Pārlekt uz galveno saturu

Darbības mērķi un virzieni

Sniegt klīniskajam darbam nepieciešamās zināšanas par noteiktām ādas, periorālo audu un mutes gļotādas slimībām, to iemesliem, patoģenēzi, klīnisko un morfoloģisko izpausmi, ārstēšanu un profilaksi. Veidot izpratni par mutes dobuma gļotādas pārmaiņu saistību ar vispārējo organisma veselības stāvokli.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma apmācība mutes medicīnā atbilstoši RSU akreditētai programmai Zobārstniecība, kurā ietvertas Eiropas zināšanu standarta prasības orālajā medicīnā
 • Tālākizglītība mutes medicīnā (atbilstoši rezidentūras programmai)
 • Doktorantūras programmas realizācija
 • Sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām, augskolām un zinātniski pētnieciskajām institūcijām

Pētniecības virzieni

 • Agrīna priekšvēžu diagnostika mutes dobumā
 • Melanomas diagnostika un ārstēšana
 • Bioķīmisko rādītāju izpēte siekalās
 • Dabas produktu pielietojums mutes gļotādas integritātes uzlabošanā un ārstēšanā
 • Sāpju sindromu novēršana sejas un žokļu rajonā

Zinātniskā darba virzieni

Prof. I. Čēmas zinātnisko interešu lokā ir imūnhistoķīmiska mutes gļotādas diferenciācijas traucējumu izpēte, priekšvēža stāvokļa noteikšana; ādas melanomas diagnostika un ārstēšana; herpes grupas vīrusu izpausmes mutes dobumā un tā ārstēšanas iespējas. Doc. A. Rozenblata pētnieciskās darbības virzieni orālajā patoloģijā saistīti ar mutes dobuma siekalu sastāva bioķīmisko rādītāju izpēti. Asoc. prof. G. Selgas pētījumu virziens saistīts ar dabas produktu lietojumu gļotādas integritātes uzlabošanā un ārstēšanā.

Zinātniskās tēmas

2017 – V. Jankovskis, Dedzinošas mutes sindroma simptomu un ar stresu sasitīto faktoru izvērtējums

2016 – M. Dzudzilo, Agrīna malignitātes pazīmju diagnostika siekalās un mutes vēždraudes audos

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Sadarbības partneris pētniecībā: RSU Patoloģijas katedra
 • Orālās medicīnas un patoloģijas nodaļa, Odontoloģijas institūts, Salgrenska akadēmija, Gēteborgas Universitāte
 • Madrides Eiropas universitāte, Orālās medicīnas katedra
 • Firma LMP
 • Žurnāls Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal

Nozīmīgākie notikumi katedrā

 • 2015. gads – 17. septembrī profesoram Džordžam Teibosam piešķirts RSU Goda doktora nosaukums
 • 2015. gads – Orālās medicīnas katedrai tiek mainīts nosaukums; patlaban to dēvē par Mutes medicīnas katedru
 • 2014. gads – 3. decembrī disertāciju ar nosaukumu Sejas, galvas un kakla ādas bazālo šūnu vēža ārstēšanas īpatnības aizstāv Aleksandrs Derjabo
 • 2012. gads – Valsts pārbaudījumos orālā patoloģijā piedalās viesprofesori no Misisipi universitātes prof. S. Krolls un prof. Dž. Teiboss (George Taybos). Orālās patoloģijas katedrā pabeigts K. Azarjanas promocijas darbs Melanomas prognostiskie un riska faktori (aizstāvēšana notika 12.11.2012.); promocijas darbu turpina izstrādāt A. Derjabo (Dažādu klīniski morfoloģisku bazālo šūnu vēža formu lāzera ārstēšanas īpatnības).
 • 2011. gads – katedra studentu apmācībā un zināšanu novērtēšanā izmanto jaunas modernas metodes. Fakultātē viesojas Amsterdamas universitātes eksperte, zobārste Meta Šonheima-Kleina (Meta Schoonheim-Klein), kura seminārā iepazīstināja ar objektīvi strukturētā klīniskā pārbaudījuma (OSCE) būtību un organizēšanas kārtību. Kolēģe piedalījās un vēroja OSCE tipa pārbaudījuma norisi 60 vietējiem un ārvalstu studiju programmas Zobārstniecība studentiem, kuri kārtoja pārbaudījumu Mutes patoloģiju diagnostikā. Pārbaudījumā piedalījās Patoloģijas katedras docētāji.
 • 2010. gads – prof. I. Čēma kļūst par Amerikas Orālās Medicīnas akadēmijas Goda biedri (Honorary Membership)
 • 2009. gads – iznāk doc. G. Selgas grāmata Enterālā barošana
 • 2008. gads – prof. I. Čēma nolasa divas lekcijas Misisipi Universitātes (ASV) Zobārstniecības skolas 5. studiju gada studentiem

Katedras vēsture

Līdzās fakultātē vēsturiski pastāvošajām terapeitiskās, ķirurģiskās un ortopēdiskās stomatoloģijas klīnikām 1994. gadā tika izveidota Orālās patoloģijas klīnika. Klīnikas izveidošanu uzticēja docentam Aldim Rozenblatam, kurš pēc Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes (1982) un Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas fakultātes (1992) beigšanas bija aizstāvējis promocijas darbu Skābekļa parciālā spiediena dinamika pieauss siekalu dziedzera audos eksperimentāla strutaina iekaisuma attīstības gaitā.

Lasīt vairāk

Jaunizveidotās klīnikas darbā iesaistījās speciālisti ar zinātnisku un praktisku pieredzi. Orālās medicīnas – kā atsevišķas nozares aizsākumi Latvijā meklējami 1950. gados. Kā viena no pirmajām speciālistēm, kas pie mums nodarbojusies ar orālās patoloģijas jautājumiem, jāmin docente Valija Pakalne. Strādājot Terapeitiskās stomatoloģijas katedrā, viņa bija pievērsusi pastiprinātu uzmanību stomatoloģiska slimnieka stāvokļa novērtēšanas un diagnostikas jautājumiem. Pēc aspirantūras beigšanas, 70.–80. gados docente Pakalne vadīja kursus un klīnikā konsultēja parodontoloģijas un mutes dobuma gļotādas slimību jautājumos, veica dažādu mutes dobuma gļotādas slimību un sistēmu slimību (cukura diabēts, kuņģa un zarnu trakta saslimšanu, asins slimību u. c.) diagnostiku un ārstēšanu.

Orālās patoloģijas katedras veidošanas procesā fundamentāli teorētisko daļu sāka organizēt docents Aldis Rozenblats, pieaicinot profesoru Gunāru Pakalnu no Ortopēdiskās stomatoloģijas katedras un docentu Janu Lasovski no Terapeitiskās stomatoloģijas katedras. Profesors G. Pakalns laikā no 1994. līdz 1999. gada studentiem sniedza ievadu specialitātē (stomatoloģijas attīstības vēstures aspektā), iepazīstinot studentus ar orālo fizioloģiju un jautājumiem, kas saistīti ar komplicēto sejas un žokļu patoloģijas konservatīvo ārstēšanu. No 1994. līdz 2008. gadam docents Jans Lasovskis docēja dentālo anatomiju, profesionālo ētiku un gerostomatoloģiju.

Ņemot vērā, ka orālās patoloģijas kā atsevišķas disciplīnas tradīcijas ir salīdzinoši jaunas, lielu ieguldījumu mūsu orālās patoloģijas klīnikas un katedras izveidošanā un attīstībā devis arī ASV profesors Sigurds Otto Krolls (ASV, Misisipi Universitāte, Zobārstniecības skolas Diagnostikas un patoloģijas nodaļa). Kopš 1989. gada, regulāri viesojoties Latvijā, profesors savās lekcijās Stomatoloģijas institūta ārstiem un Rīgas Stradiņa universitātes studentiem aplūkojis plašu tematisko diapazonu – vēža diagnostiku, tiesu medicīnu, aktuālāko AIDS pētniecībā, odontogēnu cistu, siekalu dziedzeru slimību diagnostiku, mutes gļotādas slimības, kaulaudu patoloģiju u. c. Profesors Krolls un Bufalo Universitātes profesore Mirdza Neidere sarūpējuši katedrai arī mācību metodiskos materiālus un literatūru par orālās medicīnas un patoloģijas jautājumiem.

Plašākā nozīmē klīnika un katedra nodarbojas ar mutes dobuma un periorālo audu patoloģisku veidojumu un slimību klīnisko diagnostiku un ārstēšanu.

Orālās patoloģijas klīniku un katedru no 1994. gada vadīja Aldis Rozenblats, bet no 2001. gada to vada profesore Ingrīda Čēma.

Profesore I. Čēma, doc. Guntars Selga veic Stomatoloģijas fakultātes 4. un 5. kursa studentu apmācību mutes gļotādas slimībās un sistēmu slimību izpausmēs mutes dobumā. Lekciju kursu Ādas slimības lasa dr. K. Azarjana un dr. A. Derjabo. Tiek organizēti pēcdiploma apmācības kursi zobārstiem čūlu diferenciāldiagnostikā, imūndeficīta vīrusa izraisīto patoloģiju diagnostikā (doc. G. Selga); Neskaidri gadījumi orālā medicīnā (prof. I. Čēma). Studiju kursa Ievads specialitātē ar profesionālo ētiku docēšanā iesaistīti prof. I. Čēma, dr. L. Kroniņa, L. Rence.

Katru gadu ap desmit piektā studiju gada studentu savus pētnieciskos darbus izvēlas izstrādāt Orālās patoloģijas katedrā.

Doc. A. Rozenblats (kopš 1999. gada) lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības orālā fizioloģijā, mutes patoloģiju diagnostikā un dentālā anatomijā ārvalstu studentiem. Vietējo studentu dentālās anatomijas kursa docēšanā iesaistīta stundu pasniedzēja dr. R. Āboliņa-Cīrule.

Ņemot vērā 2000. gadā Eiropas Orālās medicīnas asociācijā pieņemto disciplīnas definīciju, ka „orālā medicīna ir zobārstniecības disciplīna, kas nodarbojas ar slimību novēršanu, diagnostiku, ārstēšanu un uzraudzību, mutes mīksto un periorālo audu slimībām un to rašanās nosacījumiem, siekalu dziedzeru disfunkcijām, sāpēm orofaciālajā rajonā, mutes dobuma un zobu sanāciju slimniekiem ar blakus saslimšanām’’, klīnikā īpašu vērību pievērš mutes gļotādas dažādu slimību izpausmju etioloģisko faktoru noteikšanai, diagnostikai un ārstēšanai, kas ietver vezikulāri bullozo izpausmju, eroziju, čūlu, baktēriju, infekciju, HIV izpausmju un priekšvēža stāvokļa diagnostiku un ārstēšanu.

Kopš 2004. gada, katedrai izveidojusies sadarbība arī ar ASV Misisipi Universitātes, Zobārstniecības skolas profesoru Džordžu Maiklu Teibosu. Profesors katedrā un fakultātē viesojies atkārtoti, lasot lekcijas par mutes gļotādas slimībām. 2008. gada nogalē, sakarā ar Latvijas Orālās Medicīnas un patoloģijas biedrības dibināšanu, katedrā viesojās arī pasaulē atzīts orālās medicīnas speciālists, Amerikas Orālās medicīnas akadēmijas eksprezidents Nelsons L. Roduss (Minesotas Universitāte, ASV), profesors orālās medicīnas un otolaringoloģijas nozarēs, vairāku mācību grāmatu autors un dr. Braiens Krofords (Aidaho Universitāte). Prof. Roduss lekcijas par siekalu marķieriem mutes agrīnā vēža diagnostikā, bija stimuls jauniem pētniecības virzieniem katedrā.

Saistītās ziņas