Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

Lekciju un praktisko nodarbību vadīšana

1995 - pašlaik

Virsmāsa, Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļa

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Plānot, vadīt un koordinēt pacientu aprūpes procesu

Vadīt aprūpes un aprūpes atbalsta personāla darbu

Pārraudzīt un kontrolēt personāla darba izpildi un tā kvalitāti

 

1985 - 1995

Medicīnas māsa Reanimācijas nodaļā

VAS “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Plānot un veikt pacientu aprūpi intensīvās terapijas nodaļā​​

Izglītība

2002 - 2004

Veselības zinātņu maģistrs

Latvijas universitāte

Pētniecības metodes, pedagoģija, statistika, aprūpes vadība

1999 - 2002

Veselības zinātņu bakalaurs

Latvijas universitāte

Aprūpes process, farmakoloģija, māszinību teorijas

1983 - 1985

Medicīnas māsa

Rīgas 4. medicīnas skola

Profesionālās prasmes: spēja plānot, organizēt un veikt pacientu aprūpi

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Neatliekamā palīdzība situācijās, kas apdraud dzīvību, 13.01.-16.01.2014

Vadītie studiju kursi

Anestēzijas, intensīvā un neatliekamā aprūpe pediatrijā

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specializācijas modulis

Neatliekamā kardioloģija

Toksikoloģija un katastrofu medicīna

Docētie studiju kursi

Anestēzijas aprūpe

Intensīvās terapijas aprūpe

Neatliekamā aprūpe

Sirds ķirurģija un pacientu aprūpe. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpe

Sirds ķirurģija un pacientu aprūpe. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpe

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

LMA biedre

LMA Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu apvienības Sertifikācijas komisijas locekle

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010. gads: Atzinības krusta kavaliere​

 

Sertifikācija

 

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.

Influence of aspirin to postoperative bleeding depending on fibrinogen plasma levels after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, M.Daukste ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.202. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paravertebrāla blokāde pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 88.lpp.

Paravertebrāla blokāde pacientam pēc mitrālās vārstules protezēšanas ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 29.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs