Pārlekt uz galveno saturu

Ķirurģijas zinātniskais pulciņš darbojas kopš 1945. gada, kad to izveidoja un vadīja profesors Pauls Stradiņš. Patlaban tas apvieno vecāko un jaunāko kursu Medicīnas fakultātes un citu ar veselības aprūpi saistīto fakultāšu studentus, kam ir padziļināta interese ķirurģijas specialitātē un kas vēlas apliecināt sevi zinātniskajā darbībā.

Mūsu mērķis – radīt interesi par ķirurģiju studentu vidū, dot papildus iespēju attīstīt savas praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību.

Teorētiskās un praktiskās sēdes norisinās reizi mēnesī, kur pulciņa ietvaros tiek veikta patstāvīgo darbu un prezentāciju izveide ar kādas konkrētas tēmas apskatu un klīniskā gadījuma demonstrāciju. Pulciņa teorētiskajās sēdēs tiek pieaicināti mentori, kas sniedz komentārus par prezentētajām tēmām, dalās savā praktiskajā pieredzē un atbild uz studentu jautājumiem. Gada beigās tiek prezentēti arī pulciņa biedru veiktie zinātniski pētnieciskie darbi, kā arī tiek apgūtas pamatiemaņas praktiskajā darbā.

Ik gadu Ķirurģijas katedra rīko studentu olimpiādi Zelta skalpelis, kurā piedalās visi studenti, kas iesaistījušies pulciņa darbībā. Olimpiāde ir multidisciplinārs pasākums, kas sastāv no teorētiskās un vairākām praktiskajām daļām, un tās mērķis ir atbalstīt studentu interesi par ķirurģiju, kā arī radīt iespēju pārbaudīt savas zināšanas, praktiskās iemaņas, atjautību un ātrumu.

Katra mācību gada beigās aktīvākie pulciņa dalībnieki saņem sertifikātu par pulciņa sēžu apmeklētību, ja to skaits veido vismaz 75 % no kopējā pulciņa sēžu skaita, kā arī jaunā pulciņa vadītāja vēlēšanas.

Precīzāka informācija par ikmēneša sēdēm un citām aktualitātēm pulciņa dalībniekiem tiek izsūtīta uz e-pastu, kā arī tiek paziņots pulciņa pieejamās interneta vietnēs.

Kontaktinformācija

Grupas e-pasts: kirurgijaspulcinsatgmail[pnkts]com

Pulciņa vadītāja

Mentors