Pārlekt uz galveno saturu

Nefroloģija (Patoloģija; klīniskā farmakoloģija; izmeklēšanas metodes un datu interpretācija, simptomātika un farmakoterapija)

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.09.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_049LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Sociālā farmācija; Klīniskā farmācijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Larisa Umnova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hipokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģijas un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas klīniskās jomās – saslimšanu patofizioloģijā, nefroloģisko slimību klīniskās izpausmēs, izmeklējumu novērtēšanā, ārstēšanas pamatmetodēs un nieru un urīnceļu saslimšanu farmakotarpijas iespējās. Studiju modulis ietver integrētu apmācības ciklu, kurā students pēctecīgi iepazīstas ar slimību grupas patoloģisko fizioloģiju, klīnisko farmakoloģiju, klīniskām izpausmēm, izmeklēšanās iespējām, izmeklējumu datu interpretāciju, ārstēšanas principiem un veidiem un saslimšanas farmakoterapijas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Urīnizvadu sistēmas uzbūve un funkcijas. Nieru, urīnpušļa un urīnceļu patoloģijas.Lekcijas1.00auditorija
2Klīniskā farmakoloģija nefroloģijā.Lekcijas1.00auditorija
3Klīniskā farmakoloģija nefroloģijā (turpinājums).Lekcijas1.00auditorija
4Jēdziens par urīnizvadu sistēmas bojājuma līmeni. Sūdzības un anamnēze slimniekiem ar nieru, urīnvadu un urīnpūšļa slimībām. Slimnieka fizikālā izmeklēšana. Izvadorgānu sistēmas laboratoriskās un radioloģiskās izmeklēšanas metodes. Sekundāra arteriālā hipertensija nieru slimību gadījumā: iemesli, patoģenēze, klīniskās izpausmes un ārstēšana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Glomerulopātijas sindromi, to iemesli, simptomi un ārstēšanas principi. Nieru bojājums cukura diabēta gadījumā, ta patoģenēze, klīniskie simptomi un ārstēšanas principi. Nieru bojājums sistēmisko slimību gadījumā: amiloidozes, multiplās mielomas, sistēmisko saistaudu slimību izraisīts nieru bojājums, tā patoģenēze, klīniskie simptomi un ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Urīnceļu infekcijas, nierakmeņu slimības, intersticiāls nefrīts, glomerulonefrīti, hroniska nieru slimība: iemesli, klīniskās izpausmes un ārstēšana. Hroniskas nieru slimības izraisīta anēmija un kaulu bojājumi. Nieru aizstājterapija. Hemodialīzes un peritoneālās dialīzes indikācijas, principi un komplikācijas. Nieru transplantācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Sagatavo klīniskā farmaceita vērtējumu medikamentozās terapijas gadījumos pacientam ar neiru un urīnceļu saslimšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. Ieskaite: tiek pārbaudītas iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas principu sapratne, iekļaujot klīnisko gadījumu analīzi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās: • nieru un urīnceļu slimību rašanās iemeslus un mehānismus; • biežākās nieru un urīnceļu slimību klīniskās izpausmes un komplikācijas; • nieru un urīnceļu izmeklēšanas iespējas un iegūto rezultātu interpretācijas; • nieru un urīnceļu slimību ārstēšanas pamatveidus; • nieru un urīnceļu saslimšanu farmakoterapijas iespējas.
Prasmes:Students spēs: • analizēt un interpretēt nieru un urīnceļu izmeklējumu rezultātus; • izvērtēt nefroloģisku pacientu farmakoterapiju.
Kompetences:Students varēs: • sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam nieru un urīnceļu slimību pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu; • izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem; • uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, prognozēt blaknes un plānot to novēršanu, kā arī sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Lejnieka redakcijā. Klīniskā medicīna. Pirmā grāmata. Rīga, Medicīnas apgāds, 2010
2Pētersons A., Veverbrants E., Lazovskis I. Ka atklāt un ārstēt nieru slimības. A. Pētersona autorizdevums, 1998
3Lekciju un nodarbību materiāli.
Papildu literatūra
1Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 3-th ed., 2005
Citi informācijas avoti
1The Merck Manual, Internets
2http://www.merck.com/mrkshared/manual/home.jsp
3Welsby P.D. Clinical history taking and examination. 2nd edition. London: Churchill Livingstone, 2002