Pārlekt uz galveno saturu

Studentu medijs II

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_270LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Herca
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas30
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss "Ievads studijās un specialitātē"
Mērķis:
Kursa laikā students iemācās no idejām attīstīt stāstu, plānot materiāla vākšanu, veikt apstrādi, strādāt ar tekstu, fotogrāfiju un skaņu, un novest darbu līdz publicēšanai Studentu medijā Skaļāk: https://skalak.rsu.lv
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa nosacījumi, veicamie darbiLekcijas1.00auditorija
2Audiostāsta izstrāde – scenārija rakstīšana, plānošana, materiāla vākšana, apstrāde, publicēšanaNodarbības1.00cits
3Balss un runas aparāta iesildīšanaNodarbības1.00cits
4Aizkadra teksta rakstīšana un ieskaņošanaNodarbības1.00cits
5Mūzika kā vēstījuma pastiprinātājsLekcijas1.00datorklase
6Ideju, scenārija prezentācijaNodarbības1.00auditorija
7Materiāla vākšana. Progresa ziņojumsNodarbības1.00datorklase
8Gatavā audiostāsta, tekstu un vizuālā materiāla prezentācijaNodarbības1.00datorklase
9Kino Laboratorijas apmeklējumsLekcijas4.00auditorija
10Kā darbojas studentu mediji citās Eiropas universitātēs, un ko studenti var iegūt no tā? Darbnīca ar vieslektoruNodarbības2.00auditorija
11Gatavošanās Rīgas ārkārtas vēlēšanu exitpollNodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa nosacījumi, veicamie darbiLekcijas1.00auditorija
2Audiostāsta izstrāde – scenārija rakstīšana, plānošana, materiāla vākšana, apstrāde, publicēšanaNodarbības1.00auditorija
3Balss un runas aparāta iesildīšanaNodarbības1.00cits
4Aizkadra teksta rakstīšana un ieskaņošanaNodarbības1.00auditorija
5Mūzika kā vēstījuma pastiprinātājsLekcijas1.00auditorija
6Ideju, scenārija prezentācijaNodarbības1.00auditorija
10Kā darbojas studentu mediji citās Eiropas universitātēs, un ko studenti var iegūt no tā? Darbnīca ar vieslektoruNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Piedalīšanās studentu medija darba plānošanā. Dažāda žanra un formātu pubikāciju sagatavošana (atkarībā no konkrētās studiju programmas satura un mērķiem). Medija komunikācijas nodrošināšana (atkarībā no konkrētās studiju programmas satura un mērķiem).
Vērtēšanas kritēriji:
Sagatavoto publikāciju/komunikācijas materiālu skaits un kvalitāte – 70% Sadarbība, atbildīgums, termiņu ievērošana – 30%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par medija darba plānošanu. Par medija darba organizēšanu, redakcijas komandas darbu. Par publikāciju sagatavošanu dažādos žanros un formātos. Par medija satura komunikāciju.
Prasmes:Plānot un vadīt studiju medija darbu. Strādāt studentu medijā. Sagatavot publikācijas. Sagatavot un vadīt medija satura komunikācija. Darbs redakcijas komandā.
Kompetences:Medija darba profesionālie principi un ētika. Medija satura kvalitāte.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Literatūra praktiskajam kursam nav paredzēta