Pārlekt uz galveno saturu

Militārās medicīnas pētījumu un studiju centra (MMPSC) darbības mērķis ir veikt pētniecību, kā arī īstenot studiju un tālākizglītības kursus militārās medicīnas jomā. Tas tika izveidots 2017. gadā, lai koordinētu aktivitātes cilvēkzinību un medicīnas jomā un sniegtu RSU ieguldījumu valsts kopējā drošības un aizsardzības spēju nodrošināšanā.

MMPSC uzdevumi

  • Veikt pētniecisko darbu par jaunu diagnostisko un ārstniecības metožu un paņēmienu efektivitāti militārās medicīnas jomā
  • Organizēt un veikt apmācību, lai nodrošinātu teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes par militārās medicīnas aprūpes organizāciju, vadības un rīcības principiem
  • Piedalīties vietējos un starptautiskos, kā arī starpdisciplināros zinātniskos projektos militārās medicīnas nozarē, kā arī caurviju pētījumos MMPSC profilam atbilstošās jomās
  • Koordinēt sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām zinātniskajām organizācijām militārās medicīnas jomā un pārstāvēt RSU to rīkotajās aktivitātēs
  • Sniegt atbalstu RSU doktorantiem un rezidentiem, studentiem un citiem pētniekiem viņu pētniecisko projektu realizācijai un apmācībai
  • Sniegt informāciju sabiedrībai par MMPSC veiktās pētniecības rezultātiem, kuri būtu izmantojami pacientu diagnostiskās un ārstnieciskās aprūpes uzlabošanai, sniegt atbalstu vadlīniju izstrādē un veselības tehnoloģiju pilotprojektos militārās medicīnas jomā
Atzinības

2020. gada 7. oktobrī DAIF Latvija pasniedza Aizsardzības industrijas Gada balvu izglītībā un pētniecībā 2020. Attēlā (no kreisās): otro vietu ieguvusī RSU MMPSC pētniece, doktorante Darja Ņesteroviča (pētījums Militāro apavu valkāšanas biomehāniskie aspekti un to saistība ar apakšējo ekstremitāšu pārslodzes traumām), RSU MMPSC vadītājs Ainārs Stepens un pirmās vietas ieguvējs RSU MMPSC vadošais pētnieks, ārsts psihiatrs prof. Māris Taube (pētījums Leadership Tools for Suicide Prevention).

Aizsardz_industrijas_Gada_balva_2020-02.JPG


2018. gada 14. martā MMPSC pētnieks Kārlis Rācenis ieguva pirmo vietu un saņēma DAIF Latvija Aizsardzības industrijas Gada balvu izglītībā un pētniecībā un par pētījumu Bakteriofāgu terapijas pielietojums militārajā medicīnā.

Karlis_Racenis_DAIFLatvija_Gada_balva.jpg


Prof. Māris Taube ar saņemto NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas 2017. gada Zinātnisko sasniegumu balvu par realizēto projektu HFM-RTG-218 Pašnāvības militārajā vidē.

Maris_Taube_NATO_218_SAA_2017.jpg

MMPSC aktualitāšu arhīvs

Projekti

ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta dalībnieki
ERAF un LIAA 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākums Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanaiKlīniskais personības testsKomercializēt Latvijas klīnisko personības testu (LKPT) Latvijas un Krievijas kultūrvidē2020–2022RSU pētnieku grupa
(Projekta vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Perepjolkina
J. Koļesņikova
K. Mārtinsone;
projekta administratīvais vadītājs:
D. Zamerovska)
Līgumpētījums ar Exonicus Inc.Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (3. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt virtuālās realitātes scenārijus medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām un veikt pilotpētījumu virtuālās realitātes izmantošanai mācību vidē2020A. Stepens
Līgumpētījums ar SIA ScanmedROLE 1 un  ROLE 2 ekipējumsEksperta pakalpojumi par Pasūtītāja pārstāvēto medicīnas iekārtu ražotāju produkcijas piemērotību NBS vajadzībām2019A. Stepens
Rīgas Stradiņa universitātes grantu valsts pētījumu programmas turpinājumsIlgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriemIzpētīt ilgtermiņa aerobas fiziskās slodzes saistību ar novecošanās radītu kognitīvo procesu
izmaiņām un depresijas simptomiem
2019–2020Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
V. Arnis, A. Platkājis, I. Griškēviča
Pētnieki:
K. Šneidere, Z. Ulmane
Atbalsta personāls:
E. Ozoliņa, A. Šneidere-Šustiņa, G. Upesleja, A. Vanaga
Līgumpētījums ar Exonicus Inc.Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (2. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt papildus piecus scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām2019A. Stepens
Līgumpētījums ar Exonicus Inc. Anatomy NextTraumu simulēšana virtuālajā realitātē (1. etaps)Atbilstīgi ATLS standartiem izstrādāt sākotnējos scenārijus virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām2018–2019A. Stepens
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-ET-174, HFM-RTG-313Fāgu terapijas atkalieviešana militārajā medicīnāIzstrādāt terapijas un klīnisko pētījumu protokolus, lai novērtētu fāgu terapijas efektivitāti bakteriālu infekciju ārstēšanā2018–2022Nacionālais pārstāvis:
K. Rācenis
NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-283Muskuloskeletālā traumatisma (MST) sloga mazināšanaIdentificēt MST cēloņus un ar tiem saistītos riska faktorus dažādās NATO dalībvalstīs. Apzināt profilakses pasākumus, lai samazinātu MST radīto nespēju militārpersonām2017–2021Nacionālais pārstāvis: A. Stepens
Pētniece: D. Ņesteroviča
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Aizsardzības ministrija
Datorizētās indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrādeUz Latvijas klīniskā personības testa bāzes radīt datorizētu indivīda personības novērtēšanas sistēmu, lai novērtētu personības iezīmju un psihisko traucējumu simptomus augsta riska profesiju pārstāvjiem (karavīriem, policistiem, glābšanas dienestā strādājošiem u. tml.)2017–2020RSU pētnieku grupa
(Zinātniskais vadītājs:
A. Stepens
Vadošie pētnieki:
M. Taube
K. Martinsone
V. Perepjolkina
J. Koļesņikova
J. Ļubenko
E. Rancāns
Zinātniskais asistents:
K. Šneidere)
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-277Līderu lomas stiprināšana pašnāvību novēršanas jomā NATO dalībvalstu militārajās struktūrāsSagatavot vadlīnijas dažāda līmeņa komandieriem, kā atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2016–2021Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks:
M. Taube
HFM paneļa deleģētais mentors:
A. Stepens
Līgumpētījums ar Aizsardzības ministrijuFormastērpa ergonomisko parametru pilotnovērtējumsNovērtēt dažādu formas tērpa ergonomiskos parametrus2017J. Reste, E. Šmagris, I. Vanadziņš, A. Stepens
NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas Cilvēkfaktoru un medicīnas kolēģijas pētniecības grupa HFM-RTG-218 & RSY 275Pašnāvības militārajā vidē Atpazīt pašnāvību riskus militārajā vidē un sniegt praktiskus ieteikumus to novēršanai2015–2017Nacionālais pārstāvis,
grupas vadītāja vietnieks: M. Taube

Publikācijas

2019. gads

Raksti

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N., Arnis, V., Harlamova, J., Kupčs, Mintale, I., Ulmane, Z., Vanaga, A., Young, J.C., Rusted, J.,  Stepens, A. Differences in long and short-term memory performance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences (Volume 73; Issue 2,  pp.158-163) DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0025

Prepjolkina, V., Lubenko, J., Kolesnikova K., Stepens A. Incremental role of pathological personality traits in the prediction of suicidal ideation in general and psychiatric inpatient sample. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences (Volume 73; Issue 4,  pp. 356-363) DOI: https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0055

Ulmane Z., Šneidere K., Stepens, A., Development of retrospective life-long physical activity questionnaire: first stage.  Proceedings of the International Scientific conference.  Society. Integration. Education. (Volume VII, pp.153-162) DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3701

Šneidere, K., Alruwais, N., Dowell, N. G., Arnis, V., Harlamova, J., Kupčs, K., ... & Rusted, J. (2019, May). Differences in long-and short-term memory performance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73(2), 158-163. DOI: 10.2478/prolas-2019-0025

Harro, J., Aadamsoo, K., Rootslane, L., Laius, O., O'Leary, A., Adomaitiene, V., Kupca, B., Lehtmets, A., Navickas, A., Rancans, E., Taube, M., Terauds, E., Pops, K.. Comparison of psychotropic medication use in the Baltic countries. Nord J Psychiatry. 2019 Dec 31:1-6. DOI: 10.1080/08039488.2019.1707283. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08039488.2019.1…

Tēzes

Physical activity predicts brain integrity in frontal and temporal white matter in seniors, but not cognitive functioning / K. Šneidere, V. Arnis, J. Harlamova, K. Kupčs, Z. Ulmane, A. Stepens ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.288.

Theoretical justification of empirically derived dimensional model of personality pathology operationalised Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) / V. Perepjolkina, J. Koļesņikova, K. Mārtinsone, A. Stepens // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.287.

Šneidere, K., Ulmane, Z., & Stepens, A. (03.10.2019). Investigating the relationship between long-term physical activity and visual attention in healthy older adults. Physical activity against early aging and noncommunicable diseases, pp 30.

Ulmane, Z., Upesleja, G., Šneidere, K., & Stepens, A. (2019). Improving the self-reported assessment of life-span physical activities: a case of Latvia. Physical activity against early aging and noncommunicable diseases, pp 31.

Šneidere, K., Koķe, T., & Mārtinsone, K. (2019). Reflection on research integration in study process: case of psychology branch in Rīga Stradiņš University. Conference Knowledge for Use in Practice: Abstract Book, pp. 541.

Bērzina-Novikova. N., Taube, M., Do patients with psychiatric disorders want to get involved in the evaluation of the psychiatric care? Abstracts of the 26yh European Congress of Psychiatry. European Psychiatry (E-PP0639, Volume 56; pp. S151 APR 2019) DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.01.003

2018. gads

Raksti

A nationwide epidemiological study of myasthenia gravis in Latvia / I. Glazere, N. Kurjane, V. Kenina ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.25, No.3 (2018, March), p.519-526. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cognitive reserve and cognitive performance in healthy Latvian seniors / K. Šneidere, J. Harlamova, A. Stepens ...[et al.] // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 261.-269.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Domu par pašnāvību saistība ar depresijas simptomu izteiktības pakāpi un personības iezīmēm senioriem : pilotpētījuma rezultāti = The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly : pilot study results / J. Ļubenko, V. Perepjolkina, K. Mārtinsone, E. Rancāns, A. Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 129.-139.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Impact of different physical activities on executive functioning [Elektroniskais resurss] / K. Sneidere, J. Harlamova, V. Arnis, K. Kupcs, A. Stepens ...[et al.] // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.03003, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Taube, M., Berzina-Novikova, N.(2018). Improving quality of psychiatric care in Latvia by measuring patient experiences. Health Policy, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.03.011

Taube, M., Vaskis, E., Nesterenko, O. (2018), Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Latvia, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/373580/…

Tēzes

Šneidere, K., Harlamova, J., Ulmane, Z., & Stepens, A. (2018). First stage of adaptation of Cognitive Reserve Index questionnaire. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 137.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Bundzena-Ervika, A., & Stepens, A. (2018). Kumulatīvā aerobā slodze dzīves garumā: aptaujas izstrādes pirmais posms. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.– 23. martā). Tēzes., 209. lpp.

Koļesņikova, J., Perepjolkina, V., Mārtinsone. K., Sudraba, V., Stepens, A. (2018) Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.– 23. martā). Tēzes., 287. lpp.

Pathological personality traits among patients with Alcohol Use Disorder : Assessment of comorbidity of personality pathology and alcohol dependence [Elektroniskais resurss] / V. Perepjolkina, J. Kolesnikova, J. Lubenko, A. Stepens // Heroin Addiction and Related Clinical Problems [Elektroniskais resurss]. - Vol.20, No.s2 (2018, Oct.), abstract No.40, p.65. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

Performance of patients with manganese-methcathinone encephalopathy in Link's Cube test [Elektroniskais resurss] / M.Ennok, J.Juurmaa, A.Stepens, P.Taba // Journal of International Neuropsychological Society [Elektroniskais resurss]. - Vol. 24, Suppl.2 (2018, Dec.), [p.22]. - International Neuropsychological Society (INS) Mid-Year Congress (Prague, Czech Republic, July 18-20, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-inte…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bundzena-Ervika, A., Perepjolkina, V., Šneidere, K., Ulmane, Z., Harlamova, J., & Stepens, A. (2018). Relationship between Cognitive Processes, Physical Activity and Cognitive Reserve in Seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 35.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens A. (2018). Relationship between personality traits and cognitive performance in healthy seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives. Abstracts, pp 150.

Ulmane, Z., Šneidere, K., Harlamova, J., Arnis, V., & Stepens, A. (2018). The relationship between personality traits in seniors with different aerobic physical activity experience. Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University, pp. 142 – 143.

Šneidere, K., Mārtinsone, K., & Levina, J. (2018). Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas virzienā studējošo aizstāvēto noslēguma darbu analīze par laikposmu no 2007. līdz 2017. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā). Tēzes., 274. lpp.

Racenis, K., Petersons, A., Kroica, J. (2018). Bacterial biofilm as a major factor for treatment of urinary tract infection // XIV Baltic Nephrology Conference. Tallinn, Estonia.

Racenis, K., Olive, A.S., Avotins, L., Petersons, A., Balode, A.O., Kroica, J.(2018). Biofilm formation screening among uropathogenic E.coli // 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Madrid, Spain.

Rācenis, K., Kroiča, J., Rācene, L., Pētersons, A. (2018). Bakteriofāgi kā iespējams nākotnes līdzeklis bakteriālu infekciju ārstēšanā // 8. Latvijas // 8. Latvijas Dzemdību speciālistu in ginekologu congress. Rīga, Latvija.

Rācenis, K., Kroiča J., Avotiņš, L., Vītola L., Saulkane, L., Puide I., Mihailova I., Pētersons, A. (2018).S. aureus dekontaminācija nefroloģiskiem pacientiem, izmantojot dažādus bakteriofāgus // Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskā konference – Rīga, Latvija.

Sadarbība

NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācija (NATO Science and Technology Organization) ir NATO struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu NATO dalībvalstu kolektīvās vajadzības zinātnes un tehnoloģiju jomā.

https://www.sto.nato.int/Pages/default.aspx

NATOhor_CMYK.jpg

Nato_Sto.jpg

Aizsardzības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, kas izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku, plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību.

https://www.mod.gov.lv/lv

Aizsardzibas_ministrija_logo.png

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) apvieno plašu uzņēmumu loku, kā arī valsts vadošās augstskolas un to ietvaros izveidotos pētniecības institūtus, izglītības un pētniecības iestādes. Tā ir vienīgā nacionālā līmeņa organizācija, kas pārstāv drošības un aizsardzības sektorā strādājošos uzņēmumus un augstskolas, kuru par sadarbības partneri atzinusi Aizsardzības, Iekšlietu un Ārlietu ministrija.

http://federacija.lv/lv

 

DAIF-Latvija-logo.png