Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - pašlaik

Asistenta p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Infektoloģijas katedra (līdz 2019.g. Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra)

2005 - pašlaik

Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, ārsts infektologs, hepatologs

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

Izglītība

2014 - pašlaik

RSU doktorants

Rīgas Stradiņa universitāte

1991 - 2000

Ārsta diploms

Rigas Stradina universitate

Sasniegumi

Docētie studiju kursi

Infekcijas slimības

Infekciju slimības I

Infektoloģija un dermatoloģija

Klīniskais sociālais darbs ar infekciju slimību pacientiem-klientiem ar īpašām medicīniskām problēmām

Infekciju slimības un tuberkuloze

Infektoloģija

Pneimonoloģija

Problēmjautājumi infektoloģijas un hepatoloģijas aspektā

Infekciju slimības II

Publikācijas

Raksti​​

Acinetobacter baumannii - izaicinājums veselības aprūpes sistēmai / M.Liepiņš, A.Dergunova, A.Krūmiņa, D.Kosjkina, I.Mauliņa, I.Žiravecka, I.Zeltiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2019, marts), 52.-56.lpp.

Vai antibiotikas ir veiksmes stāsts mūsdienu medicīnā / A.Krūmiņa, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, M.Liepiņš ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2019, maijs/jūn.), 69.-75.lpp.

Ņekrasova, Aleksandra. Jaunu antibiotiku izstrāde : perspektīvas "Trojas zirga" stratēģijai / A.Ņekrasova, M.Liepiņš // Doctus. - Nr.12 (2017, dec.), 36.-40.lpp.

Liepiņš, Māris. Decreasing prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Rīga East University Hospital / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.232-236. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Madelāne, Monta. Gripa un tās komplikācijas : [par gripas vīrusa izplatību, pazīmēm, komplikācijām un ārstēšanu] / M.Madelāne, M.Liepiņš // Doctus. - Nr.2 (2016, febr.), 27.-28., 30.-32.lpp.

Neiroinfekciju diagnostika un ārstēšana pieaugušajiem / G.Karelis, M.Liepiņš, I.Logina, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2015, maijs), 59.-64.lpp.

Clostridium difficile infection in Europe : a hospital-based survey / M.P.Bauer ...[et al.] ; ECDIS Study Group: A.O.Balode, K.Aksenoka, M.Liepins ...[et al.] // Lancet. - Vol.377, N 1 (2011, Jan.), p.63-73. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Liepiņš, Māris. Ieteikumi nozokomiālo pneimoniju diagnostikā, antibakteriālajā ārstēšanā un profilakse / M.Liepiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2010), 32.-38.lpp.

Nedzīstošas brūces : sistematizēts diagnostikas un ārstēšanas apskats / K.Snippe, M.Liepiņš, E.Deine ...[u.c.] // Doctus. - Nr.9 (2010, sept.), 20.-24., 26.-28.lpp.

Tēzes​​

Clinical aspects in stationary patients with Cl. difficile : [abstract] / M.Liepins, A.Derovs, J.Pokrotnieks ...[et al.] // Helicobacter. - Vol.23, Issue Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.P10.11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dergunova, Anastasija. Healthcare-associated infections caused by Acinetobacter baumannii in Riga East University Hospital / A.Dergunova, D.Kosjkina, I.Žiravecka ; scientific research supervisors: A.Krūmiņa, M.Liepiņš // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, March 16-17, 2018) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2018. - P.64.

Laivacuma, Sniedze. Real-world effectiveness of DAA in hepatitis C virus genotype-1 infection : single centre experience in Latvia / S.Laivacuma, I.Zeltina, M.Liepins // Collection of Scientific Papers 2017 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VIII Latvian Gastroenterology Congress with International participation [Riga, Latvia, Dec.9, 2017] / Rīga Stradiņš University. - Rīga : RSU, 2018. - Suppl.1, p.41.

Tiešas darbības antivirālo medikamentu efektivitātes izvērtējums hroniska C vīrushepatīta slimnieku ārstēšanā: viena terapijas centra pieredze / S.Laivacuma, I.Zeltiņa, A.Krūmiņa, L.Vīksna, M.Liepiņš, A.Derovs // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 8.lpp.

Liepiņš, Māris. Multirezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā / M.Liepiņš, R.Sīmanis, A.Lejnieks // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 192.lpp.

HHV-6 un HHV-7 loma ilgstošas neskaidras klīniskās diagnozes gadījumā - Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) dati / M.Liepiņš, A.Krūmiņa, L.Vīksna ...[u.c.] // 2006.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2006.g. 3.marts) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 147.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Klīniskās rekomendācijas drošai un racionālai antibakteriālās terapijas izvēlei un lietošanai gastroenteroloģijā / redaktore S.Zvirbule ; recenzents L.Vīksna ; darba grupa: A.Derovs (vadītājs), J.Pokrotnieks, J.Derova, S.Laivacuma, I.Zeltiņa, M.Liepiņš, A.Danilāns. - Rīga : Medicīna un Prese, 2018. - 81 lpp.

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / sastādīja: M.Liepiņš, A.Lejnieks ; Austrumu slimnīcas atbalsta fonds (afonds), Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (aslimnīca). - Rīga : Medikamentu informācijas centrs, 2016. - 100 lpp. - Rekomendācijas sagatavotas ar SANDOZ atbalstu.

Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai / sastādījuši M.Liepiņš, A.Lejnieks. - Rīga : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 77, [2] lpp. - Rekomendācijas sagatavotas ar uzņēmuma SANDOZ atbalstu.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja