Pārlekt uz galveno saturu

Vācu valoda

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_022LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Pilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)30Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Nepilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot vācu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Sasveicināšanās un atsveicināšanās, iepazīšanās formu apguve. Uzruna: „tu” un „jūs”. Darbības vārda vieta teikumā. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikums ar jautājuma vārdu "W-Frage" un bez "Ja/Nein-Frage". Valsts un valodas nosaukumi vācu valodā. Noteiktais artikuls "-der(m), die(f), das(n)". Izteiciens "-Ich möchte nach".Nodarbības5.00auditorija
2Dzīvesvieta, adrese, pasta indekss, telefona numurs, ģimenes stāvoklis, e-pasta adrese, darba vai mācību vieta. Darbības vārdu "wohnen, arbeiten, studieren" un jautājuma vārda "Wo?" lietošana teikumos. Universitāte, fakultātes. Skaitļa vārdi no 100 līdz 1000. Darbības vārdu "haben" un "sein" locīšana un pielietojums teikumos. Jautājuma vārda "Wer?" pielietojums teikumā. Lietvārds, tā dzimte.Nodarbības7.00auditorija
3Dažādu valstu naudas vienības, skaitļa vārdi no 1000 līdz miljardam. Mājsaimniecības piederumi, mēbeles. Lielveikals, nodaļas, informācija, cenas. Avīzes sludinājumi: lietotas mantas – pirkšana un pārdošana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Akuzatīva locījums tiešā papildinātāja nozīmē.Nodarbības8.00auditorija
4Vācijas Federatīvā Republika. Federālās zemes. Valsts simboli. Parlaments, partijas.Nodarbības10.00auditorija
5Iepirkšanās pārtikas veikalā. Pārtikas preces, mērvienības un iepakojumu formas. Veikala nodaļas, preču novietojums. Pavēles izteiksme – norādījumi, lūgumi, padomi. Personu vietniekvārdi nominatīvā un datīvā. Dzērienu un ēdienu nosaukumi, ēdienkarte. Pasūtījums kafejnīcā "-Ich möchte/nehme/bestelle/trinke" + nenoteiktais artikuls "Akk. eine.. ein.. einen". Darbības vārds "essen", tā locīšana.Nodarbības6.00auditorija
6Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. Pasākumu, notikumu laiks un vieta. "Um wie viel Uhr beginnt..?" Dienu, mēnešu, gadalaiku nosaukumi. Svētku dienas Latvijā un Vācijā. Profesijas, darba vieta, darba pienākumi. Kārtas skaitļa vārdi. Modālie darbības vārdi, locīšana un pielietojums, vārdu kārtība teikumā.Nodarbības7.00auditorija
7Text "Eine Klasse stellt sich vor". Piederības vietniekvārdi, saskaņojums ar lietvārdu, locīšana. Oficiāla un privāta vēstule. Ģimene, ģimenes locekļi, radinieki. Ģimenes ciltskoks. Ikdienas mājas darbi. Neregulārie darbības vārdi – locīšana, pielietojums. Darbības vārdi ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem – locīšana un pielietojums.Nodarbības7.00auditorija
8Īsa Vācijas vēsture. Vācijas apvienošana. Valdība, ārpolitika.Nodarbības10.00auditorija
9Apskates objekti Berlīnē, Vācijā un Latvijā, mīļākās vietas. Ceļš, ceļa apraksts, virziens, transports, satiksme, pārvietošanās pilsētā, dažādu objektu atrašanās vietas. Nesenās pagātnes notikumi. Vienkāršā pagātne "war, hatte". Saliktā pagātne "Perfekt; Partizip II" – regulārie un neregulārie darbības vārdi – formu veidošana. Personu vietniekvārdi akuzatīvā.Nodarbības7.00auditorija
10Jaunieši Vācijā un Latvijā, dzīvesvieta, attiecības ar draugiem un vecākiem. Bērnība, jaunība. Palīgteikumi ar saikļiem "weil und obwohl", vārdu kārtība palīgteikumos. Modālie darbības vārdi vienkāršās pagātnes formā "-Präteritum".Nodarbības7.00auditorija
11Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi, izklaides iespējas Vācijā, Austrijā, Šveicē un Latvijā – ceļošana, atpūtas iespējas, pilsētas, apskates objekti, daba. Saliktā pagātne "-Perfekt".Nodarbības6.00auditorija
12Eiropas Savienība, tās struktūra, institūcijas, valstis.Nodarbības10.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Sasveicināšanās un atsveicināšanās, iepazīšanās formu apguve. Uzruna: „tu” un „jūs”. Darbības vārda vieta teikumā. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikums ar jautājuma vārdu "W-Frage" un bez "Ja/Nein-Frage". Valsts un valodas nosaukumi vācu valodā. Noteiktais artikuls "-der(m), die(f), das(n)". Izteiciens "-Ich möchte nach".Nodarbības2.00auditorija
2Dzīvesvieta, adrese, pasta indekss, telefona numurs, ģimenes stāvoklis, e-pasta adrese, darba vai mācību vieta. Darbības vārdu "wohnen, arbeiten, studieren" un jautājuma vārda "Wo?" lietošana teikumos. Universitāte, fakultātes. Skaitļa vārdi no 100 līdz 1000. Darbības vārdu "haben" un "sein" locīšana un pielietojums teikumos. Jautājuma vārda "Wer?" pielietojums teikumā. Lietvārds, tā dzimte.Nodarbības2.00auditorija
3Dažādu valstu naudas vienības, skaitļa vārdi no 1000 līdz miljardam. Mājsaimniecības piederumi, mēbeles. Lielveikals, nodaļas, informācija, cenas. Avīzes sludinājumi: lietotas mantas – pirkšana un pārdošana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Akuzatīva locījums tiešā papildinātāja nozīmē.Nodarbības2.00auditorija
4Vācijas Federatīvā Republika. Federālās zemes. Valsts simboli. Parlaments, partijas.Nodarbības3.00auditorija
5Iepirkšanās pārtikas veikalā. Pārtikas preces, mērvienības un iepakojumu formas. Veikala nodaļas, preču novietojums. Pavēles izteiksme – norādījumi, lūgumi, padomi. Personu vietniekvārdi nominatīvā un datīvā. Dzērienu un ēdienu nosaukumi, ēdienkarte. Pasūtījums kafejnīcā "-Ich möchte/nehme/bestelle/trinke" + nenoteiktais artikuls "Akk. eine.. ein.. einen". Darbības vārds "essen", tā locīšana.Nodarbības2.00auditorija
6Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. Pasākumu, notikumu laiks un vieta. "Um wie viel Uhr beginnt..?" Dienu, mēnešu, gadalaiku nosaukumi. Svētku dienas Latvijā un Vācijā. Profesijas, darba vieta, darba pienākumi. Kārtas skaitļa vārdi. Modālie darbības vārdi, locīšana un pielietojums, vārdu kārtība teikumā.Nodarbības2.00auditorija
7Text "Eine Klasse stellt sich vor". Piederības vietniekvārdi, saskaņojums ar lietvārdu, locīšana. Oficiāla un privāta vēstule. Ģimene, ģimenes locekļi, radinieki. Ģimenes ciltskoks. Ikdienas mājas darbi. Neregulārie darbības vārdi – locīšana, pielietojums. Darbības vārdi ar atdalāmiem un neatdalāmiem priedēkļiem – locīšana un pielietojums.Nodarbības2.00auditorija
8Īsa Vācijas vēsture. Vācijas apvienošana. Valdība, ārpolitika.Nodarbības3.00auditorija
9Apskates objekti Berlīnē, Vācijā un Latvijā, mīļākās vietas. Ceļš, ceļa apraksts, virziens, transports, satiksme, pārvietošanās pilsētā, dažādu objektu atrašanās vietas. Nesenās pagātnes notikumi. Vienkāršā pagātne "war, hatte". Saliktā pagātne "Perfekt; Partizip II" – regulārie un neregulārie darbības vārdi – formu veidošana. Personu vietniekvārdi akuzatīvā.Nodarbības2.00auditorija
10Jaunieši Vācijā un Latvijā, dzīvesvieta, attiecības ar draugiem un vecākiem. Bērnība, jaunība. Palīgteikumi ar saikļiem "weil und obwohl", vārdu kārtība palīgteikumos. Modālie darbības vārdi vienkāršās pagātnes formā "-Präteritum".Nodarbības2.00auditorija
11Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi, izklaides iespējas Vācijā, Austrijā, Šveicē un Latvijā – ceļošana, atpūtas iespējas, pilsētas, apskates objekti, daba. Saliktā pagātne "-Perfekt".Nodarbības2.00auditorija
12Eiropas Savienība, tās struktūra, institūcijas, valstis.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu veikšanu aktīvās leksikas un gramatisko struktūru apguvei; prezentāciju sagatavošana.Studējošo pienākums kursa noslēgumā aizpildīt studiju kursa novērtējuma anketu
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums obligāts; patstāvīgais darbs un prezentācijas obligāti (10%); pārbaudes darbu vidējais vērtējums (40%); eksāmenā saņemtā atzīme (50%);
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs pielietot mutiskā un rakstiskā saziņā vācu standartvalodas vārdu krājumu, atpazīt un atšķirt vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; atpazīt un noteikt pareizu vārdu kārtību teikumā; atrast tekstā vajadzīgo informāciju; izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; spēs atpazīt biežāk sastopamās vācu valodas konstrukcijas, atpazīt un noteikt, vai attiecīgais apgalvojums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām.
Prasmes:Studējošie spēs saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā, atstāstīt un pārfrazēt tekstu, izklāstot savu domu.
Kompetences:Studējošie spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, aizpildīt anketas viesnīcā, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Hueber Verlag, 2016
2Menschen, Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2016
Papildu literatūra
1Zur Orientierung Deutschland - Quiz: Hueber-Verlag 2012
2Zwischendurch mal.... Landeskunde: Hueber-Verlag 2015
3Deutsch perfekt - Ein Sprachmagazin
4Maie Lepp Grammatik ist kinderleicht, Zvaigzne ABC, Riga, 2000, 231 S.
5Egons Ziediņš Vācu valodas praktiskā gramatika; Zvaigzne ABC 2009
6Vārdnīca 7 valodas biežāk lietotie vārdi un to izplatītākās nozīmes; Avots 2003
Citi informācijas avoti
1www.hueber.de/deutsch-lernen
2www.goethe.de