Pārlekt uz galveno saturu

Politika un reliģija: Tuvie Austrumi

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_040LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māris Andžāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Tuvo Austrumu reģionu, fokusējoties uz reliģijas lomu tās politikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Politika un reliģija. Islāms.Lekcijas2.00auditorija
2Tuvo Austrumu reģions: politika vs reliģija. Turcija: starp Rietumiem un Austrumiem.Lekcijas3.00auditorija
3Šariāts un starptautiskās tiesības. Saūda Arābija.Lekcijas2.00auditorija
4Irāna un Irānas revolūcijas ietekme uz reģionu. Radikālie islāmiskie grupējumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Sīrijas nākotne: attīstības scenāriji (lomu spēle): AAE, Bahreina, Katara.Nodarbības2.00auditorija
6Izraēla un Palestīna (lomu spēle): Irāka, Libāna.Nodarbības3.00auditorija
7Ēģipte. Kuveita, Jemena, Jordānija.Lekcijas2.00auditorija
8Reģiona problēmas un nākotnes attīstības scenāriji. Prezentācijas un diskusija.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lai sekmīgi izpildītu kursa prasības, studentiem ir: a) Jāsagatavo referāts (8 – 10 lpp.) un prezentācija (15 min) par vienu no kursa tēmām (fokuss uz politikas un reliģijas savstarpējām attiecībām valsts vēsturē un tagad; kā šīs attiecības ietekmē pašreizējo valsts politiku?); b) Jāpiedalās divās lomu spēlēs, izvēloties vienu lomu katrā spēlē: 1. Izraēla un Palestīna: Premjers B. Netanjahu, Cionistu Savienība (Zionist Union), Izraēlas labējie radikāļi, Izraēlas kreisie radikāļi, Prezidents Mahmoud Abbas, Fatah, Hamas, radikāļi, ASV, ANO, Irāna, Arābu Līga/ES. 2. Sīrijas nākotne: Prezidents Bashar Al-Assad, Krievija, Irāna, Hezvollah, ASV, ANO, Katara, Free Syrian Army, Islamic Front, ISIL, Al-Nusra Front, Arābu Līga/Saūda Arābija. c) Aktīvi jāpiedalās noslēguma diskusijā „Rietumu intereses un ietekme Tuvo Austrumu reģionā: militārā, politiskā un ekonomiskā iejaukšanās. Nākotnes reģiona attīstības tendences.” d) Jānokārto eksāmens.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala eksāmenā jāspēj demonstrēt kursa ietvaros apgūtā viela vismaz 40% apmērā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Spēs aprakstīt islāma rašanās un izplatīšanās vēsturi, pamata postulātus un virzienus. • Spēs salīdzināt šariāta principus starptautisko attiecību kontekstā. • Spēs izskaidrot Tuvo Austrumu reģiona politisko vēsturi un galvenos konfliktu avotus. • Spēs novērtēt reģiona problēmas un nākotnes attīstības scenārijus.
Prasmes:• Spēs izskaidrot atšķirības starp islāma novirzieniem. • Spēs skaidrot islāma vēsturi un virzienus; šariāta likumu pamatus. • Spēs skaidrot politikas un reliģijas vēsturisko mijiedarbību Tuvajos Austrumos. • Spēs piedāvāt nākotnes attīstības scenārijus Tuvo Austrumu reģiona valstīm.
Kompetences:• Spēs diferencēt politikas un reliģijas radītos konfliktus. • Spēs argumentēt Tuvo Austrumu valstu atšķirīgo ārpolitiku. • Spēs analizēt svarīgākos reģionālos konfliktus un nestabilitātes avotus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cleveland W.L., Bunton M. A History of the Modern Middle East. Westview Press, 2009
Papildu literatūra
1Lust, Ellen. ed., The Middle East, twelfth edition, Washington, DC: CQ Press, 2011
2Lewis B. The Emergence of Modern Turkey. Oxford University Press, 2003
3Resurgent Religion in Politics: the Martyr, the Convert and the Black Night of Apocalypse in Annual Review of the Sociology of Religion, ed. By Michel P., Paze E., Brill, 2011
4Rowe P.S. Religion and Global Politics. Toronto: Oxford University Press Canada, 2012
5Tibi B. Political Islam, World Politics and Europe. Democratic Peace and Euro-Islam vs Global Jihad. Routledge, 2008