Pārlekt uz galveno saturu

Prakse II

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_202LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:14.00ECTS:21.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēkresursu vadība globālajā vidē, Starptautiskā reklāma, integrētā mārketinga komunikācija, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā
Mērķis:
Padziļināt studiju programmas ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstīt prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praksē un savākt empīrisko materiālu maģistra darbam.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses atskaite ar izpildītiem prakses uzdevumiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses atskaite – 50%, Prakses atskaites aizstāvēšana – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauc un definē uzņēmumu darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus.
Prasmes:Pielieto teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā, pieņem kompetentus lēmumus, kas saistīti ar vadību, sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, plāno un prognozē sekmīgu organizācijas attīstību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1-