Kristīne Ābeltiņa | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Izglītība

2010 - pašlaik

Profesionālā studiju programma infektologa specialitātē

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

2003 - 2010

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība - ārsts

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

2000 - 2003

Profesionālā izglītība - māsa

Rīgas 5. medicīnas skola

1998 - 2000

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība - jurista palīgs

Jēkabpils agrobiznesa koledža

Achievements

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2010.-2011. - Mācību kurss "Tiešsaites resursi medicīnā", Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte​

Docētie studiju kursi

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmām

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infekciju slimības, epidemioloģija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2011.g. - pašlaik

Latvijas Infektologu un Hepatologu asociācijas biedrs

Publikācijas

Tēzes​​

Pneumocystis jirovecii pneumonia and colonization in immunocompromised patients / G.Sture, G.Saulite, K.Abeltiņa, B.Rozentale ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 12.lpp.

Endotoxin in serum of HIV infected patients / K.Abeltina, L.Viksna, B.Rozentale ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 183.lpp.

Glikozes un triglicerīdu vielmaiņas traucējumi HIV inficētiem pacientiem / I.Ekšteina, A.Ivanovs, S.Laivacuma, K.Ābeltiņa, B.Rozentāle, L.Vīksna ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 207.lpp.

Ābeltiņa, Kristīne. Vīrushepatīts C : jaunie diagnostiskie marķieri un imūnģenētiskie parametri / K.Ābeltiņa ; darba vad. L.Vīksna // 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference (Rīga, 2010.g. 17.martā) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 49.-50.lpp. - Kopsav. angļu val.

Kontakti

Kolēģi

Rektors, Docētājs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Dekāne, Docētāja
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Docētāja, Direktore