Pārlekt uz galveno saturu

Vides ekonomika un finanses

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_169LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Politikas zinātne; Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā.
Mērķis:
Sniegt studējošajiem zināšanas par vides ekonomikas un tās finanšu pieaugošo aktualitāti un praktiskajām tendencēm starptautiskā biznesa vides un tās pārvaldības kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides ekonomika – koncepcijas, tēmas un pieejas. Ievads kursā. Ievads vides ekonomikā: vēsture, vizieni un galvenie jēdzieni. Vide un tirgus neveiksmes.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
2Vides ekonomika – koncepcijas, tēmas un metodes (turpinājums). Vides ekonomika: piesārņojuma kontrole. Nodokļi, subsīdijas, tiesiskā pieeja, brīvprātīgas pieejas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Globālo klimata pārmaiņu ekonomika. Ievads problēmas un līdzšinējās globālā klimata izmaiņās. Klimata ietekme uz ekonomikas attīstību. Adaptācija un klimata pārmaiņu mazināšana.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
4Dabas katastrofu sekas uz globālo un vietējo ekonomiku. Dabas katastrofu ekonomikas definīcija un tipoloģija. Dabas katastrofu ekonomiskās sekas: zaudējumi. Katastrofu riska pārvaldība.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
5Vides vērtēšana un ekonomikas novērtēšanas metodes. Vērtību ētika. Ekonomisko vērtību sastāvdaļas un vērtības novērtējums. Ekonomiskās novērtēšanas metodes: izteikto vēlēšanos metodes (stated preferences), realizētās izvēles metodes (revealed preferences), efektu pārnešana (benefit transfer).Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
6Case study: biznesa plāna izstrāde. Novērtēšanas instrumenti: CBA, MCA, biznesa plāns. Uzņēmējdarbības modeļu definīcija un tipoloģija. Biznesa modeļi dabas projektu īstenošanai pilsētās. Ilgtspējīgas finanšu sistēmas.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
7Enerģijas pāreja un Zaļā ekonomika. Enerģijas ekonomikas pāreja un dinamika. Enerģijas tirgus(-i). Enerģijas tendences un prognozes. Alternatīvu enerģijas avotu ekonomika.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides ekonomika – koncepcijas, tēmas un pieejas. Ievads kursā. Ievads vides ekonomikā: vēsture, vizieni un galvenie jēdzieni. Vide un tirgus neveiksmes.Lekcijas0.50E-studiju vide
Nodarbības0.50E-studiju vide
2Vides ekonomika – koncepcijas, tēmas un metodes (turpinājums). Vides ekonomika: piesārņojuma kontrole. Nodokļi, subsīdijas, tiesiskā pieeja, brīvprātīgas pieejas.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Globālo klimata pārmaiņu ekonomika. Ievads problēmas un līdzšinējās globālā klimata izmaiņās. Klimata ietekme uz ekonomikas attīstību. Adaptācija un klimata pārmaiņu mazināšana.Lekcijas0.50E-studiju vide
Nodarbības0.50E-studiju vide
4Dabas katastrofu sekas uz globālo un vietējo ekonomiku. Dabas katastrofu ekonomikas definīcija un tipoloģija. Dabas katastrofu ekonomiskās sekas: zaudējumi. Katastrofu riska pārvaldība.Lekcijas0.50E-studiju vide
Nodarbības0.50E-studiju vide
5Vides vērtēšana un ekonomikas novērtēšanas metodes. Vērtību ētika. Ekonomisko vērtību sastāvdaļas un vērtības novērtējums. Ekonomiskās novērtēšanas metodes: izteikto vēlēšanos metodes (stated preferences), realizētās izvēles metodes (revealed preferences), efektu pārnešana (benefit transfer).Lekcijas0.50E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
6Case study: biznesa plāna izstrāde. Novērtēšanas instrumenti: CBA, MCA, biznesa plāns. Uzņēmējdarbības modeļu definīcija un tipoloģija. Biznesa modeļi dabas projektu īstenošanai pilsētās. Ilgtspējīgas finanšu sistēmas.Lekcijas1.00E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
7Enerģijas pāreja un Zaļā ekonomika. Enerģijas ekonomikas pāreja un dinamika. Enerģijas tirgus(-i). Enerģijas tendences un prognozes. Alternatīvu enerģijas avotu ekonomika.Lekcijas0.50E-studiju vide
Nodarbības1.00E-studiju vide
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga uzdevumu izpilde, kopsavilkumu gatavošana, gadījuma izpēte, prezentācijas sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināru un lekciju apmeklējums, dalība nodarbību aktivitātēs (diskusijas, debates) – obligāts. 2. Praktiskās situācijas (gadījuma izpētes) analīze un prezentēšana – 30%. 3. Kopsavilkumu izstrāde – 30%. 4. Eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par vides ekonomikas pieaugošo nozīmi, tās pamatprincipiem, galvenajām tendencēm. Izpratne par aktuālajiem vides ekonomikas problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā. Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā vides ekonomikā.
Prasmes:Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošos argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes. Referātu prezentācijas stiprina studējošos spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem problemātikas jautājumiem vides ekonomikā, tās finansēs un biznesa modeļos.
Kompetences:Spēja identificēt un interpretēt vides ekonomikas procesus un analizēt galveno spēlētāju lomu un ietekmi vides ekonomikā. Spēja piemērot dažādas vides ekonomikas finanšu novērtēšanas metodes.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Harris, J. M. and Roach, B. 2017. Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 4th ed. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315620190
2Bergh, J.C.J.M. van den. 2001. Ecological Economics: Themes, Approaches, and Differences with Environmental Economics. Regional Environmental Change 2. 13-23. https://doi.org/10.1007/s101130000020
3Bockarjova, M., Wouter Botzen, and Koetse, M. 2018. Economic Valuation of Green and Blue Nature in Cities: A Meta-Analysis. U.S.E. Working Paper series. 18(8). Utrecht University. Available from: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/374925
4Bubeck, P., Kreibich, H., Penning-Rowsell, E., Botzen, W. J. W., de Moel, H. and Klijn, F. 2017. Explaining differences in flood management approaches in Europe and the USA – A comparative analysis. Journal of Flood Risk Management. 10(4), 436-445. https://doi.org/10.1111/jfr3.12151
5Costanza, R., de Groot, R., Braat, L., Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S. and Grasso, M. 2017. Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? Ecosystem Services. 28, 1-16.
6Estrada Porrua, F., Botzen, W.J.W. and Tol, R. S. J. 2015. Economic losses from US hurricanes consistent with an influence from climate change. Nature Geoscience. 8, 880-884.
7Groot, R. de, Brander, L., Sander van der Ploeg, et al. 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. Ecosystem Services. 1(1), 50-61.
8Polzin, F., Florian Egli, Bjarne Steffen and Schmidt, T. S. 2019. How do policies mobilize private finance for renewable energy?—A systematic review with an investor perspective. Applied Energy. 236, 1249-1268.
9Lomborg, B. 2017. TED talk on green innovation. [5min.] Ted archive. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=SEjNVWV5jbs
10Muuls, M., Colmer, J., Martin, R. and Wagner, U. J. 2016. Evaluating the EU Emissions Trading System: Take it or leave it? An assessment of the data after ten years. Grantham Institute Briefing paper. 21. [Worling paper].
11Freeman III, A. M., Herriges, J.A. and Kling, C. L. 2014. The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods. 3rd ed. Resources for the Future, RFF press.
12Ozdemiroglu, E. and Rosie Hails, eds. 2016. Demystifying Economic Valuation: Valuing Nature Paper VNP04.
13Schoenmaker, D. 2017. Investing for the Common Good: a Sustainable Finance Framework. BRUEGEL ESSAY AND LECTURE SERIES. Available from: www.bruegel.org
14Tagliapietra, S., Zachmann, G., Edenhofer, O., Glachant, J-M., Linares, P. and Loeschel, A. 2019. The European Union energy transition: key priorities for the next five years. Energy police. 132, 950-954.
15Zander, K., Botzen, W. J. W., Kjellstrom, T., Oppermann, E. and Garnett, S. T. 2015. Heat stress has a substantial economic impact on the Australian workforce. Nature Climate Change. 5, 647-651.
Papildu literatūra
1Aerts, J. C. J. H., Barnard, P. L., Botzen, W., Grifman, P.et all. 2018. Pathways to resilience: Adapting to sea level rise in Los Angeles. Annals of the New York Academy of Sciences. 1427(1), 1-90.
2Arias-Arévalo, P., Gómez-Baggethun, E., Martín-López, B. and Perez Rincón, M. 2018. Widening the evaluative space for ecosystem services: A taxonomy of plural values and valuation methods. Environmental Values. 27(1), 29-53.
3CORE.Econ. Economics for a changing world. The Economy. Available from: https://www.core-econ.org/
4ECONADAPT Toolbos. Methods. Available from: https://econadapt-toolbox.eu/methods
5Estrada, F., Botzen, W.J.W. and Tol, R. S. J. 2017. A global economic assessment of city policies to reduce climate change impacts. Nature Climate Change. 7(6), 403-406.
6Farley. 2012. Ecosystem services: The economics debate. Ecosystem Services. 1(1), 40-49.
7Gómez-Baggethun, E. and Martín-López, B. 2015. Ecological economics perspectives on ecosystem services valuation. In: Martínez-Alier, J. and Muradian, R., eds. Handbook of Ecological Economics. Ch.11. Edward Elgar Publishing.
8Harris, J.M., Roach, B. and Codur, A-M. 2017. The Economics of Global Climate Change. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics. Global Development And Environment Institute, Tufts University.
9Jeroen C.J.H. Aerts, W.J. Wouter Botzen, Hans de Moel and Malcolm Bowman. 2013. Cost estimates for flood resilience and protection strategies in New York City. Annals of the New York Academy of Sciences. 1294(1), 1-104.
10Kemp-Benedict, E. 2019. Green Macroeconomics: Growth and Distribution in a Finite World. Global Development And Environment Institute, Tufts University.
11Kothuis, B., Brand, N., Sebastian, A.G., Loes Nillesen, A. and Jonkman, B. 2015. Delft Delta Design: The Houston Galveston Bay Region. Texas, USA. TU Delft.
12Rothman, D.S. 2000. Measuring environmental values and environmental impacts: Going from the local to the global. Climatic Change. 44 (3), 351-376.
13Monaliza da, S. 2018. Compensation Awards in international environmental law: Two Recent Developments. N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 50, 1417.
14Sunstein, Cass R. 2013. The real world of cost-benefit analysis: Thirty-six questions (and almost as many answers). Harvard Public Law Working Paper. 13-11.
15Tsimopoulou, V., Jonkman, S.N., et al. 2012. A multi-layered safety perspective on the tsunami disaster in Tohoku, Japan. In: Klijn and Schweckendiek, eds. Comprehensive Flood Risk Management. London: Taylor & Francis Group.
16Weitzman, M. L. 2009. On modeling and interpreting the economics of catastrophic climate change. Review of Economics and Statistics. 91(1), 1-19.