Pārlekt uz galveno saturu

Krievu valoda

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_099LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Tiesību zinātne; Psiholoģija; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodasatrsu[pnkts]lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bez priekšzināšanām.
Mērķis:
Mērķis ir panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Alfabēts. Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Intonācijas modeļi. Krievu alfabēta burtu rakstīšana.Nodarbības4.00auditorija
2Pirmie kontakti: sasveicināšanās un atvadīšanās, iepazīšanās. Uzruna: „Tu” un „Jūs”. Lietvārdu dzimtes noteikšana pēc galotnes. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikumi ar jautājamo vārdu "кто?" un "что?" Personu vietniekvārdi "я, ты он, она, оно, мы, вы, они" un piederības vietniekvārdi "чей? – мой, твой, его, её, наш, ваш, их".Nodarbības4.00auditorija
3Es un mana ģimene, ģimenes locekļi un radinieki. Profesijas. Valsts, valodas un tautības nosaukumi krievu valodā. Personu vietniekvārdi ģenitīvā. Konstrukcijas: "У меня есть..", "У тебя есть..?", "Кто вы? – Я студент." Pilnas un nepilnas atbildes. Darbības vārdu "говорить, изучать, читать, писать" locīšana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Skaitļa vārdi no 1 līdz 100.Nodarbības4.00auditorija
4Dzīves vieta, māja, dzīvoklis, pilsēta. Darbības vārdu "жить, работать, отдыхать, смотреть, учиться, делать" locīšana tagadnē. Lietvārda lokatīvs ar prievārdiem "в" vai "на" atbildot uz jautājumu "Где?". Darbības vārds pagātnē. Darbības vārda "быть – был" lietošana pagātnē "Где ты был вчера? Ты был вчера в.. или на..?" Īpašības vārda dzimte un skaitlis; saskaņošana ar lietvārdu. Jautājuma vārdi "Какой? Какая? Какое? Какиe?"Nodarbības4.00auditorija
5Uzturs, ēdienu un dzērienu nosaukumi, iepirkšanās pārtikas veikalā, veikala nodaļas; ēdienreizes; ēdienkarte, ēdnīcā un kafejnīcā. Darbības vārdu "есть, пить, любить, завтракать, обедать, ужинать" locīšana. Lietvārdi akuzatīva locījumā bez prievārda. Darbības vārda pavēles izteiksme.Nodarbības4.00auditorija
6Gadalaiki, nedēļas dienas un mēnešu nosaukumi. Vaļasprieki. Modālo darbības vārdu "хотеть, мочь, должен" locīšana un pielietojums ar citu darb. v. nenoteiksmē. Jautājuma vārds "Когда?" un apstākļa vārdi ar laika nozīmi "утром, днём, вечером, ночью, зимой..". Lietvārdu akuzatīvs darbības virziena izteikšanai "Куда? – в университет, на работу".Nodarbības7.00auditorija
7Pulkstenis, laiks, laika plānošana. Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. "Который час?" Pasākumu, notikumu laiks un vieta "В котором часу..?" Gadskaitļi, dzimšanas diena – kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 10, kārtas skaitļa vārdu veidošana virs 10. Atgriezeniskie darbības vārdi. Svētku dienas, svinības. Lietvārdu ģenitīvs pēc nolieguma "нет, не было, не будет". Personu vietniekvārdi datīvā "Сколько вам/тебе лет? Мне 20 лет/21 год."Nodarbības7.00auditorija
8Mana ikdiena. Darba dienas plānojums, darba dienas norise. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi, lietošana un darināšana, pabeigtā darb. v. priedēkļi "вы-, на-, по-, под-, при- про-, с-, за-, у-". Nepabeigtā veida darb. v. apstākļa vārdi "Как часто? – всегда, иногда, часто, редко, обычно, долго". Darbības vārds nākotnē – vienkāršā un saliktā nākotne, nākotnes formu veidošana, locīšana. Darbības vārdu veidu savstarpēja sakarība. Lietvārdu Datīvs "– Кому? Чему?"Nodarbības6.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Alfabēts. Patskaņu, līdzskaņu un burtu savienojumu izruna. Intonācijas modeļi. Krievu alfabēta burtu rakstīšana.Nodarbības2.00auditorija
2Pirmie kontakti: sasveicināšanās un atvadīšanās, iepazīšanās. Uzruna: „Tu” un „Jūs”. Lietvārdu dzimtes noteikšana pēc galotnes. Vārdu kārtība teikumā. Jautājuma teikumi ar jautājamo vārdu "кто?" un "что?" Personu vietniekvārdi "я, ты он, она, оно, мы, вы, они" un piederības vietniekvārdi "чей? – мой, твой, его, её, наш, ваш, их".Nodarbības2.00auditorija
3Es un mana ģimene, ģimenes locekļi un radinieki. Profesijas. Valsts, valodas un tautības nosaukumi krievu valodā. Personu vietniekvārdi ģenitīvā. Konstrukcijas: "У меня есть..", "У тебя есть..?", "Кто вы? – Я студент." Pilnas un nepilnas atbildes. Darbības vārdu "говорить, изучать, читать, писать" locīšana. Lietvārds: daudzskaitļa formas. Skaitļa vārdi no 1 līdz 100.Nodarbības2.00auditorija
4Dzīves vieta, māja, dzīvoklis, pilsēta. Darbības vārdu "жить, работать, отдыхать, смотреть, учиться, делать" locīšana tagadnē. Lietvārda lokatīvs ar prievārdiem "в" vai "на" atbildot uz jautājumu "Где?". Darbības vārds pagātnē. Darbības vārda "быть – был" lietošana pagātnē "Где ты был вчера? Ты был вчера в.. или на..?" Īpašības vārda dzimte un skaitlis; saskaņošana ar lietvārdu. Jautājuma vārdi "Какой? Какая? Какое? Какиe?"Nodarbības2.00auditorija
5Uzturs, ēdienu un dzērienu nosaukumi, iepirkšanās pārtikas veikalā, veikala nodaļas; ēdienreizes; ēdienkarte, ēdnīcā un kafejnīcā. Darbības vārdu "есть, пить, любить, завтракать, обедать, ужинать" locīšana. Lietvārdi akuzatīva locījumā bez prievārda. Darbības vārda pavēles izteiksme.Nodarbības2.00auditorija
6Gadalaiki, nedēļas dienas un mēnešu nosaukumi. Vaļasprieki. Modālo darbības vārdu "хотеть, мочь, должен" locīšana un pielietojums ar citu darb. v. nenoteiksmē. Jautājuma vārds "Когда?" un apstākļa vārdi ar laika nozīmi "утром, днём, вечером, ночью, зимой..". Lietvārdu akuzatīvs darbības virziena izteikšanai "Куда? – в университет, на работу".Nodarbības4.00auditorija
7Pulkstenis, laiks, laika plānošana. Pulksteņa laiks – oficiālais un neoficiālais. "Который час?" Pasākumu, notikumu laiks un vieta "В котором часу..?" Gadskaitļi, dzimšanas diena – kārtas skaitļa vārdi no 1 līdz 10, kārtas skaitļa vārdu veidošana virs 10. Atgriezeniskie darbības vārdi. Svētku dienas, svinības. Lietvārdu ģenitīvs pēc nolieguma "нет, не было, не будет". Personu vietniekvārdi datīvā "Сколько вам/тебе лет? Мне 20 лет/21 год."Nodarbības3.00auditorija
8Mana ikdiena. Darba dienas plānojums, darba dienas norise. Nepabeigtā un pabeigtā veida darbības vārdi, lietošana un darināšana, pabeigtā darb. v. priedēkļi "вы-, на-, по-, под-, при- про-, с-, за-, у-". Nepabeigtā veida darb. v. apstākļa vārdi "Как часто? – всегда, иногда, часто, редко, обычно, долго". Darbības vārds nākotnē – vienkāršā un saliktā nākotne, nākotnes formu veidošana, locīšana. Darbības vārdu veidu savstarpēja sakarība. Lietvārdu Datīvs "– Кому? Чему?"Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājas darbi ar konkrētu uzdevumu veikšanu aktīvās leksikas un gramatisko struktūru apguvei; prezentāciju sagatavošana. Studējošo pienākums kursa noslēgumā aizpildīt studiju kursa novērtējuma anketu.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums obligāts; patstāvīgais darbs un prezentācijas obligāti (10%); pārbaudes darbu vidējais vērtējums (40%); eksāmenā saņemtā atzīme (50%);
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1М.М. Нахабина, В.Е. Антонова, И.И.Жабоклицкая, И.В. Курлова, О.В. Смирнова, А.А. Толстых Русский сезон, учебник по русскому языку, Златоуст, 2019
2М.М. Нахабина, В.Е.Антонова, И.И. Жабоклицкая, И.В. Курлова, О.В. Смирнова, А.А. Толстых Русский сезон, рабочая тетрадь, Златоуст, 2018
Papildu literatūra
1Шкатулка, пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык, Москва, 2018
2M. Krasnais, V.Pužule, G. Silakalne „Krievu valodas gramatikas rokasgrāmata” Rīga, Zvaigzne ABC, 2014
3Krievu-latviešu vārdnīca ar skaidrojumiem un piemēriem, Zvaigzne ABC, 2005
4Универсальный справочник по паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону, 2008
Citi informācijas avoti
1www.russian.language.ru