Pārlekt uz galveno saturu

Aptaukošanās un tās ārstēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_174LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija; Sabiedrības veselība; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, normālajā fizioloģijā, bioķīmijā.
Mērķis:
Apgūstot kursu studenti iegūst padziļinātu izpratni un zināšanas par aptaukošanos un tās ārstēšanu. Kursa nozīmību nosaka straujais aptaukošanās pieaugums Latvijā pēdējos gados. Viens no kursa galvenajiem mērķiem ir dot zināšanas par aptaukošanās etioloģiju, aptaukošanās klasifikāciju, metabolo sindromu, aptaukošanās ietekmi uz veselību un dzīvildzi. Īpaši uzsvērta kā ļoti nozīmīga šobrīd Latvijā bērnu un pusaudžu aptaukošanās. Tiek izklāstītas aptaukošanās ārstēšanas metodes (uztura terapija, alternatīvās diētas, medikamentozā un ķirurģiskā ārstēšana), kā arī Latvijas Diētas ārstu asociācijas izstrādātie ieteikumi aptaukošanās ārstēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aptaukošanās, tās etioloģija un epidemioloģija, ar to saistītie riski veselībai.Lekcijas2.00auditorija
2Aptaukošanās klasifikācija. Tauku noteikšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
3Aptaukošanās ārstēšana. Svara samazinošo diētu salīdzinājums, balstoties uz pierādījumiem. Aptaukošanās medikamentozā un ķirurģiskā terapija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Bērnu un pusaudžu aptaukošanāsLekcijas1.00auditorija
5Svara redukcijas nostiprināšana, jo - jo efekta novēršanas pasākumi.Lekcijas1.00auditorija
6Apetītes regulācija un aptaukošanās: no zarnām līdz galvas smadzenēm.Lekcijas1.00auditorija
7Individuālas ēdienkartes izstrādes pamatprincipi pacientam/klientam, kam jāsamazina svarsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Ieskaites nodarbībaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba organizācija: Individuālais darbs – savas ēdienkartes analīze un personas, kam ir liekais svars/aptaukošanās analīze. Kursa uzdevumi: 1) Dot zināšanas par aptaukošanās slimības ārstēšanu no praktiskā diētas ārsta viedokļa un pieredzes, 2) Dot izpratni par svara samazinošām diētām gan no vēsturiskā aspekta, gan mūsdienu viedokļa, 3) Dot vērtējumu un kritiku populārākajām dietām, izceļot uz pierādījumiem balstītas medicīnas nozīmi.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā ir plānotas lekcijas, semināri un kontroldarbi. Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās 4 semināros un gala pārbaudījumā, kurā studenti prezentē eksperimenta rezultātus , kurā ir veiktas ķermeņa svara korekcijas. Studiju kursa gala atzīmi veido piedalīšanās semināros, kontroldarbu rezultāti (60%) un ieskaites prezentācijas rezultāts (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apgūstot kursu studenti spēj formulēt un izskaidrot aptaukošanās riska faktorus, sniegt piemērus, kuru slimību attīstībā noteicošais faktors ir aptaukošanās un liekais svars. Sniegt skaidras prezentācijas par svaru samazinošām diētām. - izvērtēt uzturu kā riska faktoru vai veselību veicinošu faktoru; - interpretēt nepieciešamās enerģijas, uzturvielu kombinācijas un fizisko aktivitāšu nozīmi liekā svara un aptaukošanās attīstībā, kā arī tā samazināšanā. Tiks arī dota izpratne par nepieciešamās enerģijas, uzturvielu kombinācijām un fizisko aktivitāšu nozīmi liekā svara un aptaukošanās attīstībā, kā arī tā samazināšanā. Tiks arī izprasti un izskaidroti metabolā sindroma veidošanās mehānismi.
Prasmes:Kursa apguves gaitā studenti sastāda ēdienkarti, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus veselam indivīdam un indivīdam ar lieko svaru, ņemot verā vecumu, dzimumu un fizisko aktivitāšu koefiecientu. Studenti arī iegūs pārliecinošas zināšanas par veselīgu uzturu un tā pielietojumu veselam un slimam indivīdam.
Kompetences:Studenti pārzinās pārtikas produktu sastāvu un to enerģētisko vērtību, ieteicamāko produktu klāstu svaru samazinošām diētām, gūs izpratni par to, kā nozīmēt mazkaloriju diētu pacientiem, kuri sirgst ar dažādām pavadošām saslimšanām, mācēs izvērtēt ķermeņa tauku noteikšanas metodes, pārzinās dažādus aptaukošanās ārstēšanas veidus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Katz, David L., Nutrition in clinical practice : a comprehensive, evidence-based manual for the practitioner / David L. Katz, MD, MPH, FACPM, FACP, Director, Prevention Research Center, Yale University School of Public Health, Griffin Hospital,
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2013], c2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Medical nutrition and disease : a case-based approach / editor-in-chief, Lisa Hark, Darwin Deen ; senior editor, Gail Morrison. Fifth edition. 1411 xiv, 584 lpp. : ilustrācijas. ISBN 9781118652435 (pbk.).
4Clinical nutrition / edited on behalf of the Nutrition Society by Marinos Elia ... [et al.] ; foreword by Dame Sally C. Davies. 2nd ed. Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2013. xiv, 526 lpp. : diagr., il. ; 25 cm. Nutrition Society textbook s
5Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, c2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
6Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; [zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa]. Sestais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga
7Oxford handbook of nutrition and dietetics / [edited by] Joan Gandy, Angela Madden, Michelle Holdsworth. 2nd ed. Oxford ;New York : Oxford University Press, USA, 2012 xxi, 818 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. Oxford handbooks
8Using price policies to promote healthier diets / World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, ©2015. vi, 42 lpp. : ilustrācijas.
9E – grāmata Physical Activity, Fitness, Nutrition and Obesity During Growth Bentham Science Publishers 2015 ISBN: ISBN number:9781608059478, ISBN Number:9781608059461
10Early Years Nutrition and Healthy Weight Stewart, Laura; Thompson, Joyce John Wiley & Sons, Incorporated 2015 ISBN: ISBN number:9781118792445, ISBN number:9781118792766
11Nutrition and Diet Research: Appetite and Weight Loss Shartava, Tsisana Nova Science Publishers, Inc. 2011 ISBN: ISBN number:9781612091310, ISBN number:9781621000358 SERIES: Nutrition and Diet Research Progress
12Food, Nutrition and Eating Behavior By: Israeli, Sigal; Merrick, Joav. New York : Nova Science Publishers, Inc. 2014. eBook.
13http://www.pennutrition.com.db.rsu.lv/Home.aspx
14http://www.ldusa.lv/
15http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesit…
16http://www.espen.org/
17http://www.rsu.lv/biblioteka/resursi/brivpieejas-e-resursi/…
Papildu literatūra
1Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
2Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
3Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
4The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco
Citi informācijas avoti
1 www.vm.gov.lv
2http://www.who.int/en/
3www.ldusa.lv