Pārlekt uz galveno saturu

Vispārīgā fizikālā medicīna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_034LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Pulmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Fizikā, ķīmijā, patoloģiskajā fizioloģijā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu un tās praktisko pielietojumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieskats Vispārīgajā fizikālajā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
2Magnētterapija.Lekcijas1.00auditorija
3Fizikālie faktori un to efekti. Fizikālās medicīnas teorijas.Lekcijas1.00auditorija
4Mākslīgās gaisa vides fizikālā medicīna. Aerojoni, hidroaerojoni. Speleoterapija.Lekcijas1.00auditorija
5Drošības noteikumi. Fizikālās medicīnas kabineta iekārtojums. Elektrības izmantošana ārstniecībā, strāvu veidi, stiprums, spriegums. Gaismas terapija.Nodarbības1.00auditorija
6TENS. Elektroforēze. Medikamentu elektroforēze.Nodarbības1.00auditorija
7Sinusoidāli modulētās strāvas. Interferencterapija.Nodarbības1.00auditorija
8Diadinamiskās strāvas. UAFEL. Induktotermija. Mikroviļņu terapija.Nodarbības1.00auditorija
9Magnētterapija. Ultraskaņa. Lāzers.Nodarbības1.00auditorija
10Ūdensdziedniecība. Balneoterapija. Dūņas. Inhalācijas.Nodarbības1.00auditorija
11Praktiskā nodarbība klīniskajā bāzē.Nodarbības1.00auditorija
12Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ieskats Vispārīgajā fizikālajā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
2Magnētterapija.Lekcijas1.00auditorija
3Fizikālie faktori un to efekti. Fizikālās medicīnas teorijas.Lekcijas1.00auditorija
4Mākslīgās gaisa vides fizikālā medicīna. Aerojoni, hidroaerojoni. Speleoterapija.Lekcijas1.00auditorija
5Drošības noteikumi. Fizikālās medicīnas kabineta iekārtojums. Elektrības izmantošana ārstniecībā, strāvu veidi, stiprums, spriegums. Gaismas terapija.Nodarbības1.00auditorija
6TENS. Elektroforēze. Medikamentu elektroforēze.Nodarbības1.00auditorija
7Sinusoidāli modulētās strāvas. Interferencterapija.Nodarbības1.00auditorija
8Diadinamiskās strāvas. UAFEL. Induktotermija. Mikroviļņu terapija.Nodarbības1.00auditorija
9Magnētterapija. Ultraskaņa. Lāzers.Nodarbības1.00auditorija
10Ūdensdziedniecība. Balneoterapija. Dūņas. Inhalācijas.Nodarbības1.00auditorija
11Praktiskā nodarbība klīniskajā bāzē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Ieskaite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot un prezentēt prezentāciju par jaunākajiem pētījumiem fizikālajā terapijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metodes: tests un pētījuma par fizikālo medicīnu prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par vispārīgo fizikālo medicīnu.
Prasmes:Studējošie pratīs atšķirt atsevišķas fizikālās terapijas metodes; pratīs pielietot fizikālās medicīnas metodes fizioterapijā.
Kompetences:Spēs atšķirt fizikālās terapijas metodes, spēs izvērtēt kad fizikālās terapijas metodes ir nepieciešamas ārstēšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Singh Jagmohan. Textbook of Electrotherapy, Jaypee Brothers. New Delhi, 2005, 301 p.
2Zeidlers I. Elektroterapija un magnētterapija. Rīga, ’’Zvaigzne ABC’’, 1999.
3Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. RSU, Rīga, 2004. 156 lpp.
4Belanger Alain-Yvan. Evidence Based Guide to Terapeutic Physical Agents, Lipincott, Baltimore, 2002, 445 p.
5Пономаренко Г.Н., Воробьёв М.Г. Руководство по физиотерапии. Санкт-Петербург, 2005, 396 стр.
6Terentjeva L., Fridenberga L. Latvijas kūrortu dabiskie dziedniecības līdzekļi. Rīga, Radošā grupa Multicentrs, 2008
7Krenn M. Haller M. Bijak M. Unger E. Hofer C. Kern H. Noyer W. Safe neuromuscular electrical stimulator the signed for the elderly. Artif Organs, 2011, Mar; 35(3): 253-6
8Fox John, Shaep Tim. Practical Electrotherapy: A Guide to safe application. Edinburgh: New York; Charchil Livingstone Elsevier, 2007, 256 p
Papildu literatūra
1L.Braddom Randall Physical medicine and rehabilitation. Philadelphia, 2007, p. 1472
2J. Crebbin-Bailey The spa book: the official guide to spa therapy. London, 2005, p.490
3Citi informācijas avoti
Citi informācijas avoti
1Pētījumi par fizikālo medicīnu RSU Bibliotēkas piedāvātajās datubāzēs.