Pārlekt uz galveno saturu

Darbības virzieni, pamatuzdevumi un mērķi

Pētniecības virzieni

 • Starpkultūru komunikācija
 • Diskursa analīze
 • Mediju kultūras un valodas stila izmaiņu pētniecība
 • Semiotiskās analīzes izmantojuma aspekti
 • Neverbālā akustistiskā komunikācija

Zinātniskās tēmas

 • Starpkultūru komunikācijas etnosocioloģiskie un psiholoģiskie aspekti
 • Diskursa analīze mediju tekstos un reklāmā
 • Latvijas mediju kultūras attīstības tendences
 • Sabiedriskās attiecības un valsts politika

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Sadarbības nodomu līgums ar Tallinas Pedagoģiskās universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reklāmas un mediju katedru
 • Sadarbības līgums (noslēgts 24.03.2010.) ar Alberta koledžu par Alberta koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Sabiedriskās attiecības absolventu studiju turpināšanu RSU bakalaura studiju programmās Sabiedriskās attiecības vai Žurnālistika 2. kursā