Pārlekt uz galveno saturu

Histoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_062LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas48
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Jāatkārto citoloģija. Vienlaicīgi ieteicams apgūt bioloģiju, anatomiju, fizioloģiju, bioķīmiju.
Mērķis:
Studenti veido priekšstatu par cilvēka šūnu, audu (epitēlijaudu, saistaudu, muskuļaudu, nervaudu) un orgānu uzbūvi, sevišķi izceļot tās audu un orgānu sistēmas, kas ietilpst sejas, žokļu un kakla struktūrās (mutes dobums, ietverot mēli, zobus, lūpas, siekalu dziedzerus, maņu orgāni). Tiks saprasta nepieciešamība šo zināšanu pielietošanai stomatologa praksē. Stomatologiem kurss ietver struktūru priekšstata iegūšanu par visu cilvēka organisma diferencēto orgānu sistēmām (gremošanas, imūno un asinsrades, sirds un asinsvadu, neiroendokrīno, elpošanas, urīnizvadsistēmu, reproduktīvo), to vecuma pārmaiņām, un kopumā savstarpējo šo dažādo sistēmu un sejas, žokļu un kakla struktūru kopsakaru.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Saistaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Balstaudi: skrimšļaudi, kaulaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Kaulaudu attīstība. Temporomandibulārā locītava.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Muskuļaudi: skeleta šķērssvītrotā, sirds un gludā muskulatūra.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Asinis.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7PNS, CNS.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Endokrīnā sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Epitēlijaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Saistaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Asinsvadi un limfvadi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Balstaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Kaulaudu attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15I kolokvijs: epitēlijaudi, saistaudi. Balstaudi, to attīstība. Asinsvadi. Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Asinis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni. Mandeles.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Muskuļaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20Centrālā nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21II kolokvijs: Asinis. Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni. Muskuļaudi, nervu audi, nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Endokrīnie dziedzeri.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23Difūzā neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
24Urīnizvadsistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
25Dzimumsistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
26Mutes dobums: zobu uzbūve I.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
27Mutes dobums: zobu uzbūve II.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
28Elpošanas sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
29Maņu orgāni: dzirdes orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
30Maņu orgāni: redzes orgāns.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
31Reproduktīvā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
32Lūpas, mēle.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
33Zobu attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
34Kuņģis. Tievās un resnās zarnas, tārpveida piedēklis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
35Siekalu dziedzeru funkcionālā morfoloģija. Barības vads.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
36Aknas, aizkuņģa dziedzeris. Žultspūslis.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
37III kolokvijs: gremošanas sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
38Deguna blakusdobumi un deguns. Balsene, traheja, plaušas.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
39Redzes orgāns. Dzirdes orgāns.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
40Seminārs: elpošanas sistēma, maņu orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, analizējot mikropreparātus un sagatavojot nodarbību protokolus. Individuāls darbs ar ieteicamo literatūru, atbilstoši lekciju un nodarbību tematikai. Prezentāciju gatavošana nelielās grupās, atbilstoši kursa tematiem. Zinātnisku publikāciju rezultātu analīze priekšmeta izpratnes padziļināšanai saistībā ar zobu un mutes dobuma uzbūvi.
Vērtēšanas kritēriji:
• Kvalitatīvi sagatavoti un laikus iesniegti nodarbību protokoli; • Kolokviji un seminārs – apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude; • 1.semestris - Semestra ieskaite, 2. semestris - Eksāmens. Studiju kursa beigās mutvārdu eksāmens, kura laikā tiek pārbaudītas studējošo teorētiskās zināšanas audu un orgānu morfoloģijā un praktiskās iemaņas, analizējot mikropreparātus un shematiskus attēlus. Eksāmenā tiek pārbaudītas zināšanas par audu un orgānu morfoloģiju un to vecuma izmaiņām. Studējošiem tiek dota iespēja parādīt izpratni par nozīmīgiem procesiem un funkcijām audos un orgānos, īpašu uzmanību veltot zobu un mutes dobuma morfoloģijai, kā arī spēju saistīt morfoloģiju ar procesu norisi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs paskaidrot cilvēka organisma diferencēto šūnu morfofunkcionālos blokus, dažādo audu un orgānu sistēmu korelāciju ar specifiskajām sejas, žokļu un kakla struktūrām. Formulēs vecuma pārmaiņas sejas un žokļu struktūrās. Interpretēs stomatoloģiskās histoloģijas nozīmi dažādu sejas, žokļu un kakla pārmaiņu gadījumos.
Prasmes:Students mikroskopā atpazīs sejas, žokļu un kakla struktūras rutīnos histoloģiskos preparātos, pratīs atšķirt un izvērtēt galvenās audu grupas pēc histoloģiskām shēmām un fotogrāfijām. Pratīs interpretēt un analizēt speciālo literatūru, rakstīt referātus par histoloģiskām tēmām mūsdienīgā skatījumā, dokumentēt un demonstrēt histoloģiskos preparātus.
Kompetences:Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādā vecumā un adaptācijas situācijās. Padziļinātas zināšanas un spēja analizēt materiālu būs saistībā ar zobu un mutes dobuma morfoloģiju. Spēs izvērtēt preparātu kvalitāti un metodes, kā arī iespēju tos izmantot klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dālmane Aina, Histoloģija. 2004. LU Akad. apg. 319 lpp. ISBN10: 9984770427. ISBN13: 9789984770420/
2Eroschenko Victor P. 2017. Atlas of Histology with Functional Correlations. 13th Edition. LWW. 617 p. ISBN-10: 1496316762, ISBN-13: 978-1496316769
3Nanci Antonio. 2012. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. 8th Edition. Mosby. 400 p. ISBN-10: 032307846X, ISBN-13: 978-0323078467
4Kierszenbaum Abraham L.,‎ Tres Laura. 2015. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 4th Edition. Saunders. 752 p. ISBN-10: 0323313302, ISBN-13: 978-0323313308
5Lowe James S.,‎ Anderson Peter G. 2014. Stevens & Lowe's Human Histology. 4th Edition. Mosby. 448 p. ISBN-10: 0723435022, ISBN-13: 978-0723435020
6Mescher Anthony L. 2013. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. 13th Edition. McGraw-Hill Education. 480 p. ISBN-10: 0071780335, ISBN-13: 978-0071780339
7Ovalle William K.,‎ Nahirney Patrick C. 2013. Netter's Essential Histology. 2nd Edition. 536 p. ISBN-10: 1455706310, ISBN-13: 978-1455706310
8Bradley R.M. Essentials in Oral Physiology. Mosby, the last eds.
9Orban's Oral Histology and Embryology. Ed. by S.N. Bhaskar, Mosby, St.Lonis, pp. 489, the last eds.
10Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2015. Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. 7th Edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
11Suvarna Kim S.,‎ Layton Christopher,‎ Bancroft John D. 2012. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques. 7th Edition. 654 p. ISBN-10: 0702042269, ISBN-13: 978-0702042263
Papildu literatūra
1Dongmei Cui; John P. Naftel; Jonathan D. Fratkin; William Daley; James C. Lynch; Duane E. Haines; Gongchao Yang. 2011. Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations. LWW. 434 p. ISBN-10: 0781797594, ISBN-13: 978-0781797597
2Eroschenko Victor P. 2012. diFiore's Atlas of Histology: with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 12th Edition. LWW. 624 p. ISBN-10: 1451113412, ISBN-13: 978-1451113419
3Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2014. Cell Biology and Histology. 7th Edition. LWW. 432 p. ISBN-10: 1451189516, ISBN-13: 978-1451189513
4Hossler Fred. 2014. Ultrastructure Atlas of Human Tissues. 1st Edition. Wiley-Blackwell. 968 p. ISBN-10: 1118284534, ISBN-13: 978-1118284537
5Mescher Anthony. 2011. Lange Basic Histology Flash Cards. 1st Edition. McGraw-Hill Education. 432 p. ISBN-13: 978-0071637985 , ISBN-10: 0071637982
6Nanci Antonio. 2012. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. 8th Edition. Mosby. 400 p. ISBN-10: 032307846X, ISBN-13: 978-0323078467
7Young Barbara,‎ Lowe James S.,‎ Stevens Alan,‎ Heath John W.,‎ Deakin Philip J. 2006. Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. 5th Edition. Churchill Livingstone. 448 p. ISBN-10: 044306850X, ISBN-13: 978-0443068508
8Zhang Guiyun,‎ Fenderson Bruce A. 2014. Lippincott's Illustrated Q&A Review of Histology. LWW. 360 p. ISBN-10: 1451188307, ISBN-13: 978-1451188301
9Gartner Leslie P. Color Atlas and Text of Histology. 2018. 7th edition. LWW. ISBN13: 9781496346735, ISBN10: 1496346734
Citi informācijas avoti
1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/
2http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
3http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/
4http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_f…
5http://histologyguide.com/slidebox/slidebox.html