Pārlekt uz galveno saturu

Fizioterapija zobārstniecībā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.03.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_188LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daina Šmite
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālā anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, fizikas vai biomehānikas pamata principi.
Mērķis:
Iepazīstināt ar fizioterapijas nozari, tās iespējām un efektivitātes pierādījumiem zobārstniecības pacientiem, lai veicinātu interdisciplināro sadarbību starp zobārstiem un fizioterapeitiem, veidojot un realizējot kompleksas, efektīvas zobārstniecības pacientu ārstēšanas stratēģijas. Veidot izpratni par un attīstīt prasmi izvēlēties un pielietot fizioterapijas pašpalīdzības stratēģijas (tehnikas), lai novērstu vai mazinātu savas veselības riskus kontekstā ar zobārsta profesionālo darbu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar fizioterapiju – pamata teorētiskie koncepti; izmeklēšanas, novērtēšanas un ārstēšanas koncepti; iespējas un efektivitātes pierādījumi.Lekcijas1.00auditorija
2Fizioterapijas paš-palīdzības stratēģijas (metodes), lai mazinātu/ novērstu veselības riskus, saistībā ar zobārsta profesionālo darbu.Nodarbības2.00auditorija
3Fizioterapija zobārstniecībā – TML un miofasciālais sāpju sindroms (galvas, kakla, sejas un mutes reģioni).Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Fizioterapija zobārstniecībā (ortodontijā) – miofunkcionālie traucējumi (izmeklēšana, novērtēšana, ārstēšana), elpošanas stereotips un orofaciālie miofunkcionālie traucējumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Fizioterapija zobārstniecībā – specifiski stāvokļi, kombinētas ārstēšanas metodikas un to efektivitātes pierādījumi.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Jaunāko zinātnisko publikāciju lasīšana, atziņu apkopošana un refleksija (saistībā ar klīnisko praksi). Klīnisko gadījumu analīze, integrējot uz pierādījumiem balstītu praksi.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās – apgūstamo prasmju attīstīšana. Dalība klīnisko gadījumu apspriešanā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Vispārējs priekšstats fizioterapijas pamata konceptos, izmeklēšanas un ārstēšanas stratēģijās, fizioterapijas iespējās dažādu pacientu ārstēšanā, profilaksē un veselības veicināšanā. Studenti raksturo TML disfunkciju un miofasicālo sāpju sindromu galvas, kakla, seja un mutes reģionos – klīnisko nozīmi, fizioterapijas iespējas un efektivitāti. Apraksta miofunkcionālos traucējumus ortodontijas pacientiem, aktualitātes korekcijas iespējās, raksturo miofunkcionālo terapiju (OMT). Raksturo interdisciplinārās sadarbības iespējas un kompleksas ārstēšanas stratēģijas zobārstniecībā, to efektivitāti. Apraksta aktualitātes fizioterapijas pašpalīdzības tehniku pielietošanai, lai novērstu vai mazinātu savas veselības riskus kontekstā ar zobārsta darbu.
Prasmes:Novērtē TML funkciju, atpazīst disfunkciju un analizē tās cēloņus. Atpazīst miofasciālā sāpju sindroma raksturīgos paternus galvas, kakla, sejas un mutes reģionos un veic attiecīgo muskuļu trigger punktu palpāciju. Atpazīst miofunkcionālo traucējumu esamību vai risku, analizē cēloņus. Lieto miofunkcionālo traucējumu skrīninga instrumentu NOT-S un interpretē tā rezultātus. Plāno atbilstošu kompleksu pacienta ārstēšanu ar interdisciplināru sadarbību. Lieto fizioterapijas pašpalīdzības stratēģijas, lai novērstu/ mazinātu savas veselības riskus, kontekstā ar zobārsta darbu.
Kompetences:Izvērtē un klīniskajā spriešanas procesā iekļauj galvas, kakla un sejas un mutes reģionu fiziskos funkcionālos traucējumus vai to attīstības risku zobārstniecības pacientiem, veidojot interdisciplināru sadarbību ar fizioterapeitu, lai nodrošinātu atbilstošu un efektīvu ārstēšanas stratēģiju. Izvēlas piemērotas pašpalīdzības stratēģijas, lai mazinātu/ novērstu savas veselības riskus, kontekstā ar zobārsta darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1E - studiju materiāli
Papildu literatūra
1Travell G, Simons D.G. Miofascial pain. Vol.I, II 1998.
2Kendall F.P., Kendall E., Creary Mc., Provance P.G. Muscle testing and function. Fifth edition with posture and pain. Williams &Wilkins, 2005.
3Kisner C., Colby L.A. Therapeutic exercise, foundation and technics. F.A.Davis Company, 2002.
Citi informācijas avoti
1RSU elektroniskās datu bāzes