Pārlekt uz galveno saturu

Modernās komunikācijas tehnoloģijas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_164LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Herca
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu interneta vides specifikā, pārskatot mediju lietošanas paradumu, valodas un attiecību maiņu, stāsta nozīmi, mediju uztveres un lomu daudzveidību, multimediālās vides satura un formas dažādību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stāsts interneta vidē. Stāstu stāstīšana (storytelling).Lekcijas1.00auditorija
2Diskusija par multimediāla stāsta tēmu un tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma (darba grupās). Grupas fotostāsta prezentācija. Grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu).Nodarbības8.00auditorija
3Foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana. Datu vizualizācija – rīki un formāti.Lekcijas1.00auditorija
4Blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena. Multimediālu stāstu platformas.Lekcijas1.00auditorija
5Skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža.Lekcijas1.00auditorija
6Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lekcijas1.00auditorija
7Video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Stāsts interneta vidē. Stāstu stāstīšana (storytelling).Lekcijas1.00auditorija
2Diskusija par multimediāla stāsta tēmu un tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma (darba grupās). Grupas fotostāsta prezentācija. Grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu).Nodarbības3.00auditorija
3Foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana. Datu vizualizācija – rīki un formāti.Lekcijas1.00auditorija
4Blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena. Multimediālu stāstu platformas.Lekcijas1.00auditorija
5Skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža.Lekcijas1.00auditorija
6Valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums.Lekcijas0.50auditorija
7Video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija.Lekcijas0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā students lasa ieteicamo literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studentiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par multimedijiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• 3 veiksmīgu datu vizualizācijas paraugu atrašana, minot kritērijus, kāpēc tieši šie stāsti ir izdevušies. Kritiski svarīgi ir komentāri par to, ko stāsta veidotāji būtu varējuši izdarīt labāk (brīvā formā, nepārsniedzot 1000 zīmes). • audio materiāls, kas sastāv no trīs vienībām – aizkadra teksts, vides skaņas un intervija. Students demonstrē spēju audiālā vidē veidot pārliecinošu un vienotu stāstu, kas sastāv no dažādiem elementiem, kā arī pierāda savas iemaņas veikt skaņu ierakstu un montāžu (materiāla garums nepārsniedz 2 minūtes). Savukārt semināri sastāvēs no grupu darbiem: 1. seminārs – sadalīšanās pa grupām, diskusija par multimediāla stāsta tēmu. 2. seminārs – tēmas (vai tēmu) prezentācija, izdiskutējot ar kolēģiem un nonākot pie labākā risinājuma. 3. seminārs – grupas fotostāsta prezentācija. 4. seminārs – grupas video prezentācija (grupas spēja savus foto un video darbus ievietot kādā interneta platformā, tādā veidā radot vienotu multimediālu stāstu, ir iespēja saņemt augstāku vērtējumu). Materiāli vispirms tiks vērtēti idejiski un saturiski, tehnisko meistarību atstājot otrajā plānā. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Grupu darba pozitīvs vērtējums (atzīme virs 3), abu mājas darbu izpilde un to pozitīvs vērtējums (virs 3) dod iespēju studentam kārtot eksāmenu. Eksāmens būs individuāla saruna, kurā tiek uzdoti ātri veicami praktiski uzdevumi un jautājumi par kursā apskatītajām tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti atpazīst un/vai attiecīgi lieto: • stāsts interneta vidē, stāstu stāstīšana; • foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana; • blogošana, sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena; • datu vizualizācija – rīki un formāti; • skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža; • valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums; • video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija; • multimediālu stāstu platformas – to iespējas un trūkumi.
Prasmes:Kursa gaitā studenti praktiski izveido multimediālu cilvēkstāstu (human interest story), izmantojot apskatītās formas – foto, audio, video, infografikas – un ievieto to kādā no stāstam piemērotām interneta platformām.
Kompetences:Spēj autonomi un atbildīgi producēt, analizēt un izvērtēt multimediālus stāstus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1The Online Journalism Handbook. Paul Bradshaw & Liisa Rohumaa, 2011
2Excellence in Online Journalism, David Craig, 2010.
3Kelly McErlean, Interactive Narratives and Transmedia Storytelling, Routledge, 2018
4 Bryan Alexander, The New Digital Storytelling: Creating Narratives with New Media, Praeger, 2017
5Recep Ylmaz, M. Nur Erdem & Filiz Resulolu, Handbook of Research on Transmedia Storytelling and Narrative Strategies, IGI Global, 2018
6Yang Song, Multimedia News Storytelling as Digital Literacies: A Genre-Aware Approach to Online Journalism Education, Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2019
7Joe Lambert & Brooke Hessler, Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community, Routledge, 2018
Papildu literatūra
1Create Documentary Films, Videos, & Multimedia: A Comprehensive Guide to Using Documentary Storytelling Techniques for Film, Video, the Internet & Digital Media Nonfiction Projects, James R. Martin, 2010
2Video Journalism for the Web, Kurt Lancaster, 2012
3Model for a 21st Century Newsroom – Redux, Paul Bradshow, 2012
4Radiožurnālistika. Sergejs Kruks, 2005
Citi informācijas avoti
1The complexities of convergence: Multiskilled journalists working in BBC regional multimedia newsrooms http://gaz.sagepub.com/content/75/1/99.abstract
2Data journalism and data visualization http://www.guardian.co.uk/news/datablog
3Nieman journalism lab - a project of the Nieman Foundation at Harvard University. http://vimeo.com/niemanlab
4Knight Digital Media Center, Berkeley University http://multimedia.journalism.berkeley.edu/
5BBC, The Virtual Revolution http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution/interviews.shtml
6http://onlinejournalismblog.com/
7Reuters Institute for the study of Journalism http://www.digitalnewsreport.org/
8Social media. A handbook for journalists http://sverigesradio.se/press/bilder/swedishradio2013_socme…
9What good is twitter? The value of social media to public service journalism http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Knowledge/Med…
10http://www.jeadigitalmedia.org/