Pārlekt uz galveno saturu

Mikroprotezēšana jeb Zobu netiešā terapeitiskā restaurācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_054LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas9
Kopā kontaktstundas19
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Dentālā anatomija un okluzoloģija, biomateriālu mācība, pirmsklīniskā mācība terapijā un protezēšanā, rentgenoloģija, karioloģija, periodontoloģija, endodontija, datorzinības.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar mikroprotezēšanas pamatiem, izveidot sapratni par saikni starp terapeitisko stomatoloģiju un zobu protezēšanu, paaugstināt studentu zināšanu līmeni materiālu mācībā, veikt praktiskos vingrinājumus uz fantomiem un iepazīstināt ar digitālās zobārstniecības (CAD/CAM) un dentālās fotogrāfijas priekšrocībām klīniskajā praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Indikācijas, kontrindikācijas, materiālu izvēle mikroprotezēšanā.Lekcijas1.00E-studiju vide
2Preparēšana, zobu sagatavošana mikroprotezēšanai.Lekcijas1.00E-studiju vide
3Nospiedumu ņemšana mikroprotezēšanā, zobu pagaidu restaurācija.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Digitālā plānošana, CAD/CAM pielietošana mikroprotezēšanā.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Cementēšana, foto dokumentācija.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Zobu preparēšana inlejai, onlejai, venīram dažādu materiālu restaurācijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Analogu un digitālo nospiedumu ņemšana, pagaidu ZNR.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8CAD/CAM pielietošana, ZNR cementēšana, fotodokumentācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība semināros, sekmīga testa nokārtošana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši mikroprotezēšanas jeb zobu netiešās restaurācijas pamatus: zobu novērtēšana, slīpēšana, digitāla un analoga nospiedumu ņemšana, cementēšana, materiālu un instrumentu izvēle, CAD/CAM izmantošana mikroprotezēšanā, fotodokumentācija.
Prasmes:Atjaunot zobus ar netiešām restaurācijām: inlejām, onlejām, venīriem, daļējiem kroņiem no dažādiem materiāliem, pielietojot kā analogo tā digitālo darba pieeju, pielietot fotodokumentāciju.
Kompetences:Spēja diferencēt un pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas mikroprotezēšanā, paplašinot tās terapijas iespējas pacientiem, pareiza materiālu un tehniku izvēle.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Douglas A. Terry, Willi Geller Esthetic & restorative dentistry: material selection & technique. 1994
2David A. Garber, Ronald E. Goldstein. Porcelain & composite inlays & onlays : esthetic posterior restorations. 2013
3Clinical efficacy of compositeversusceramic inlays and onlays: A systematic review
4Marginal adaptation of CAD-CAM onlays: Influence of preparation design and impression technique
5Accuracy of crowns based on digital intraoral scanning compared to conventional impression-a split-mouth randomised clinical study.
Papildus literatūra
1Irfan Ahmad. Digital and conventional dental photography: a practical clinical manual. 2004
Citi informācijas avoti
1http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2http://www.cochrane.org/
3European Journal of Prosthodontics
4British Dental Journal
5Clinical Oral Investigations