Pārlekt uz galveno saturu

Stomatoloģiskās problēmas klīniskajā reimatoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_038LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vladimirs Voicehovskis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, isk@rsu.lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas14
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati, mikrobioloģija/imunoloģija, iekšķīgās slimības ar propedeitiku.
Mērķis:
1) apgūt anamnēzes ievākšanas principus reimatoloģiskās slimības noteikšanā/izslēgšanā; 2) iemācīties perifēro locītavu un mugurkaula kustīguma izmeklēšanas principus; 3) apgūt slimību būtību (patoģenēzes galvenos mehānismu, klīniskās izpausmes), diagnostikas (imunoloģiskās analīzes, radioloģiskie izmeklējumi) un terapijas principus, prognozi; 4) iemācīties izvēlēties un interpretēt laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas datus dažādu reimatoloģisko slimību gadījumā; 5) veicināt studentu klīniskās domāšanas attīstību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Reimatoloģiskā pacienta profils; Autoimūnie iekaisuma artrīti; kristālu izraisītas artropātijas; Sistēmas saistaudu slimības; Vaskulīti.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Darba principi ar reimatoloģisko pacientu ārsta un speciālista - stomatologa praksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Darba principi ar pacientu ar artrītu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Darba principi ar pacientu ar septisko artrītu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Darba principi ar pacientu ar artropātijam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Darba principi ar pacientu ar sistēmas saistaudu slimību.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Darba principi ar pacientu ar vaskulītu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – 1) teorētisko zināšanu apgūšana, izmantojot zinātnisko publikāciju un mācību literatūras datus; mācību materiālu sagatavošanas studijas vajadzībām; 2) slimnieka izmeklēšana, izmeklēšanas rezultātu analīze un interpretācija, slimības vēstures fragmentu noformēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studējošais ir izpildījis visas studiju kursa programmā paredzētās prasības: 1. apmeklē visas nodarbības; 2. aktīvi piedalās un darbojas nodarbībās ar mērķi iegūt zināšanas un apgūt prasmes; 3. ir izpildījis individuālo darbu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Mērķtiecīgi savākt anamnēzi, pārzināt balsta un kustību sistēmas fizikālās izmeklēšanas principus, tādējādi nosakot iespējamo diagnozi un izvērtējot terapijas drošību. • Definēt reimatoloģisko slimību patoģenēzes aspektus, diagnostikas (klasifikācijas un diagnostiskie kritēriji) un terapijas principus. • Analizējot iegūto informāciju, noteikt diagnozi, izvērtēt slimības aktivitāti un prognozi. • Stomatologa praksē veikto biopsiju histoloģisko rezultātu interpretācija un to pielietojums praksē – sadarbības aspekti ar reimatologu. • Aprakstīt neatliekamās un steidzamās situācijas reimatoloģiskiem pacientiem stomatologa praksē.
Prasmes:• Prast kontaktēt ar pacientiem, viņu radiniekiem, kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. • Prast savākt anamnēzi. • Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu. • Orientēties reimatoloģijas praksē pielietojamo laboratoro un radioloģisko izmeklējumu rezultātos. • Orientēties reimatoloģisko slimību terapijas principos un terapijas drošības uzraudzības aspektos. • Prast apkopot iegūtos simptomus un noformēt diagnozi un slimības vēstures fragmentus.
Kompetences:• Izvērtēt iegūtos anamnēzes, fizikālās izmeklēšanas datus, nosakot darba diagnozi un diferenciāldiagnozi/-es. • Sastādīt un pamatot nepieciešamo laboratoro un radioloģisko izmeklējumu plānu darba diagnozes apstiprināšanai un diferenciāldiagnozes izslēgšanai. • Interpretēt laboratoro un radioloģisko izmeklējumu rezultātus. • Orientēties reimatoloģisko slimību spektrā, to patoģenēzē, diagnostikas un terapijas pamatprincipos. • Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un pamatot savu viedokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Oxford Textbook of Rheumatology;
2Sterling G. West. Rheumatology Secrets;
3Atlas of Rheumatology (edited by Gene G. Hunder)
Papildus literatūra
1Bioloģisko slimību modificējošo antireimatisko medikamentu lietošanas vadlīnijas autoimūno iekaisumu artrītu ārstēšanā pieaugušajiem. Darba grupas vadītāja prof. Daina Andersone, 2011. gads
2EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifyin antirheumatic drugs. J. Smolen et al. Ann Rheum Dis. 2010 Jun; 69(6): 964-75
3EULAR recommendation for the management of early arthritis. Combe et al. Ann Rheum Dis 2007 Jan Vol. 66 No. 1, p. 34-45
4EULAR evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis – report of a task force of the EULAR Standing Committee for the International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis, Mar 2007; 66: 377 – 388.
5EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis – report of a task force of the EULAR Standing Committee for the International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis, Oct 2004; 64: 669-681.
6EULAR recommendation 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis – report of a task force of the EULAR Standing Committee for the International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis, Jul 2003; 62: 1145-1155.
7The Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS) Handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Siper J. et al. Ann Rheum Dis 2009; 68, suppl. 2.
82010 update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 2011; 70:905-908.
9EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012;71: 4-12.
10EULAR evidence based recommenations for gout. Part I: Diagnosis. Report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis Oct, 2006; 65: 1301-1311.
11EULAR evidence based recommenations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis May, 2006; 65: 1312-1324.
12EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part I: terminology and diagnosis. Ann Rheum Dis 2011; 70: 563-570.
13EULAR recommendations for calcium pyrophosphate deposition. Part II: mangement. Ann Rheum Dis 2011; 70: 571-575.
14Joint EULAR and European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis. Ann Rheum Dis, published 31 July 2012
15EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic disease. Ann Rheum Dis 2011; 70: 414-422.
16EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations: report of a tas force of the EULAR standing committee for clinical affairs. Ann Rheum Dis, 19 August 2010, online published
17EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis: a repot task from the EULAR Scleroderma Trials and Research group (EUSTAR). Ann Rheum Dis, Jan 2009; 68: 620-628
18EULAR points to consider in the development of classification and diagnostic criateria in systemic vasculitis. Ann Rheum Dis 2010; 69:1744-1750
19EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis, Feb 2008; 67: 195 – 205.
Citi informācijas avoti
1http://www.asas-group.org/
2www.eular.com
3http://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Clinical_Support/