Pārlekt uz galveno saturu

Profilakse zobārstniecībā II

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_047LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība; Sabiedrības veselība; Zobārstniecība; Bioloģija; Medicīnas tehnoloģijas; Veselības vadība; Medicīnas pakalpojumi; Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tsk@rsu.lv, tsk@rsu.lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas21
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioloģija, mikrobioloģija, ķīmija, bioķīmija, anatomija, histoloģija, embrioloģija, dentālā anatomija, profilakse zobārstniecībā I.
Mērķis:
Attīstīt pacienta izmeklēšanas, kariesa un kariozo bojājumu diagnostikas, profilakses un agrīnas ārstēšanas prasmes, izmantojot uz pierādījumiem balstītas metodes un materiālus; sniegt zināšanas par pareizu pacienta dokumentācijas aizpildīšanu un profilakses un ārstēšanas plāna sastādīšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pacienta izmeklēšana – anamnēze, uztura aptauja, iepazīšanās ar pacienta karti, mutes higiēnas instrukcijas un motivācija, uztura rekomendācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Mutes higiēnas stāvokļa novērēšana - Higiēnas indekss, Aplikuma indekss, Silness-Loe indekss, Vienkāršotais Green-Vermilion indekss.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Periodonta stāvokļa novērtējums – CPITN.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Kariesa diagnostika (ICDAS) ar attēliem un izrautiem zobiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Kariesa diagnostika klīnikā (ICDAS, KPE indeksi), citu zobu cieto audu patoloģiju diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Kariesa riska novērtējums, ārstēšanas plāna sastādīšana, zobu pulēšana, fluorīdu aplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Fisūru un proksimālo silantu aplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Uz katru nodarbību studentiem jāiepazīstas ar materiāliem e-studijās (metodiskiem un video materiāliem un zinātniskiem rakstiem); Uz 7. nodarbību studentiem jāsagatavo pilnīgi aizpildīta pacienta karte ar saslimšanas riska novērtējumu, ārstēšanas plānu un vēstuli pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
70% rakstiskais eksāmens + 20% nodarbību kontroldarba vērtējums + 10% nodarbību apmeklējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Nosauks un raksturos mutes stāvokļa novērtējuma indeksus, noteikšanas procedūru un atbilstošos kodus. Aprakstīs kariesa riska noteikšanas metodes. Nosauks fluorīdu aplikāciju indikācijas un protokolus dažādās kariesa riska grupās. Nosauks okluzālo un proksimālo silantu indikācijas.
Prasmes:Pielietos mutes veselības novērtējuma indeksus mutes higiēnas noteikšanai, periodonta veselības, kariesa pieredzes un aktivitātes novērtēšanai. Noteiks un pierakstīs kariozo bojājumu stadiju un aktivitāti. Pielietos profesionālos fluorīdu līdzekļus dažādās vecuma un kariesa riska grupās. Aplicēs okluzālos un proksimālos silantus kariesa profilaksei un ārstēšanai.
Kompetences:Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Fejerskov O, Nyvad B, Kidd E. Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2015.
2Goldberg M. Understanding Dental Caries – from Pathogenesis to Prevention and Therapy. Springer, 2016.
3Pitts N. “Detection, Assessment, Diagnosis and Monitoring of Caries” Karger, 2009
4Fontana M, Young DA, Wolff MS, Pitts NB, Longbottom C. Defining dental caries for 2010 and beyond. Dent Clin North Am. 2010 Jul;54(3):423-40.
5Wright et al. Evidence-based clinical practice guideline for the use of pit-and-fissure sealants. 2016:147(8):672-682.
6Ericson D, Kidd E, McComb D, Mjor I, Noack MJ. Minimally Invasive Dentistry – Concepts and Techniques in Cariology. Oral Health Prev Dent 2003; 1: 59–72.
Papildus literatūra
1Sheiham A, James WP. Diet and Dental Caries: The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized. J Dent Res. 2015 Oct;94(10):1341-7.
2Simón-Soro A, Mira A. Solving the etiology of dental caries. Trends Microbiol. 2015 Feb;23(2):76-82.
3Senneby A, Mejàre I, Sahlin NE, Svensäter G, Rohlin M. Diagnostic accuracy of different caries risk assessment methods. A systematic review. J Dent. 2015 Dec;43(12):1385-93.
4Guerrieri A, Gaucher C, Bonte E, Lasfargues JJ. Minimal intervention dentistry: part 4. Detection and diagnosis of initial caries lesions. BDJ 2012;213(11):551–7.
5Gimenez T, Piovesan C, Braga MM, Raggio DP, Deery C, Ricketts DN, et al. Visual Inspection for Caries Detection A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res. 2015 Jul;94(7):895-904.
6Rugg-Gunn A. Dental caries: Strategies to control this preventable disease. Acta Med Acad. 2013 Nov;42(2):117-30.
7Silva N, Abusleme L, Bravo D, Dutzan N, Garcia-Sesnich J, Vernal R, Hernández M, Gamonal J. Host response mechanisms in periodontal diseases. J Appl Oral Sci. 2015 May-Jun;23(3):329-55.
8Fontana M, Young DA, Wolff MS, Pitts NB, Longbottom C. Defining dental caries for 2010 and beyond. Dent Clin North Am. 2010 Jul;54(3):423-40.
9Kay E.J., Levine R. S., Stillman-Lowe C. Guide to Prevention in Dentistry: Including the Scientific Basis of Oral Health Education. British Dental Journal, 2004
10Edwina A. M. Kidd. Essentials of Dental Caries: The Disease and its Management (Kidd, Essentials of Dental Caries). Oxford University Press, 2005.
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas abonētās datu bāzes (Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Wiley Online Library, EBSCO, Dyna Med)
2https://www.icdas.org/
3https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
4http://www.ada.org/en/
5http://www.aapd.org/
6http://www.cdafoundation.org/education/cambra