Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Galvenā speciāliste fizikālās un rehabiltācijas medicīnas jomā

SIA "Rīgas veselības centrs"

2010 - pašlaik

Lektore

RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2004 - pašlaik

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste

VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki"

1996 - 2012

Ergoterapeite, rehabilitologs

Biedrība "Mēs esam līdzās"

2005 - 2009

Asistente

RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Ergoterapijas akadēmiskā skola

1996 - 2005

Asistentes v. i.

RSU, Rehabilitācijas fakultāte, Ergoterapijas akadēmiskā skola

1996 - 2003

Ergoterapeite

NRC "Vaivari"

1983 - 1995

Sporta ārste

Valsts sporta medicīnas centrs

1980 - 1983

Medicīnas māsa

Tartu universitātes slimnīca

Izglītība

1999 - 2002

Doktorantūra

Rīgas Stradiņa universitāte

1995 - 1996

Ergoterapeita diploms

Latvijas medicīnas akadēmija

1977 - 1983

Ārsta diploms

Tartu Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2013. - 2016.

 • Starptautisks medicīnas forums „Jaunais vilnis medicīnā". (Jūrmala, 18.-20. 07.2013.);
 • Baltijas Rehabilitācijas asociācijas kongress Rīga (18. - 19.09.2013.);
 • ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) konference un seminārs Jorkā (Anglija) (17.-19.10.2013.);
 • Profesionālās pilnveides programma „Plaukstas struktūras, funkcijas un to traucējumi. Ergoterapeita taktika" (13.-14.12.2013.);
 • Baltijas Sporta medicīnas 8. kongress. (Viļņa, Lietuva, 2013. gada 26.-27. oktobris);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi" (15.03.2014.);
 • Seminārs „Veselība 2020: jauns Eiropas politikas satvars veselībai un labklājībai" (25.01.2014.);
 • Rīgas Stradiņa universitātes 13. zinātniskā konference;
 • Latvijas ārstu biedrības starpdisciplinārā tematiskā konference 'Neatliekamie stāvokļi medicīnā" (12.04.2014.);
 • Erasmus docēšanas vizīte Tallinas veselības aprūpes koledžā (Igaunija) (17.12.2013. - 21.12.2013.);
 • Interaktīvās tāfeles apmācības kurss (01.09.2013);
 • Eiropas bērnu nespējas akadēmijas ikgadējā konference Ņūkāslā (Anglija) (9.-12.10.2013.);
 • Starptautiska konference par jaunumiem cerebrālās triekas epidemioloģijā, diagnostikā un ārstēšanā "No izslēgšanas uz iekļaušanos", Rīga, 8.05.2014.;
 • Pasaules ergoterapeitu kongress Jokohama (Japāna) (17.-21.06. 2014.).
 • Profesionālās pilnveides programma „Medicīnas pedagoģija" (20.- 21.10.2014.);
 • ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) konference un seminārs Nijmegene (Holande) (22.-25.10.2014.);
 • 5. Starptautiskā interdisciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība." Rīgā. ( 26.-28.11.2014.)
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs „Darbspēju novērtēšana: no teorijas līdz praksei" (24.01.2015.); Profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs „Tehnisko palīglīdzekļu izvēles pamatprincipi" (3.- 4.02.2015.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss „Biofeedback un neurofeedback metodes pielietojums pacientiem ar neiroloģiskas dabas kustību traucējumiem" (28.02.2015.);
 • Rīgas Stradiņa universitātes 14. zinātniskā konference;
 • Latvijas ārstu biedrības starpdisciplinārā tematiskā konference 'Klīniskie gadījumi" (30.05.2015.);
 • Erasmus docēšanas vizīte Tallinas veselības aprūpes koledžā (Igaunija) (19.01.2015. - 21.01.2015.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss „Kardiotrenažieri un spēka trenažieri fiziskās sagatavotības paaugstināšanai un veselības nostiprināšanai" (maijs – aprīlis, 2015).
 • Starptautisks ārstu forums „Jaunais vilnis medicīnā" (06.- 08.2015.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss „Sporta medicīna" (20.08.2015.-23.08.2015.);
 • Baltijas un Ziemeļvalstu 4. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas konference (16.09.2015.-18.09.2015.);
 • ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) konference un seminārs Ruse (Bulgārija) (22.-24.10.2015.)
 • Profesionālās pilnveides seminārs "Aktualitātes bērnu kardioloģijā un sportā (12.11.2015.)
 • Dalība Tallinas Veselības aprūpes koledžas Internacionālās nedēļas Ergoterapijas dienas seminārā (03.11.2015.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss „Albertas zīdaiņu motorā skala motorās attīstības izvērtēšanai bērniem no 1-18 mēnešiem" (26.11.2015.-16.01.2016.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs „Epilepsijas ārstēšana" (01.12.2015.);
 • Dalība un pieredzes apmaiņa Nord Plus darba grupas "Ergoterapija Baltijas un Ziemeļvalstīs" sanāksmē Karolinska institūtā Stokholmā (03.-04.12.2015.);
 • Erasmus docēšanas vizīte Tallinas veselības aprūpes koledžā (Igaunija) (04.01.2016. - 07.01.2016.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs "Kultūras dažādība: jauni izaicinājumi sabiedrības un ergoterapijas prakses kontekstā Latvijā" (30.01.2016.);
 • Rīgas Stradiņa universitātes 15. zinātniskā konference;
 • Latvijas ārstu biedrības starpdisciplinārā tematiskā konference "Svarīgākās novitātes pasaules medicīnā" (19.03.2016.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārs "Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta prakse: svarīgākais bērnu un jauniešu ar cerebrālo trieku aprūpē" (21.04.2016.);
 • Profesionālās kvalifikācijas pilnveide: dalība fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Vasaras skolā (10.-11.06.2016.);
 • Eiropas ergoterapeitu padomes (COTEC) un Eiropas augstākās izglītības tīkla ergoterapijā (ENOTHE) 1. kongress (15.06.-19.06.2016.);

Pētniecības darbības virzieni

Atslēgas vārdi: rehabilitācija, Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, rokas funkcija, rehabilitācijas rezultātu izvērtējums, dzīves kvalitāte, pediatrija.​

Izstrādātie studiju kursi

Ergoterapijas pamati

Novērtēsanas metodoloģija ergoterapijā

Konceptuālie prakses modeļi

Pētniecības metodes I

Pētniecības metodes II

Pētniecības metodes medicīnā

Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati

Plaukstas ortozēšanas principi

Vadītie studiju kursi

Ergoterapijas pamati

Konceptuālie prakses modeļi

Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā

Pētniecības metodes I

Pētniecības metodes II

Pētnieciskās metodes medicīnā

Plaukstas ortozēšanas principi

Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati

Docētie studiju kursi

Ergoterapija pediatrijā

Ergoterapijas pamati

Konceptuālie prakses modeļi

Nodarbe un kultūrvide

Novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā

Pētniecības metodes I

Pētniecības metodes II

Pētnieciskais darbs un patstāvīga darba iemaņu pilnveidošana

Pētnieciskās metodes medicīnā

Plaukstas ortozēšanas principi

Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Laika periodā 2011. - 2016.

vadītie:

​maģistra darbi: 6

recenzētie:

​​maģistra darbi: 3

​​kvalifikācijas darbi: 1

Projekti


 • Pētniece;starptautisks pētniecisks projekts „Pētniecības prioritātes ergoterapijā starptautiskā kontekstā" projekts apstiprināts un saņemta atļauja veikt pētījumu Sidnejas universitātes Ētikas komiteja (Austrālija) (2014.- līdz šim);
 • Eksperte starptautiskā projektā "Technical Assistance for "Increasing Employability of People with Disabilities"" ​EuropeAid/136449/IH/SER/TR (2016. - līdz šim)
 • Dalība kā RSU Ergoterapijas studiju programmas pārstāvim Nord Plus aktivitātēs (darba grupa „Ergoterapija Baltijas un Ziemeļvalstīs"): Intensīvā programma „Radošums ergoterapijā" (Rīgā, 03.-07.10.2016. Rīga, RSU) Nord Plus darba grupas "Ergoterapija Baltijas un Ziemeļvalstīs" projekta ietvaros.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 • 2001 - līdz šim Latvijas Ergoterapeitu asociācija –sertifikācijas komisijas locekle
 • 1997 - līdz šim Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas biedre
 • 1997 - līdz šim Latvijas sporta ārstu asociācijas biedre
 • 2001 - līdz šim Eiropas Bērnu Nespējas Akadēmijas (European Academy of Childhood Disability) biedre
 • 2008 - līdz šim Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības (LĀPPOS) - Apmācīt tiesīgo komisijas locekle
 • 2002 - līdz šim Pasaules ergoterapeitu federācijas padomē - delegāts no Latvijas


Apbalvojumi un atzinības

 • Latgales plānošanas reģiona Pateicības raksts par ieguldījumu ergoterapijas profesijas attīstībā Latgales reģionā (2015. gads)
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu veselības nozares izglītības attīstībā (2014. gads)
 • Pasaules Ergoterapeitu federācijas Pateicības raksts par ieguldījumu Ergoterapijas attīstībā (2010. gads)
 • Tallinas Veselības aprūpes augstskolas Pateicības raksts par eksperta darbu Ergoterapijas izglītības attīstībā (2010. gads)


Publikācijas

Raksti​​

Quality of life assessment of elementary school age children with special needs / I.Švekle, L.Cibule, A.Vētra, G.Eglīte // Signum Temporis = Laika Zīmes : pedagogy & psychology : [journal of research in pedagogy and psychology] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. - Vol.3, N 1 (2010, March).

Community based rehabilitation for children with disability in Riga : SWOT analysis / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May -1 June, 2012) : Proceedings. - Thessaloniki, 2012. - P.158-160.

Influence of accessibility of services on quality of life of school children with cerebral palsy in Latvia / A.Greitane, I.Ceiciniece, L.Cibule, U.Teibe // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00012-p.1-00012-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga City / I.Svekle, G.Eglite, A.Vetra, L.Cibule // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00035-p.1-00035-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Crowe, Terry K. Occupational therapy in Latvia / T.K.Crowe, L.Cibule // Advance for Occupational Therapy Practitioners. - Vol.29, No.9 (2013, May), p.6.

Cibule, Lolita. Būt pirmajiem - atbildība ilgtermiņā / L.Cibule // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 71.-72.lpp.

Tomsone, Signe. Everyday technologies as intervention media : hands-on practice for undergraduate occupational therapy students in Latvia / S.Tomsone, L.Cibule // WFOT Bulletin. - Vol.69 (2014, May), p.46-48.

Tēzes​​

7-10 gadus vecu Rīgas bērnu ar attīstības traucējumiem dzīves kvalitāte / L.Cibule, A.Vētra, G.Virsnīte, M.Moors ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 55.lpp.

Accessibility of services and quality of life of school children with cerebral palsy in Latvia / A.Greitane, I.Ceiciniece, L.Cibule, U.Teibe // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.41-42.

Cibule, Lolita. Longitudinal study of hand function of children with cerebral palsy : case analysis / L.Cibule, Z.Gaile // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.101.

Quality of life and provision of social rehabilitation services in elementary school age children with special needs in Riga city / I.Svekle, G.Eglīte, A.Vetra, L.Cibule // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.102.

A multiprofessional habilitation team - a child's resource of salutogenesis / L.Cibule, V.Priedite, D.Medne ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.845-846. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of health-related quality of life of children with special needs in Riga city in 2009-2011 / L.Cibule, A.Vetra, I.Svekle ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.846. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzīves kvalitātes atkārtots vērtējums jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / A.Vētra, L.Cibule, I.Švekle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 72.lpp.

Gudakovska, Evita. Spasticitāte un motorās funkcijas attīstība bērniem ar cerebrālo trieku / E.Gudakovska, L.Cibule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 253.lpp.

Overview of occupational therapy in Baltic countries / A.Cirtautas, L.Cibule, S.Tomsone, K.Lilienberg // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.843-844. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Parent proxy - report of quality of life of their children with special needs and satisfaction with technical aids : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, I.Svekle ...[et al.] // Proceedings of the XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation (EFRR) "Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation" (Riva Del Garda, Italy, May 26-28, 2011). - Turin, 2011. - P.69-70.

Tomsone, Signe. Bakalaura darbu analīze Ergoterapijas studiju programmā laika posmā no 2000. līdz 2010.gadam / S.Tomsone, I.Kalniņa, L.Cibule // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 470.lpp.

Analysis of child and parents reports of health related quality of life of elementary school age children in the City of Riga / I.Svekle, L.Cibule, A.Sakne, G.Klauza // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.101.

Analysis with daily functioning and health related quality of life in children aged 7-12 years with develeopmental disabilities : [abstract] / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[et al.] // 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability & 14th National Pediatric Neurology Congress (Istanbul, Turkey, May 16-19, 2012). - Istanbul, 2012. - P.179-180.

Bērtule, Dace. Rehabilitācijas pakalpojumi pacientu vecāku skatījumā : "Aprūpes procesa novērtējuma" validācija latviešu valodā / D.Bērtule, A.Vētra, L.Cibule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 460.lpp.

Bērtule, Dace. Specifiskās vajadzības ģimenēs ar bērnu ar īpašām vajadzībām : "Ģimenes vajadzību aptaujas" validācija latviešu valodā / D.Bērtule, A.Vētra, L.Cibule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 461.lpp.

Community based rehabilitation for children with disability in Riga city : SWOT analysis : [abstract] / L.Cibule, M.Moors, A.Vetra ...[et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.222. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Environmental context and everyday functioning of children with cerebral palsy in ICF-CY categories / L.Cibule, I.Švekle, A.Greitane, A.Sakne // 4th International Cerebral Palsy Conference (Pisa, Italy, Oct.10-13, 2012) : Proceedings. - Pisa, 2012. - P.240.

Greitāne, Andra. Rehabilitation problem solving of children with cerebral palsy in Latvia / L.Cibule, A.Greitane // 4th International Cerebral Palsy Conference (Pisa, Italy, Oct.10-13, 2012) : Proceedings. - Pisa, 2012. - P.99.

Ikdienas funkcionēšana un dzīves kvalitāte jaunākā skolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām Rīgas pilsētā / L.Cibule, I.Švekle, A.Vētra ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 233.lpp.

Long term outcomes of intensive programme "A European perspective on social inclusion of persons with disabilities and elderly" in Baltic countries / L.Cibule, I.Kalnina, S.Tomsone, Z.Liepina, L.Saukuma ...[et al.] // 18th Annual Meeting of ENOTHE (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : [Programme]. - Vilnius, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Occupational therapy in Baltic States : similarities and differences / L.Cibule, S.Tomsone, A.Cirtautas ...[et al.] // 9th COTEC Congress of Occupational Therapists "Occupation diversity for the future" (Stockholm, Sweden, May 24-27, 2012) : Abstracts. - Stockholm, 2012. - FrPS601:45.

Švekle, Inese. Jaunākā skolas vecuma bērnu dzīves kvalitātes vērtējums / I.Svekle, L.Cibule, I.Štekele // Starptautiska zinātniskā starpdisciplināra konference "Dzīves koncepta bioloģiskie un psiholoģiskie aspekti izglītībā un veselībā" (Rīga, 2012.g. 26.-28. okt.) : [tēzes ] / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Riga, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Trapša, Evita. Adopcijā nodoto bērnu funkcionēšanas izvērtējums / E.Trapša, L.Cibule, V.Priedīte // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 208.lpp.

Žibure, Olga. Spēlēšanās prasmes pirmsskolas vecuma bērniem / O.Žibure, L.Cibule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 226.lpp.

Cibule, Lolita. Applying the core sets of International Classification of Functioning, Disability and Health in rehabilitation problem solving process of children with cerebral palsy [Elektroniskais resurss] / L.Cibule, A.Greitane, E.Gudakovska // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.19-20, on CD-ROM.

Cibule, Lolita. Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kategoriju kopu lietošana bērnu ar cerebrālo trieku veselības stāvokļa un rehabilitācijas procesa raksturošanai / L.Cibule, E.Gudakovska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 217.lpp.

Kalvāne, Lelde. Profesionālā karjera ergoterapijā Latvijā un Igaunijā : studentu un absolventu viedoklis / L.Kalvāne, L.Cibule // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 435.lpp.

Massage therapy for facilitation of sensory functioning of preterm infants [Elektroniskais resurss] / L.Cibule, E.Dubiņina, Z.Ūdre ...[et al.] // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.37-38, on CD-ROM.

Attīstību veicinošas vides veidošana institūcijā dzīvojošiem zīdaiņiem - multiprofesionālas komandas pieredze / L.Cibule, I.Klatenberga, Z.Ūdre ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 247.lpp.

Freivalds, Lotārs. Ģimenes locekļu lomas un to saturs, dzīvojot kopīgi vairākām paaudzēm nedalītā mājsaimniecībā : etnogrāfisks pētījums / L.Freivalds, L.Cibule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.lpp.

Nesterova, Zoja. Uz klientu vērsta prakse ergoterapijā : ergoterapeitu un pakalpojumu saņēmēju viedoklis / Z.Nesterova, L.Cibule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 451.lpp.

The partnership between social care institution and parents : family-centered care for children with special needs / L.Cibule, A.Puksta, I.Rinke ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.21.

Use of ICF for multidisciplinary rehabilitation team and parent rehabilitation goals setting for children with cerebral palsy : [abstract] / A.Vetra, L.Cibule, A.Greitane, E.Gudakovska // Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.57, Suppl.1 (2014, May), p.e348. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cibule, Lolita. Active lifestyle promotion and integration in patient care : investigation of knowledge and attitude of physiotherapists [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Cibule, O.Abecedarska, M.Kulsa // IX International Baltic Sports Medicine Conference (Tartu, Estonia, Aug.20-23, 2015) : Abstract Book [Elektroniskais resurss]. - Tartu, 2015. - P.24. - Resurss aprakstīts 2016.g.18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://sisu.ut.ee/sites/default/files/spordimeditsiin/file…

Cibule, Lolita. Adaptation and evaluation of the Nordic Orofacial Test-Screening (NOT-S) in Latvian / L.Cibule, E.Purina // Developmental Medicine & Child Neurology. - Vol.57, Issue Suppl.s4 (2015), p.36. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dubiņina, Evita. Audžuģimenē ievietotu mazbērnu psihomotorās attīstības izvērtējums / E.Dubiņina, L.Cibule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 224.lpp.

Experience of collaboration between non-governmental organizations of Sweden and Latvia : feedback from users of assistive devices / L.Cibule, I.Jekabsone, T.Berants ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.794. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lūkins, Didzis. Personu apmierinātība ar dzīvi pēc apakšējo ekstremitāšu vairāku locītavu endoprotezēšanas / D.Lūkins, L.Cibule, Ā.Zvaigzne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 27.lpp.

Mazule, Jeļena. Funkcionēšanas klasifikācijas sistēmas vērtējums pacientiem pēc priekšējās krusteniskās saites traumas : Lisholma ceļgala novērtēšanas skalas un Tegnera aktivitātes līmeņa skalas adaptācija latviešu valodā un pārbaude / J.Mazule, L.Cibule, S. Langenfelde // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 344.lpp.

Psychomotor development during the first three years of life in perinatally HIV-infected children living in a long-term social care institution / L.Cibule, B.Rozentale, I.Klatenberga ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Inese Znotiņa
Prodekāne, Docētāja, Studiju programmas direktore
Darja Ņesteroviča-Petrikova
Pētniece, Pētniece, Docētāja
Ēriks Švēde
Studiju programmas direktors, Docētājs