Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi un mērķi

Pētniecības virzieni

 • Starpkultūru komunikācija
 • Diskursa analīze
 • Mediju kultūras un valodas stila izmaiņu pētniecība
 • Semiotiskās analīzes izmantojuma aspekti
 • Neverbālā akustiskā komunikācija

Zinātniskās tēmas

 • Starpkultūru komunikācijas etnosocioloģiskie un psiholoģiskie aspekti
 • Diskursa analīze mediju tekstos un reklāmā
 • Latvijas mediju kultūras attīstības tendences
 • Sabiedriskās attiecības un valsts politika

Pētnieciskie projekti

Valsts pētījumu programmas

Projekts Nr. 9.5. Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā

ERASMUS+

Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija

ES programmas

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā

Vertikāli integrētie projekti jaunās paaudzes studiju un inovācijas veicināšanai

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Sadarbības nodomu līgums ar Tallinas Pedagoģiskās universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reklāmas un mediju katedru
 • Sadarbības līgums (noslēgts 24.03.2010.) ar Alberta koledžu par Alberta koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Sabiedriskās attiecības absolventu studiju turpināšanu RSU bakalaura studiju programmās Sabiedriskās attiecības vai Žurnālistika 2. kursā