Pārlekt uz galveno saturu

Pētnieciskā žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_261LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfko@rsu.lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi „Ievads žurnālistikā”; „Ievads studijās un specialitātē”; „Ievads komunikācijas teorijās”; „Ziņu žurnālistika”; „Žurnālistikas metodes un žanri”.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par pētnieciskās žurnālistikas būtību, tās vēsturiskajiem aspektiem un izveidošanās cēloņiem gan teorētiskā, gan praktiskā līmenī. Ievērojot pētnieciskās žurnālistikas īpašo lomu masu mediju darbībā, šajā kursā tiek apskatītas pētnieciskās žurnālistikas galvenās ētiskās un profesionālās dilemmas, informācijas vākšanas metožu pielietojums pētnieciskajā žurnālistikā, kā arī pētnieciskās žurnālistikas formas un formāti dažāda tipa masu medijos – laikrakstos, žurnālos, radio, televīzijā, internetā. Šī kursa galvenais uzdevums ir panākt, lai studenti apgūst pētnieciskās žurnālistikas teorētiskos aspektus, vēsturi, materiāla vākšanas metodes un pieejas pētnieciskajā žurnālistikā. Studiju kursa gaitā izpildot praktiskos uzdevumus, studenti iemācās radīt pētnieciskās žurnālistikas darbus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētnieciskās žurnālistikas attīstības priekšnoteikumi un galvenie principi.Lekcijas1.00auditorija
2Pētnieciskās žurnālistikas darba iecerēšana un plānošana. Ideja, informācijas avoti, darba gaita.Nodarbības1.00auditorija
3Informācijas vākšanas metodes pētnieciskajā žurnālistikā. Novērojums. Eksperiments.Lekcijas1.00auditorija
4Pētnieciskās žurnālistikas avoti. Avotu datu bāzes, to veidošana. Kritiskā domāšana žurnālistikā.Lekcijas1.00auditorija
5Pētnieciskās žurnālistikas formāti un žanri. Analītiskais raksts.Lekcijas1.00auditorija
6Dati un žurnālistika. Datu žurnālistika. Pētnieciskās žurnālistikas starptautiskie tīkli un projekti. Pētnieciskās žurnālistikas profesionālās ētikas problēmas. Kritiskā domāšana žurnālistikā.Lekcijas1.00auditorija
7Pētnieciskās žurnālistikas rakstu (video vai audio sižetu) darba gaitas prezentācija. Diskusija. Informācijas metožu apspriešana. Avotu izvēle un atlase.Nodarbības1.00auditorija
8Pētnieciskās žurnālistikas darbu atlasīto tematu fona un konteksta informācijas analīze. Faktu pārbaudes uzdevums.Nodarbības1.00auditorija
9Pētnieciskās žurnālistikas grāmatas analīzes prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
10Pētnieciskās žurnālistikas raksta (video vai audio sižeta) informācijas analīzes, tās pietiekamības pārbaude, žanra izvēle un publikācijas plānošana.Nodarbības1.00auditorija
11Faktu un viedokļu pārbaude pētnieciskajā žurnālistikā. Gatavu darbu faktu pārbaudes metodes un resursi.Nodarbības1.00auditorija
12Pētnieciskās žurnālistikas raksta (video vai audio sižeta) noslēguma prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas aprobēt, veidojot patstāvīgu pētnieciskās žurnālistikas darbu, pētnieciskās žurnālistikas grāmatas analīzi, pētnieciskās žurnālistikas mērķiem paredzētu liela apjoma datu analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
• Līdzdalība lekcijās. • Līdzdalība un aktivitāte semināros. • Visu semināru uzdevumu izpilde. • Radošais projekts – pētnieciskās žurnālistikas darba veidošana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Par pētnieciskās žurnālistikas izveidošanās apstākļiem, tās tematiem, veidiem un formātiem. • Par pētnieciskās žurnālistikas informācijas vākšanas metodēm. • Par pētnieciskās žurnālistikas uzdevumiem, tematiem, avotiem. • Par pētnieciskās žurnālistikas profesionālo ētiku. • Par pētnieciskās žurnālistikas mūsdienu attīstības tendencēm.
Prasmes:• Pastāvīgi iecerēt, plānot un realizēt pētnieciskās žurnālistikas darbu par dažādām tēmām dažādu mediju platformām. • Savākt, atlasīt, izprast un pasniegt informāciju pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām. • Izveidot pētnieciskās žurnālistikas atbilstoši medija satura un tehniskajām prasībām un vajadzībām. • Izmantot, apstrādāt, analizēt datus pētnieciskās žurnālistikas darba mērķu piepildīšanai.
Kompetences:• Izvērtēt realitāti, piemērojot informāciju pētnieciskās žurnālistikas darbu veidošanai. • Atbildība par savāktās un sniegtās informācijas kvalitāti, informācijas avotu vērtību un atbilstību, kā arī pret tās eventuālajiem efektiem. • Kritiska attieksme pret pētnieciskās žurnālistikas informācijas saturu un formu. • Paškritiska, profesionāli ētiska un atbildīga attieksme pret informācijas vērtību un auditorijai sniegtās informācijas atbilstību tās vajadzībām, veidojot pētnieciskās žurnālistikas darbu. • Atbildīga, uz zināšanām balstīta tehnoloģiju pielietošana pētnieciskās žurnālistikas darbu veidošanas procesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lee Hunter, M. (2012) The Global investigative journalism casebook , UNESDOC Digital Library.
2Bellincat (n.d.) Bellingcat's Digital Toolkit. https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRtyq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoICKOGguA/edit
3The Investigative Journalism Manual (2016) Konrad-Adenauer-Stiftung. http://www.investigative-manual.org/wp-content/uploads/2016/09/Investigative-Journalism-Manual.pdf
4Silverman, C. (n.d.) Verification Handbook for Investigative Reporting. European Journalism Centre.
5Investigative Journalism Manuals (n.d.) Global Investigative Journalism Network. https://gijn.org/investigative-journalism-manuals/
6Matteo Gerli, Marco Mazzoni and Roberto Mincigrucci (2018) Constraints and limitations of investigative journalism in Hungary, Italy, Latvia and Romania. European Journal of Communication 2018, 33(1) 22–36
7Stetka, V and Örnebring, H. (2013) Investigative Journalism in Central and Eastern Europe: Autonomy, Business Models, and Democratic Roles. The International Journal of Press/Politics, 18(4), 413-435.
8Marsh, K. (2013) Investigative Journalism: Secrets, Salience and Storytelling. In: Karen Fowler-Watt and Stuart Allan (eds) Journalism: New Challenges. Centre for Journalism & Communication Research Bournemouth University, 222 - 242.
9Waisbord, S. (2002) The Challenges of Investigative Journalism. 56 U. Miami L. Rev. 377 (2002) Available at: http://repository.law.miami.edu/umlr/vol56/iss2/6
10The Leveson Inquiry (2012) Culture, Practice and Ethics of the Press, Available at: http://www.levesoninquiry.org.uk/
11Mocek S (2015) Journalists as critical change agents and popular disseminators. In: Zielonka J (ed.) Media and Politics in New Democracies. Oxford: Oxford University Press, pp. 99–118.
1210 free tools for journalists to learn how to code | Media news Investigative Journalism https://www.journalism.co.uk/news/7-free-platforms-for-journalists-to-learn-how-to-code-/s2/a557301/
13Pētnieciskā žurnālistika - resursu vai iniciatīvas problēma? Ingus Bērziņš, ttp://luszf.blogspot.com/2006/01/ptniecisk-urnlistika-resursu-vai.html www.DELFI.lv galvenais redaktors.
14MacIntyre, D. (2012) Rumours of the Death of Investigative Journalism Are Greatly Exaggerated in Mair, J. and Keeble, R. (ed.) (2012) Investigative Journalism: Dead or Alive, Abramis
15Anderson, David, Benjaminson, Peter. 1976. Investigative Reporting. Bloomington: Indiana University Press.
16De Burgh H (2008) Investigative Journalism. London; New York: Routledge
Papildu literatūra
1www.globalinvestigativejournalism.org
2www.dicar.org
3www.ire.org
4www.lmdmc.lv
5www.vvoj.org
6http://www.neliesi.lv/index.php?interesantakais
7What I learned: Python for Data Journalists – dana branham https://danabranham.com/journalism-musings/what-i-learned-python-for-data-journalists/
8Punting on the obstruction question.https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/04/mueller-report-release-barr-trump/587176/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=atlantic-daily-newsletter&utm_content=20190418&silverid-ref=MzIxODY
9How they did it: Investigative reporting tips from the 2019 Goldsmith Prize finalists https://journalistsresource.org/tag/goldsmith-finalists-2019/?utm_source=Journalist%27s+Resource&utm_campaign=673ba509ba-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_02_40_COPY_01&utm
10Ntibinyane, N. (2018) INVESTIGATIVE JOURNALISM IN AFRICA: AN EXPLORATORY STUDY OF NON-PROFIT INVESTIGATIVE JOURNALISM ORGANIZATIONS IN AFRICA. Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford.
11verificationhandbook.com
Citi informācijas avoti
1washingtonpost.com/news/fact-checker
2factcheckingday.com/#how-to, poynter.org/fact-checkers-code-of-principles