Pārlekt uz galveno saturu

Histoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_062LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiak@rsu.lv, aaiak@rsu.lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas60
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Jāatkārto citoloģija. Vienlaicīgi ieteicams apgūt bioloģiju, anatomiju, fizioloģiju, bioķīmiju.
Mērķis:
Studenti veido priekšstatu par cilvēka šūnu, audu (epitēlijaudu, saistaudu, muskuļaudu, nervaudu) un orgānu uzbūvi, sevišķi izceļot tās audu un orgānu sistēmas, kas ietilpst sejas, žokļu un kakla struktūrās (mutes dobums, ietverot mēli, zobus, lūpas, siekalu dziedzerus, maņu orgāni). Tiks saprasta nepieciešamība šo zināšanu pielietošanai stomatologa praksē. Stomatologiem priekšmets ietver struktūru priekšstata iegūšanu par visu cilvēka organisma diferencēto orgānu sistēmām (gremošanas, imūno un asinsrades, sirds un asinsvadu, neiroendokrīno, elpošanas, urīnizvadsistēmu, reproduktīvo), to vecuma pārmaiņām, un kopumā savstarpējo šo dažādo sistēmu un sejas, žokļu un kakla struktūru kopsakaru.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Saistaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Balstaudi: skrimšļaudi, kaulaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Kaulaudu attīstība. Temporomandibulārā locītava.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Muskuļaudi: skeleta šķērssvītrotā, sirds un gludā muskulatūra.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6PNS, CNS.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Epitēlijaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Saistaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Asinsvadi un limfvadi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Balstaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Kaulaudu attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13I kolokvijs: epitēlijaudi, saistaudi. Balstaudi, to attīstība. Asinsvadi. Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Asinis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni. Mandeles.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Muskuļaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Centrālā nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19II kolokvijs: Asinis. Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni. Muskuļaudi, nervu audi, nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20Endokrīnie dziedzeri.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Difūzā neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Urīnizvadsistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23Dzimumsistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
24Mutes dobums: zobu uzbūve I.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
25Mutes dobums: zobu uzbūve II.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
26Maņu orgāni: redzes orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
27Maņu orgāni: dzirdes orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
28Reproduktīvā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
29Lūpas, mēle.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
30Zobu attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
31Siekalu dziedzeru funkcionālā morfoloģija. Barības vads.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
32Kuņģis. Tievās un resnās zarnas, tārpveida piedēklis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
33Aknas, aizkuņģa dziedzeris. Žultspūslis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
34III kolokvijs: gremošanas sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
35Deguna blakusdobumi un deguns. Balsene, traheja, plaušas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
36Redzes orgāns. Dzirdes orgāns.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
37Seminārs: elpošanas sistēma, maņu orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, analizējot mikropreparātus un sagatavojot nodarbību protokolus. Individuāls darbs ar ieteicamo literatūru, atbilstoši lekciju un nodarbību tematikai. Prezentāciju gatavošana nelielās grupās, atbilstoši kursa tematiem. Zinātnisku publikāciju rezultātu analīze priekšmeta izpratnes padziļināšanai saistībā ar zobu un mutes dobuma uzbūvi.
Vērtēšanas kritēriji:
- Kvalitatīvi sagatavoti un laikus iesniegti nodarbību protokoli; - Kolokviji – apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude; - Studiju kursa beigās mutvārdu eksāmens, kura laikā tiek pārbaudītas studējošo teorētiskās zināšanas audu un orgānu morfoloģijā un praktiskās iemaņas, analizējot mikropreparātus un shematiskus attēlus. Eksāmenā tiek pārbaudītas zināšanas par audu un orgānu morfoloģiju un to vecuma izmaiņām. Studējošiem tiek dota iespēja parādīt izpratni par nozīmīgiem procesiem un funkcijām audos un orgānos, īpašu uzmanību veltot zobu un mutes dobuma morfoloģijai, kā arī spēju saistīt morfoloģiju ar procesu norisi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot cilvēka organisma diferencēto šūnu morfofunkcionālos blokus, dažādo audu un orgānu sistēmu korelāciju ar specifiskajām sejas, žokļu un kakla struktūrām. Formulēs vecuma pārmaiņas sejas un žokļu struktūrās. Interpretēs stomatoloģiskās histoloģijas nozīmi dažādu sejas, žokļu un kakla pārmaiņu gadījumos.
Prasmes:Students mikroskopā atpazīs sejas, žokļu un kakla struktūras rutīnos histoloģiskos preparātos, pratīs atšķirt un izvērtēt galvenās audu grupas pēc histoloģiskām shēmām un fotogrāfijām. Pratīs interpretēt un analizēt speciālo literatūru, rakstīt referātus par histoloģiskām tēmām mūsdienīgā skatījumā, dokumentēt un demonstrēt histoloģiskos preparātus.
Kompetences:Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādā vecumā un adaptācijas situācijās. Padziļinātas zināšanas un spēja analizēt materiālu būs saistībā ar zobu un mutes dobuma morfoloģiju. Spēs izvērtēt preparātu kvalitāti un metodes, kā arī iespēju tos izmantot klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eroschenko Victor P. 2017. Atlas of Histology with Functional Correlations. 13th Edition. LWW. 617 p. ISBN-10: 1496316762, ISBN-13: 978-1496316769
2Kerr Jeffrey B. 2010. Functional Histology. 2nd Edition. Mosby. ISBN-10: 0729538370, ISBN-13: 978-0729538374
3Kierszenbaum Abraham L.,‎ Tres Laura. 2015. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 4th Edition. Saunders. 752 p. ISBN-10: 0323313302, ISBN-13: 978-0323313308
4Lowe James S.,‎ Anderson Peter G. 2014. Stevens & Lowe's Human Histology. 4th Edition. Mosby. 448 p. ISBN-10: 0723435022, ISBN-13: 978-0723435020
5Mescher Anthony L. 2013. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. 13th Edition. McGraw-Hill Education. 480 p. ISBN-10: 0071780335, ISBN-13: 978-0071780339
6Ovalle William K.,‎ Nahirney Patrick C. 2013. Netter's Essential Histology. 2nd Edition. 536 p. ISBN-10: 1455706310, ISBN-13: 978-1455706310
7Bradley R.M. Essentials in Oral Physiology. Mosby, the last eds.
8Orban's Oral Histology and Embryology. Ed. by S.N. Bhaskar, Mosby, St.Lonis, pp. 489, the last eds.
9Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2015. Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. 7th Edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
10Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2010. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6th Edition. 974 p. ISBN-10: 0781772001, ISBN-13: 978-0781772006
11Suvarna Kim S.,‎ Layton Christopher,‎ Bancroft John D. 2012. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques. 7th Edition. 654 p. ISBN-10: 0702042269, ISBN-13: 978-0702042263
12Wood Ruth I.,‎ Schechter Joel E. 2002. Histology: An Interactive Virtual Microscope. CD-ROM. Sinauer Associates. Oxford University Press. ISBN-10: 0878938885, ISBN-13: 978-0878938889
Papildus literatūra
1Cui Dongmei,‎ Daley William,‎ Fratkin Jonathan D.,‎ Haines Duane E.,‎ Lynch James C.,‎ Naftel John P.,‎ Yang Gongchao. 2010. Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations. Pap/Psc Edition. LWW. 496 p. ISBN-10: 0781797594, ISBN-13: 978-
2Eroschenko Victor P. 2012. diFiore's Atlas of Histology: with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 12th Edition. LWW. 624 p. ISBN-10: 1451113412, ISBN-13: 978-1451113419
3Eroschenko Victor P. 2004. di Fiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 10th Edition. LWW. 464 p. ISBN-10: 0781750210, ISBN-13: 978-0781750219
4Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2006. Color Textbook of Histology. 3rd Edition. Saunders. 592 p. ISBN-10: 1416029451, ISBN-13: 978-1416029458
5Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2014. Cell Biology and Histology. 7th Edition. LWW. 432 p. ISBN-10: 1451189516, ISBN-13: 978-1451189513
6Hossler Fred. 2014. Ultrastructure Atlas of Human Tissues. 1st Edition. Wiley-Blackwell. 968 p. ISBN-10: 1118284534, ISBN-13: 978-1118284537
7Mescher Anthony. 2011. Lange Basic Histology Flash Cards. 1st Edition. McGraw-Hill Education. 432 p. ISBN-13: 978-0071637985 , ISBN-10: 0071637982
8Nanci Antonio. 2012. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. 8th Edition. Mosby. 400 p. ISBN-10: 032307846X, ISBN-13: 978-0323078467
9Young Barbara,‎ Lowe James S.,‎ Stevens Alan,‎ Heath John W.,‎ Deakin Philip J. 2006. Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. 5th Edition. Churchill Livingstone. 448 p. ISBN-10: 044306850X, ISBN-13: 978-0443068508
10Zhang Guiyun,‎ Fenderson Bruce A. 2014. Lippincott's Illustrated Q&A Review of Histology. LWW. 360 p. ISBN-10: 1451188307, ISBN-13: 978-1451188301
Citi informācijas avoti
1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/ http://www.deltagen.com/target/histologyatlas/HistologyAtlas.html http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ http://w3.ouhsc.edu/histology/
2http://www.histology.wisc.edu/histo/uw/htm/ttoc.html http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/ http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/content_index_db.html http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html