Pārlekt uz galveno saturu

Mazo valstu ārpolitika un diplomātija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_034LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māris Cepurītis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei nepieciešama bakalaura līmeņa zināšanas par starptautisko attiecību konceptiem.
Mērķis:
Starptautisko attiecību ietvaros identificēt mazās valstis, to problemātiku un izaicinājumus, kā arī unikālās pieejas, kā mazās valstis tiecas nodrošināt savu izdzīvošanu un izaugsmi mūsdienās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Mazu valstu koncepts starptautiskajās attiecībās.Lekcijas2.00auditorija
2Ārpolitikas un diplomātijas transformācija.Lekcijas3.00auditorija
3Mazo valstu ierobežojumi: drošība un ekonomika.Lekcijas2.00auditorija
4Mazo valstu ārpolitika: ierobežojumi un risinājumi.Lekcijas3.00auditorija
5Mazo valstu ārpolitika: ierobežojumi un risinājumi II.Nodarbības2.00auditorija
6Mazo valstu nekonvencionālās pieejas. Latvijas ārpolitikas piemērs.Nodarbības3.00auditorija
7Referātu prezentācijas.Nodarbības5.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros studentiem būs jāapgūst obligātā literatūra (uz katru nodarbību līdz 100 lpp. teksta), jāuzraksta divas esejas par norādīto tematiku, sekmīgi jānokārto semināri, jāuzraksta referāts, jāveic referāta prezentācija, sekmīgi jānokārto kursa noslēguma pārbaudījums.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība un atbilžu kvalitāte lekcijās un semināros – 15%; Esejas – 25%; Referāta prezentācija – 10%; Referāts – 25%; Eksāmena atzīme – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par mazu valstu ārpolitikas izaicinājumiem un pieejamajiem risinājumiem un piemēriem, kā mazas valstis var īstenot sekmīgu ārpolitiku.
Prasmes:Izprast mazu valstu ierobežojumus starptautiskajā politikā un unikālo izmantoto stratēģiju pielietošanas nozīmi.
Kompetences:Izprast un veikt pētījumus par mazu valstu ārpolitiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Brown Chris, Ainley Kirsten. Understanding International Relations. Third Edition. (Palgrave Macmillian. 2005) 63-79 pp.
2Guntis Štamers. Mazas valsts jēdziens un pētījumi starptautisko attiecību teorijā. Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Ž. Ozoliņa. Ed. (Latvijas ārpolitikas institūts 2001.) 10-19 pp. http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/Latvija_pasaules…
3Daina Bleiere. Mazas valsts ārpolitiskā autonomija. Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi. Ž. Ozoliņa. Ed. (Latvijas ārpolitikas institūts 2001.) 31-45 pp. http://liia.lv/site/attachments/17/01/2012/Latvija_pasaules…
4Robert Steinmetz and Anders Wivel, Introduction. Small States in Europe. Challenges and Opportunities. Robert Steinmetz, Anders Wivel Ed. (Ashgate: Farnham, 2010), 3-14
5Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur ed. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, (Oxford University Press: Oxford, 2013), 35-69
6Pauline Kerr, Geoffrey Wiseman ed., Diplomacy in a Globalizing World. Theories and Practices (Oxford University Press: New York, 2013), 68-84
7Gabriel Sheffer. The security of Small Ethnic States: A counter Neo-Realist Argument. in Inbar Efraim and Sheffer Gaqbriel ed. The National Security of Small States in a Chaning World. 9-40 pp
8Clive Archer, Small States and the European Security and Defence Policy. Small States in Europe. Challenges and Opportunities. Robert Steinmetz, Anders Wivel Ed. (Ashgate: Farnham, 2010), 47-62
9Vytautas Kuokštis. Baltic States in World Markets: Does Katzenstein`s Framework Still Hold? http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2083838_cod…
10Alan K. Henrikson. Diplomacy and Small States in Today`s World http://textus.diplomacy.edu/thina/txgetxdoc.asp?idconv=3224
11Naren Prasad. Small but Smart: Small States in the Global System. in Andrew F. Cooper, Timothy M. Shaw. The Diplomacies of Small States: Between Vulnerability and Resilience. Palgrave Macmillian – Houndmils, Basinggstoke, Hampshire, New York – 2009, 41-64 pp.
12Baldur Thorhallsson. Small States in the UN Security Council: Means of Influence? The Hague Journal of Diplomacy 7 (2012) 135-160 pp. http://uni.hi.is/baldurt/files/2012/08/Small-States-UN-Secu…
13Iftekhar Ahmed Chowdhury. Small states in UN System: Constrains, Concerns, and Contributions. ISAS Working Paper. No. 160-22 October 2012. http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/154305/ipubl…
14Toms Rostoks. Latvija — vai viegli būt mazam? In Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Ž. Ozoliņa Ed. 2012/3, 33-45 pp. http://www.mfa.gov.lv/es_03_2012_netam.pdf
15Anders Wivel. Optimizing small state interests in the European Union: lessons from the past, prospects for the future. In Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Ž. Ozoliņa Ed. 2012/3, 46-53 pp. http://www.mfa.gov.lv/es_03_2012_netam.pdf
16Jozef Batora Public Diplomacy in Small and Medium-Sized States: Norway and Canada. http://www.cceae.umontreal.ca/IMG/pdf/13_Batora.pdf
17Pauline Kerr, Geoffrey Wiseman ed., Diplomacy in a Globalizing World. Theories and Practices (Oxford University Press: New York, 2013), 141-159
18Toms Rostoks. Latvija — vai viegli būt mazam? In Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Ž. Ozoliņa Ed. 2012/3, 33-45 pp. http://www.mfa.gov.lv/es_03_2012_netam.pdf
Papildu literatūra
1Raimo Varyrynen. Small States: persisting Despite Doubts. in Inbar Efraim and Sheffer Gaqbriel ed. The National Security of Small States in a Changing World. 41-76 pp
2Giorgi Gvalia, David Siroky, Bidzina Lebanidze, Zurab Iashvili, Thinking Outside the Bloc: Explaining the Foreign Policies of Small States (Security Studies, 22:98-131, 2013)