Pārlekt uz galveno saturu

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra (MMPSC) darbības mērķis ir veikt pētniecību, kā arī īstenot studiju un tālākizglītības kursus militārās medicīnas jomā. Tas tika izveidots 2017. gadā, lai koordinētu aktivitātes cilvēkzinību un medicīnas jomā un sniegtu RSU ieguldījumu valsts kopējā drošības un aizsardzības spēju nodrošināšanā.

MMPSC uzdevumi

  • Veikt pētniecisko darbu par jaunu diagnostisko un ārstniecības metožu un paņēmienu efektivitāti militārās medicīnas jomā
  • Organizēt un veikt apmācību, lai nodrošinātu teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes par militārās medicīnas aprūpes organizāciju, vadības un rīcības principiem
  • Piedalīties vietējos un starptautiskos, kā arī starpdisciplināros zinātniskos projektos militārās medicīnas nozarē, kā arī caurviju pētījumos MMPSC profilam atbilstošās jomās
  • Koordinēt sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām organizācijām militārās medicīnas jomā un pārstāvēt RSU to rīkotajās aktivitātēs
  • Sniegt atbalstu RSU doktorantiem un rezidentiem, studentiem un citiem pētniekiem viņu pētniecisko projektu realizācijai un apmācībai
  • Sniegt informāciju sabiedrībai par MMPSC veiktās pētniecības rezultātiem, kuri būtu izmantojami pacientu diagnostiskās un ārstnieciskās aprūpes uzlabošanai, sniegt atbalstu vadlīniju izstrādē un veselības tehnoloģiju pilotprojektos militārās medicīnas jomā
Atzinības

2023. gada jūnijā RSU MMPSC pētniece un RSU doktora grāda pretendente Darja Ņestroviča-Petrikova 19. Ziemeļvalstu un Baltijas Biomedicīnas inženierzinātņu un medicīnas fizikas konferences ietvaros notikušajā Starptautiskās medicīnas un bioloģiskās inženierijas federācijas jauno zinātnieku konkursā ieguva 3. vietu par referātu Militāro šņorzābaku ietekme uz pēdas un potītes biomehāniku (Effects Of Tactical Boots On Foot And Ankle Biomechanics).

atziniba_rsu_militarais_centrs_27.06.2023.jpgNo kreisās: MMPSC vadītājs A. Stepens, pētn. D. Ņestroviča-Petrikova, RTU MTAF Biomedicīnas Inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūta prof. A. Kataševs un RSU Zinātnes departamenta direktore L. Ņikitina- Zaķe

2021. gada 25. maijā Industrijas dienu NBS ietvaros DAIF Latvija kopā ar sadarbības partneriem sveica Latvijas Aizsardzības un drošības industriju gada balvu 2022 ieguvējus.  

Nominācijā Izglītība balvu ieguva Rīgas Stradiņa universitāte par RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centru (attēlā – tā RSU vadītājs asoc. prof. Ainārs Stepens).

 

stepens_balva_2022.png


2020. gada 7. oktobrī DAIF Latvija pasniedza Aizsardzības industrijas Gada balvu izglītībā un pētniecībā 2020. Attēlā (no kreisās): otro vietu ieguvusī RSU MMPSC pētniece, doktorante Darja Ņesteroviča (pētījums Militāro apavu valkāšanas biomehāniskie aspekti un to saistība ar apakšējo ekstremitāšu pārslodzes traumām), RSU MMPSC vadītājs Ainārs Stepens un pirmās vietas ieguvējs RSU MMPSC vadošais pētnieks, ārsts psihiatrs prof. Māris Taube (pētījums Leadership Tools for Suicide Prevention).

Aizsardz_industrijas_Gada_balva_2020-02.JPG


2018. gada 14. martā MMPSC pētnieks Kārlis Rācenis ieguva pirmo vietu un saņēma DAIF Latvija Aizsardzības industrijas Gada balvu izglītībā un pētniecībā un par pētījumu Bakteriofāgu terapijas pielietojums militārajā medicīnā.

Karlis_Racenis_DAIFLatvija_Gada_balva.jpg


Prof. Māris Taube ar saņemto NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas 2017. gada Zinātnisko sasniegumu balvu par realizēto projektu HFM-RTG-218 Pašnāvības militārajā vidē.

Maris_Taube_NATO_218_SAA_2017.jpg

MMPSC aktualitāšu arhīvs

Projekti

ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta dalībnieki
Rīgas Stradiņa universitātes iekšējais grantsModificējamie bio un dzīves stila marķieri kognitīvās funkcijas pasliktināšanās prognozēšanaiNoskaidrot, vai dzīvesveida un bioloģiskie marķieri prognozē patoloģisku kognitīvo novecošanos pirms klīnisko simptomu manifestācijas2021–2022Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Arnis, A. Platkājis, I. Griškēviča
Pētnieki:
K. Šneidere, Z. Ulmane
Atbalsta personāls:
E. Ozoliņa, A. Šneidere-Šustiņa, G. Upesleja, A. Maskalāne,
N. Zdanovskis,
R. Naglis,
R. Alksnītis
ERAF un LIAA 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākums Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanaiKlīniskais personības testsKomercializēt Latvijas klīnisko personības testu (LKPT) Latvijas un Krievijas kultūrvidē2020–2022RSU pētnieku grupa
(Projekta vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Perepjolkina
J. Koļesņikova
K. Mārtinsone;
projekta administratīvais vadītājs:
D. Zamerovska)
Līgumpētījums ar Exonicus Inc.Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (3. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt virtuālās realitātes scenārijus medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām un veikt pilotpētījumu virtuālās realitātes izmantošanai mācību vidē2020A. Stepens
Līgumpētījums ar SIA ScanmedROLE 1 un  ROLE 2 ekipējumsEksperta pakalpojumi par Pasūtītāja pārstāvēto medicīnas iekārtu ražotāju produkcijas piemērotību NBS vajadzībām2019A. Stepens
Rīgas Stradiņa universitātes grantu valsts pētījumu programmas turpinājumsIlgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriemIzpētīt ilgtermiņa aerobas fiziskās slodzes saistību ar novecošanās radītu kognitīvo procesu
izmaiņām un depresijas simptomiem
2019–2020Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Arnis, A. Platkājis, I. Griškēviča
Pētnieki:
K. Šneidere, Z. Ulmane
Atbalsta personāls:
E. Ozoliņa, A. Šneidere-Šustiņa, G. Upesleja, A. Vanaga
Līgumpētījums ar Exonicus Inc.Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (2. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt papildus piecus scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām2019A. Stepens
Līgumpētījums ar Exonicus Inc. Anatomy NextTraumu simulēšana virtuālajā realitātē (1. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt sākotnējos scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām2018–2019A. Stepens
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-ET-174, HFM-RTG-313Fāgu terapijas atkalieviešana militārajā medicīnāIzstrādāt terapijas un klīnisko pētījumu protokolus, lai novērtētu fāgu terapijas efektivitāti bakteriālu infekciju ārstēšanā2018–2022Nacionālais pārstāvis:
K. Rācenis
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-283Muskuloskeletālā traumatisma (MST) sloga mazināšanaIdentificēt MST cēloņus un ar tiem saistītos riska faktorus dažādās NATO dalībvalstīs. Apzināt profilakses pasākumus, lai samazinātu MST radīto nespēju militārpersonām2017–2021Nacionālais pārstāvis: A. Stepens
Pētniece: D. Ņesteroviča
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Aizsardzības ministrija
Datorizētās indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrādeUz Latvijas klīniskā personības testa bāzes radīt datorizētu indivīda personības novērtēšanas sistēmu, lai novērtētu personības iezīmju un psihisko traucējumu simptomus augsta riska profesiju pārstāvjiem (karavīriem, policistiem, glābšanas dienestā strādājošiem u. tml.)2017–2020RSU pētnieku grupa
(Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
M. Taube
K. Martinsone
V. Perepjolkina
J. Koļesņikova
J. Ļubenko
E. Rancāns
Zinātniskais asistents:
K. Šneidere)
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-277Līderu lomas stiprināšana pašnāvību novēršanas jomā NATO dalībvalstu militārajās struktūrāsSagatavot vadlīnijas dažāda līmeņa komandieriem, kā atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2016–2021Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks:
M. Taube
HFM paneļa deleģētais mentors:
A. Stepens
Līgumpētījums ar Aizsardzības ministrijuFormastērpa ergonomisko parametru pilotnovērtējumsNovērtēt dažādu formas tērpa ergonomiskos parametrus2017J. Reste, E. Šmagris, I. Vanadziņš, A. Stepens
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-218 & RSY 275Pašnāvības militārajā vidē Atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2015–2017Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks: M. Taube

Sadarbība

NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācija (NATO Science and Technology Organization) ir NATO struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu NATO dalībvalstu kolektīvās vajadzības zinātnes un tehnoloģiju jomā.

https://www.sto.nato.int/Pages/default.aspx

NATOhor_CMYK.jpg

Nato_Sto.jpg

Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, kas izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku, plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību.

https://www.mod.gov.lv/lv

Aizsardzibas_ministrija_logo.png

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) apvieno plašu uzņēmumu loku, kā arī valsts vadošās augstskolas un to ietvaros izveidotos pētniecības institūtus, izglītības un pētniecības iestādes. Tā ir vienīgā nacionālā līmeņa organizācija, kas pārstāv drošības un aizsardzības sektorā strādājošos uzņēmumus un augstskolas, kuru par sadarbības partneri atzinusi Aizsardzības, Iekšlietu un Ārlietu ministrija.

http://federacija.lv/lv

 

DAIF-Latvija-logo.png