boreliozes (Laimas slimības) specifiskā, imūnģenētiskā, bioķīmiskā, klīniskā, radioloģiskā diagnostika un diferenciāldiagnostika, slimības gaitas prognozēšana, pacientu dzīves kvalitātes verificēšana boreliožu izraisītas invaliditātes profilaksei un sabiedrības veselībai radītā sloga mazināšanai Latvijā. Darbības laiks: 2009.–2012.
Citu starptautisko institūciju finansētie projekti
 • COST programma Nr. BM0803 A European network of the HLA diversity for histocompatibility, clinical transplantation, epidemiology and population genetics (HLA-NET). Darbības laiks: 2009.–2013.

Publikācijas

2017

Izgudrojumi

 • J. Eglīte, J. Kasjko, V. Jasinskis, E. Hagina, I. Januškeviča, G. Stūre, B. Rozentāle, J. Storoženko, L. Vīksna. Ar HIV inficētam mātes intrauterīnas augļa HIV inficēšanās prognozēšanas paņēmiens pirmajos sešos grūtniecības mēnešos: LV 15133 B: patents. Pieteikts: 09.03.2016; publicēts: 20.01.2017. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. Nr. 1 (2017), 6. lpp.  

Raksti starptautiski citējamos žurnālos

 • I. Azina, J. Eglite, O. Kolesova, A. Kolesovs, J. Storozenko, G. Sture, E. Hagina, B. Rozentale, A. Lejnieks. The relationship between HLA class II alleles and immunological status of patients with HIV-assosiated tuberculosis in Latvia. World Journal of Pharmaceutical and Medical Research. Vol. 3, Issue 2 (2017, March), p. 27–32.
 • Kolesova O., Kolesovs A., Vetra J. Age-Related Trends of Lesser Pelvic Architecture in Females and Males: a CT pelvimetry study. Anatomy and Cell Biology, Vol. 50, No. 4, 2017, p. 34–40.
 • S. Skribāne, L. Bajāre, O. Koļesova. The anatomical characteristics of n.trigeminus blockade sites. Proceeding of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils 2017, 6–7 april) p. 515–519.

Tēzes

 • Z. Davidsone, E. Eglite, A. Kolesovs, R. Santere, V. Stanevica. HLA II class alleles in juvenile idiopathic arthritis patients with and without chronic arthritis signs in temporomandibular joints evaluated with contrast enhanced MRI. Pediatric Reumatology. Vol. 15, Suppl. 2 (2017), p. 35.
 • I. Ažiņa, J. Eglīte, E. Hagina, J. Storoženko, B. Rozentāle, A. Lejnieks. HLA II klases gēnu polimorfisma saistība ar imunoloģiskā statusa rādītājiem pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi Latvijā. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 5. lpp.
 • I. Ažiņa, J. Eglīte, G. Stūre, J. Storoženko, O. Koļesova, T. Kolupajeva, L. Guseva, B. Rozentāle. Homozigotāte HLA-DQB1 lokusā un tās negatīvā ietekme uz HIV-1 un tuberkulozes koinfekcijas gaitu. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 4. lpp.
 • O. Koļesova, J. Eglīte, I. Ažiņa, B. Rozentāle. IFN-γ produkcijas saistība ar ORAI1 gēna ekspresijas līmeni pacientiem ar HIV asociēto tuberkulozi (pilotpētījums). RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 7. lpp.
 • S. Laivacuma, J. Eglīte, L. Vīksna. Risk fectors of echinococcosis in Latvia. 7th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for parasitology (Riga, Latvia, June 8–9, 2017): Abstracts, p.27.
 • O. Kolesova, J. Eglite, I. Azina, B. Rozentale. Negative impact of homozygosity in HLA-DQB1 locus on HIV-associated tuberculosis. 47th Annual Meeting of the German Society for Immunology, Erlangena, 2017, tēzes, 90. lpp.
 • Bridina L., Gintere S., Mikule L., Eglīte J., Krumina A. Relationship of Blood Planting Gram-positive and Gram-negative Bacteria with Procalcitonin and C-reactive protein in Serum of Sepsis Patients. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 23. lpp.
 • Eglite J., Jasinskis V., Hagina E., Kolesova O., Kasjko D., Locs J., Vectaudza J., Rubenis K. A Systematic review on the use of immune system involvement in bone reconstitution using hydroxyapatite (HAp). European Advanced Materials Congress (EAMC) (Stockholm, Sweden, Aug. 22–24, 2017). www.vbripress.com/eamc, DOI:10.5185/eamc.2017
 • Eglite J., Jasinskis V., Hagina E., Kolesova O., Kasjko D. Theretical Foundation for the Use of Hydroxyapatite (HAp) for Bone Repairs. RSU zinātniskā konference, 2017, tēzes, 44. lpp.
 • S. Skribāne, L. Bajāre, O. Koļesova. The anatomical characteristics of n.trigeminus blockade sites. Abstracts  of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University(Daugavpils 2017, 6–7 april) p. 98–99.
2016

Monogrāfijas

 • O. Koļesova. Iegurņa uzbūve un funkcijas. Dzemdniecība D. Rezebergas redakcijā. SIA Medicīnas apgāds, Rīga, 2016; 279–287. ISBN: 978-9984-813-86-8.

Raksti starptautiski citējamos žurnālos

 • Z. Dāvidsone, J. Eglīte, A. Lazareva, S.Dzelzīte, R. Šantere, D. Bērziņa, V. Staņēviča HLA II class alleles in juvenile idiopathic arthritis patients with and without temporomandibular joint arthritis. Pediatr Rheumatol Online J. 2016 Apr 19;14(1):24. doi: 10.1186/s12969-016-0086-4.
 • J. Eglite, .I.Golushko, E. Urtans, I. Januskevica and B. Rozentale. Association of Tumor Necrosis Factor-α (TNFα) Gene Polymorphisms with HLA Class II Alleles in HIV/AIDS Patients British Journal of Medicine & Medical Research 13(12): 1-10, 2016.,NLM ID 101570965.
 • I. Januškevica, B. Rozentāle, E.Hagina, J. Eglīte, T. Kolupajeva, J. Storozenko, L. Guseva, and Aivars Lejnieks. Role of Interferon-Gamma (IFN-y) in immune response regulation in HIV-1 and HIV-1 + mycobacterium tuberculosis (TB) infected patients. Proceeding of Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 70 (2016), pp. 211-214.
 • I.Januskeviča, A.Sangirejeva, J.Eglīte, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks and B.Rozentale. Trends in Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus Comorbidity, Latvia, 2012-2014. Journal of Scientific Research& Reports 9(5):1-7,2016;DOI: 10.9734/JSRR/2016/22247.
 • L.Kovalchuka, S.Cvetkova, J.Trofimova, J. Eglite, S.Gintere, I.Lucenko, B.Oczko-Grzesik, L. Vīksna, and A. Krumina. Immunogenetic Markers Definition in Latvian Patients with Lyme Borreliosis and Lyme Neuroborreliosis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2016, 13, 1194; doi:10.3390/ijerph13121194.
 • L.Kovaļčuka, J.Eglite, M.Zālīte, I.Lucenko, L.Vīksna and A.Krūmiņa. Immunogenetic manifestations of lyme borreliosis . Proceeding of Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol. 70 (2016), pp. 215-219.
2015
 • I. Januškeviča, A.Sangirejeva, J.Eglīte, E.Hagina, V.Jasinskis, J.Storozenko, A.Lejnieks and B.Rozentale. Trends in Tuberculosis/Human Immunodeficiency Virus Comorbidity, Latvia, 2012.-2014. Journal of Scientific Research& Reports 9(5):1-7, 2016. Article no JSRR.22247 ISSN:2320-0227.
2014
 • E. Eglite, E. Hagina, J. Pavare, I. Grope, L. Eihvalde, A. Sochnevs and D. Gardovska. Genetic Polymorphisms HLA Class II in SIRS and Sepsis in Children. British Journal of Medicine and Medical Research. 4(1):149-160. 2014.
 • V. Jasinskis, D. Kasjko , E. Eglite, G.Sture , L.Viksna, B. Rozentale, A. Sochnevs, Comparison of Antiretroviral Therapy (ART) Efficiency and Different HLA Class II Haplotypes, British Journal of Medicine & Medical Research 4(7): 1473-1482. March,2014.g.
 • D.  Kasjko., V.  Jasinskis., E. Dobele., L. Kovaļčuka., J. Eglīte., A. Sočņevs., G. Stūre., L. Vīksna. DRB1*01:01 gēna mutācijas izpēte 2.eksonā HIV/AIDs slimniekiem. RSU Zinātniskie raksti 2013, 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācija, 2014 – 337.–344.
 • D. Kasjko, V. Jasinskis, E. Eglite, L. Kovalchuka,Elina Dobele, G. Sture, A.     Sochnevs, and  L. Viksna. Mutations in HLA DRB1*0101 Exon 2 in a Sub-population of Latvia. British Journal of Medicine & Medical Research 4(4): 981-989. 2014
 • D. Kasjko, V. Jasinskis , E. Eglite, J.Golushko, G. Sture, A. Kalimulin, A. Sochnevs, and  L. Viksna. Research of HLA II class DRB1, DQA1, DQB1 genetic markers in patients with HIV infection and AIDS. British Journal of Medicine & Medical Research 4(27): 4482-4500, 2014.
 • L. Kovalchuka, J. Eglite, M. Zalite, I.Lucenko, I. Logina, G. Karelis, L. Viksna, A. Krumiņa. The frequency of HLA-DR alleles in patients with Tick-borne disease from Latvia. Res J Infect Dis 2014. ISSN:2052-5958. Volume 2, Article 4, doi: 10.7243/2052-5958-2-4.
 • A. Krumina, G. Vasiljeva, A. Ivanovs, S. Gintere,  L. Kovalchuka, S. Rasa,   S. Chapenko, M. Murovska, L.Viksna and I. Logina. Assessment of  Value of Fatigue Severity and Symptoms in Patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia. British Journal of Medicine & Medical Research 4(36): 5866-5877, 2014.     ISSN:2231-0614. Pub. date: 26.august 2014.
 • L.Viksna, A. Jeruma, J.Eglite, A.Sočņevs, and V.Sondore. Biochemical and Immunogenetic Diagnostic Markers Less Commonly Used for Predicting the Efficacy of Chronic Hepatitic C Etiotropic.Therapy.Virology&Mycology,ISSN:2161-0517 VMID, an open access journal. Pub. date: May 08,2014.