Pārlekt uz galveno saturu

Mikrobioloģija, imunoloģija, virusoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_018LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Bioloģija; MikrobioloģijaMērķauditorija:Dzīvās dabas zinātnes
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dace Rezevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, anatomija, histoloģija, fizioloģija.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par mikroorganismu, sēnīšu un vīrusu izplatību, klasifikācijas principiem, morfoloģiju, patogēnajām īpašībām, mijiedarbību ar cilvēka organismu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mikrobioloģijas vēsture. Mikroorganismu klasifikācija (taksonomija). Baktērijas šūnas struktūra. Sēnes. Vīrusi.Lekcijas1.00auditorija
2Baktēriju metabolisms. Cilvēka un vides mikroflora. Faktori, kas ietekmē mikroorganismus. To izmantošana sterilizācijas un dezinfekcijas metodēs. Antibiotiskās vielas. Rezistences mehānismi pret antibiotiskajām vielām un to veidošanās.Lekcijas1.00auditorija
3Darbs mikrobioloģijas laboratorijās. Mikroskopisko preparātu pagatavošana un krāsošanas metodes. Baktēriju un sēņu kultivēšanas metodes, tīrkultūras izdalīšanas metodes. Tīrkultūras identifikācijas metodes. Jutības noteikšana pret antibiotiskajām vielām. Dezinfekcija un Sterilizācija.Nodarbības4.00laboratorija
4Baktēriju patogenitātes faktori. Infekcija. Imunitāte. Cilvēka organisma nespecifiskā aizsardzība, tās veidi un mehānismi. Iekaisums – mehānismi un iekaisuma citokīni. Antigēni un antivielas. Imūnglobulīni. Imūnkompetentās šūnas – veidošanās un loma imūnajā atbildē. Imūna atbildes veidi un mehānismi. Hipersensitivitāte.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
5Seminārs „Mikro un makroorganisma mijiedarbība”. Mikrorganismu patogenitātes faktori un to loma infekcijas procesā.Nodarbības1.00laboratorija
6Infekcijas slimību seroloģiskā diagnostika. Infekcijas slimību molekulārā diagnostika.Nodarbības2.00laboratorija
7Hipersensitivitāte – veidi un mehānismi. Infekcijas slimību imunoprofilakse – tās veidi un mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00laboratorija
8Aktuālas baktēriju, sēņu un vīrusu infekcijas. Respiratoro infekciju ierosinātāji. Hepatītu vīrusi. HIV/AIDS.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības4.00laboratorija
9Nodarbības2.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi sagatavos prezentācijas semināriem par imūno atbildi, specifisko infekcijas slimību profilaksi, jaunākām diagnostikas metodēm un aktuāliem infekcijas slimību ierosinātājiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa beigās rakstveida eksāmens, kurš sastāv no esejas veida jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot biežāk sastopamos mikroorganismus, vīrusus, sēnītes un prionus, to izplatību vidē, to patogenitāti, lomu infekcijas slimību izcelsmē un mijiedarbību ar makro organismu. Studentiem būs spēja raksturot imūno sistēmu, tās galvenos darbības mehānismus un tās teorētisko lomu infekciozo aģentu iznīcināšanā un neitralizācijā.
Prasmes:Pratīs izmeklēt baktēriju saturošo klīnisko materiālu, izdalīt un identificēt un izdalīt mikroorganismu tīrkultūru, to diagnostificēt, pratīs definēt izdalītās tīrkultūras jutību pret antibiotiskajām vielām, lai spētu izvērtēt identificētā mikroorganisma jutību pret antibiotiskajām vielām. Iegūs prasmes infekciju slimību patoģenēzes novērtēšanā.
Kompetences:Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, studentiem būs iespēja tās realizēt vienotā integratīvā izpratnē par baktēriju un vīrusu patogenitātes faktoru nozīmi slimības etioloģijā, varēs attiecināt tos uz patoģenēzes mehānismiem un mijiedarbību ar saimniekorganisma imūnās sistēmas mehānismiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 28th, 2019
Papildu literatūra
1P. Murray et al., Medical Microbiology. 8th ed. 2015.
2Review of Medical Microbiology and Immunology, Fourteenth Edition Copyright © 2016
3Aija Žileviča, Ivars Mazjānis – Medicīnas mikrobioloģija. Vispārīgā mikrobioloģija un infekcijas imunoloģija. Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds; 2014
Citi informācijas avoti
1http://www.medscape.com/
2http://www.uptodate.com/home