Pārlekt uz galveno saturu

Veselības mārketings un veselības aprūpes iestādes mārketings

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_224LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss veselības komunikācijā.
Mērķis:
Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par veselības mārketingu kā veselības komunikācijas apakšnozari, kā arī iepazīstināt ar veselības iestādes specifiskajiem mārketinga pamatprincipiem – produktu veidošanu, izplatīšanu un veicināšanu, cenas aspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības mārketinga definīcijas, mērķi un uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības mārketinga 4P specifika un 4P nozīme veselības aprūpes iestādes mārketingā.Lekcijas1.00auditorija
3Mūsdienu veselības iestādes mārketinga tendences. Ārstniecības iestādes “vērtības” noteikšana.Lekcijas1.00auditorija
4Produktu veidošanas, cenu noteikšanas specifika, veicināšanas aktivitāšu juridiskie un ētiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
5Tēla un reputācijas nozīmība veselības iestādes mārketingā.Lekcijas2.00auditorija
64P pielietojumi praktiskie aspekti veselības un veselības iestādes mārketingā.Nodarbības2.00auditorija
7Veselības mārketinga kampaņu izstrāde un analīze.Nodarbības2.00auditorija
8Veselības iestādes mārketinga kampaņu izstrāde un analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot mārketinga plānu izvelētajai veselības aprūpes iestādei.
Vērtēšanas kritēriji:
1. lekciju un semināru apmeklētība – 20%; 2. piedalīšanās semināru diskusijās – 30%; 3. grupas vai individuālā prezentācija – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:­Zināšanas par veselības mārketinga kā veselības komunikācijas apakšnozares mērķiem, uzdevumiem, principiem. ­Zināšanas par mūsdienu veselības iestāžu mārketinga tendencēm, juridiskiem un ētiskiem aspektiem, tēla un reputācijas nozīmi. ­Padziļinātas zināšanas un izpratne par “4P” modeli un tā izmantošanu veselības iestādes mārketingā.
Prasmes:­Iegūt nepieciešamo informāciju veselības iestādes novērtēšanai, veikt novērtējumu un formulēt veselība iestādes mārketinga mērķus un uzdevumus. ­Izstrādāt veselības iestādes mārketinga stratēģiju mērķa sasniegšanai, ņemot vērā veselības iestādes juridiskos un ētiskos aspektus, iestādes tēlu un reputāciju. ­Izstrādāt mārketinga plānu veselības aprūpes iestādes mārketinga mērķa sasniegšanai, izmantojot “4P” pieeju. ­Analizēt un novērtēt veselības aprūpes iestādes mārketinga plānu.
Kompetences:Veselības iestādes mārketinga plāna veidošana un novērtēšana iestādes noteikta mērķa sasniegšanai, ievērojot veselības iestādes juridiskos un ētiskos aspektus, kā arī ņemot vērā tā ietekmi uz iestādes tēlu un reputāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1G. Krishna Mohan, Health Care Marketing, 2006
2John L. Fortenberry, Health Care Marketing: Tools and Techniques, 2010
3Michael Siegel, M.D, Lynne Doner Lotenberg, Marketing Public Health: Strategies to Promote Social Change, 2007
4Philip D. Cooper, Health Care Marketing: A Foundation for Managed Quality, 1994
5Philip Kotler, Joel Shalowitz, Robert J. Stevens, Strategic Marketing For Health Care Organizations: Building A Customer Driven Health System, 2010