Skip to main content

Kontakti

Kolēģi

Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Dekāns, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Katedras vadītājs, Docētājs