Pārlekt uz galveno saturu

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra (MMPSC) darbības mērķis ir veikt pētniecību, kā arī īstenot studiju un tālākizglītības kursus militārās medicīnas jomā. Tas tika izveidots 2017. gadā, lai koordinētu aktivitātes cilvēkzinību un medicīnas jomā un sniegtu RSU ieguldījumu valsts kopējā drošības un aizsardzības spēju nodrošināšanā.

Maris_Taube_NATO_218_SAA_2017.jpg

Prof. Māris Taube ar saņemto NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas 2017. gada Zinātnisko sasniegumu balvu par realizēto projektu HFM-RTG-218 Pašnāvības militārajā vidē.

Karlis_Racenis_DAIFLatvija_Gada_balva.jpg

2018. gada 14.martā MMPSC pētnieks Kārlis Rācenis ieguva 1. vietu un saņēma DAIF Latvija Aizsardzības industrijas Gada balvu izglītībā un pētniecībā  un par pētījumu Bakteriofāgu terapijas pielietojums militārajā medicīnā.

MMPSC uzdevumi

  • Veikt pētniecisko darbu par jaunu diagnostisko un ārstniecības metožu un paņēmienu efektivitāti militārās medicīnas jomā
  • Organizēt un veikt apmācību, lai nodrošinātu teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes par militārās medicīnas aprūpes organizāciju, vadības un rīcības principiem
  • Piedalīties vietējos un starptautiskos, kā arī starpdisciplināros zinātniskos projektos militārās medicīnas nozarē, kā arī caurviju pētījumos MMPSC profilam atbilstošās jomās
  • Koordinēt sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām organizācijām militārās medicīnas jomā un pārstāvēt RSU to rīkotajās aktivitātēs
  • Sniegt atbalstu RSU doktorantiem un rezidentiem, studentiem un citiem pētniekiem viņu pētniecisko projektu realizācijai un apmācībai
  • Sniegt informāciju sabiedrībai par MMPSC veiktās pētniecības rezultātiem, kuri būtu izmantojami pacientu diagnostiskās un ārstnieciskās aprūpes uzlabošanai, sniegt atbalstu vadlīniju izstrādē un veselības tehnoloģiju pilotprojektos militārās medicīnas jomā
MMPSC aktualitāšu arhīvs

Projekti

ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta dalībnieki
Rīgas Stradiņa universitātes grantu valsts pētījumu programmas turpinājumsIlgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriemIzpētīt ilgtermiņa aerobas fiziskās slodzes saistību ar novecošanās radītu kognitīvo procesu
izmaiņām un depresijas simptomiem
2019–2020Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Arnis, A. Platkājis, I. Griškēviča
Pētnieki:
K. Šneidere, Z. Ulmane
Atbalsta personāls:
E. Ozoliņa, A. Šneidere-Šustiņa, G. Upesleja, A. Vanaga
Līgumpētījums ar Exonicus Inc.Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (2. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt papildus piecus scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām.2019A. Stepens
Līgumpētījums ar Exonicus Inc. Anatomy NextTraumu simulēšana virtuālajā realitātē (1. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt sākotnējos scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām2018–2019A. Stepens
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-ET-174, HFM-RTG-313Fāgu terapijas atkalieviešana militārajā medicīnāIzstrādāt terapijas un klīnisko pētījumu protokolus, lai novērtētu fāgu terapijas efektivitāti bakteriālu infekciju ārstēšanā2018–2022Nacionālais pārstāvis:
K. Rācenis
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-283Muskuloskeletālā traumatisma (MST) sloga mazināšanaIdentificēt MST cēloņus un ar tiem saistītos riska faktorus dažādās NATO dalībvalstīs. Apzināt profilakses pasākumus, lai samazinātu MST radīto nespēju militārpersonām2017–2020Nacionālais pārstāvis: A. Stepens
Pētniece: D. Ņesteroviča
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Aizsardzības ministrija
Datorizētās indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrādeUz Latvijas klīniskā personības testa bāzes radīt datorizētu indivīda personības novērtēšanas sistēmu, lai novērtētu personības iezīmju un psihisko traucējumu simptomus augsta riska profesiju pārstāvjiem (karavīriem, policistiem, glābšanas dienestā strādājošiem u. tml.)2017–2020RSU pētnieku grupa
(Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
M. Taube
K. Martinsone
V. Perepjolkina
J. Koļesņikova
J. Ļubenko
E. Rancāns
Zinātniskais asistents:
K. Šneidere)
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-277Līderu lomas stiprināšana pašnāvību novēršanas jomā NATO dalībvalstu militārajās struktūrāsSagatavot vadlīnijas dažāda līmeņa komandieriem, kā atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2016–2019Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks:
M. Taube
HFM paneļa deleģētais mentors:
A. Stepens
Līgumpētījums ar Aizsardzības ministrijuFormastērpa ergonomisko parametru pilotnovērtējumsNovērtēt dažādu formas tērpa ergonomiskos parametrus2017J. Reste, E. Šmagris, I. Vanadziņš, A. Stepens
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-218 & RSY 275Pašnāvības militārajā vidē Atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2015–2017Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks: M. Taube

Saistītās ziņas