Pārlekt uz galveno saturu

Fizioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_050LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Maija Rumaka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbk@rsu.lv, cfbk@rsu.lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas23
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas23
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, bioloģija, fizika, ķīmija.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par vesela organisma funkciju realizācijas un regulācijas mehānismiem, kā arī attīstīt iemaņas funkciju novērtēšanas metožu izmantošanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fizioloģisko funkciju reģistrācijaNodarbības1.00laboratorija
2Šūnas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
3Membrānas potenciāliLekcijas1.00auditorija
4ElektromiogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
5Skeleta muskuļu kontrakcijas atkarība no kairinātāja stipruma un frekvencesNodarbības1.00laboratorija
6Sinaptiskā pārvadeLekcijas1.00auditorija
7Muskuļu fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
8Refleksa un reakcijas laika noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
10Veģetatīvās nervu sistēmas ietekme uz sirdsdarbībuNodarbības1.00laboratorija
11Veģetatīvā nervu sistēmaLekcijas1.00auditorija
12Sirds - elektriskā un mehāniskā aktivitāteLekcijas1.00auditorija
13ElektrokardiogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
14Arteriālā asinsspiediena mērīšanaNodarbības1.00laboratorija
15Asinsrite asinsvadosLekcijas2.00auditorija
16Asinsrites izmaiņas ķermeņa stāvokļa maiņu ietekmēNodarbības1.00laboratorija
17Asinsrites regulācijaLekcijas1.00auditorija
18Asiņu fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
19Asins grupu noteikšanaNodarbības1.00laboratorija
20KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
21SpirogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
22Elpošanas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
23Vielmaiņa un uztura uzņemšanas regulācijaLekcijas1.00auditorija
24Centrālās nervu sistēmas fizioloģijaLekcijas2.00auditorija
25Fizisko darbaspēju noteikšanaNodarbības1.00laboratorija
26Atmiņas testsNodarbības1.00laboratorija
27Gremošanas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
28Glikozes līmeņa noteikšana asinīsNodarbības1.00laboratorija
29Izvadsistēmas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
30TermometrijaNodarbības1.00laboratorija
31KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Fizioloģisko funkciju reģistrācijaNodarbības1.00laboratorija
2Šūnas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
3Membrānas potenciāliLekcijas1.00auditorija
4ElektromiogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
5Skeleta muskuļu kontrakcijas atkarība no kairinātāja stipruma un frekvencesNodarbības1.00laboratorija
6Sinaptiskā pārvadeLekcijas1.00auditorija
7Muskuļu fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
8Refleksa un reakcijas laika noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
9KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
10Veģetatīvās nervu sistēmas ietekme uz sirdsdarbībuNodarbības1.00laboratorija
11Veģetatīvā nervu sistēmaLekcijas1.00auditorija
12Sirds - elektriskā un mehāniskā aktivitāteLekcijas1.00auditorija
13ElektrokardiogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
14Arteriālā asinsspiediena mērīšanaNodarbības1.00laboratorija
15Asinsrite asinsvadosLekcijas2.00auditorija
16Asinsrites izmaiņas ķermeņa stāvokļa maiņu ietekmēNodarbības1.00laboratorija
17Asinsrites regulācijaLekcijas1.00auditorija
18Asiņu fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
19Asins grupu noteikšanaNodarbības1.00laboratorija
20KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
21SpirogrāfijaNodarbības1.00laboratorija
22Elpošanas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
23Vielmaiņa un uztura uzņemšanas regulācijaLekcijas1.00auditorija
24Centrālās nervu sistēmas fizioloģijaLekcijas2.00auditorija
25Fizisko darbaspēju noteikšanaNodarbības1.00laboratorija
26Atmiņas testsNodarbības1.00laboratorija
27Gremošanas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
28Glikozes līmeņa noteikšana asinīsNodarbības1.00laboratorija
29Izvadsistēmas fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
30TermometrijaNodarbības1.00laboratorija
31KolokvijsNodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pirms nodarbības jāsagatavo atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem, jāiepazīstas ar praktiskā darba gaitu; pēc prakstiskās nodarbības – patstāvīgi jānoformē prakstiskā darba secinājumi un jāiesniedz pārbaudei.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā nodarbībās mutiski vai rakstiski veiktās teorētisko zināšanu pārbaudes, sekmīgi veikts prakstiskais darbs un patstāvīgi uzrakstītu secinājumu ieskaite, studiju kursa laikā 3 kolokviji, 1. semestra beigās – semestra ieskaite, 2. semestra beigās – eksāmens
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students pratīs definēt fizioloģiskos parametrus, izskaidrot audu, orgānu un orgānus sistēmu funkcijas dzīvā organismā, to regulācijas principus un mehānismus. Iegūtās zināšanas spēs izmantot, lai apgūtu pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas metodes, pacientu stāvokļa novērtēšanas un ārstēšanas pamatprincipus. Students spēs analizēt vienkāršākos fizioloģisko mērījumu rezultātus, izskaidrot pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas lietderību un nozīmību.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pamata fizioloģiskos mērījumus, kā arī pielietot iegūtās iemaņas datu datorizētā ieguvē un analīzē. Zināšanas par fizioloģisko procesu regulāciju spēs izmantot, risinot klīniskus uzdevumus.
Kompetences:Iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot, lai apgūtu turpmākos studiju kursus, fizioterapijas pacientu stāvokļa izmeklēšanai un fizioterapijas efektivitātes novērtēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. ”Medicīnas apgāds”, 2008., 270 lpp.
2Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. “Zvaigzne”, 1986., 435 lpp.
Papildus literatūra
1McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition, and Human Performance. 8. ed., Lippincott Williams & Wilkins 2014., 1088 pp.
2Linda S. Costanzo. Physiology 64th edition. Saunders, Elsevier 2017., 528 pp.
3Gyuton A. C., Hall J. E., Textbook of medical physiology. 13 ed., Saunders 2015., 1168pp.
4Despopoulos A.; Silbernagl S. Color Atlas of Physiology. 7th edition, Georg Thieme Verlag 2015, 472 pp.
5 L. Sherwood. Human Physiology: From Cells to Systems (Brooks Cole; 9th edition), 2015: 912.
Citi informācijas avoti
1e-studijās pieejamās interneta saites