Pārlekt uz galveno saturu

Darbības mērķi un virzieni

Sniegt klīniskajam darbam nepieciešamās zināšanas par noteiktām ādas, periorālo audu un mutes gļotādas slimībām, to iemesliem, patoģenēzi, klīnisko un morfoloģisko izpausmi, ārstēšanu un profilaksi. Veidot izpratni par mutes dobuma gļotādas pārmaiņu saistību ar vispārējo organisma veselības stāvokli.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma apmācība mutes medicīnā atbilstoši RSU akreditētai programmai Zobārstniecība, kurā ietvertas Eiropas zināšanu standarta prasības orālajā medicīnā
 • Tālākizglītība mutes medicīnā (atbilstoši rezidentūras programmai)
 • Doktorantūras programmas realizācija
 • Sadarbība ar citām RSU struktūrvienībām, augskolām un zinātniski pētnieciskajām institūcijām

Pētniecības virzieni

 • Agrīna priekšvēžu diagnostika mutes dobumā
 • Melanomas diagnostika un ārstēšana
 • Bioķīmisko rādītāju izpēte siekalās
 • Dabas produktu pielietojums mutes gļotādas integritātes uzlabošanā un ārstēšanā
 • Sāpju sindromu novēršana sejas un žokļu rajonā

Zinātniskā darba virzieni

Prof. I. Čēmas zinātnisko interešu lokā ir imūnhistoķīmiska mutes gļotādas diferenciācijas traucējumu izpēte, priekšvēža stāvokļa noteikšana; ādas melanomas diagnostika un ārstēšana; herpes grupas vīrusu izpausmes mutes dobumā un tā ārstēšanas iespējas. Doc. A. Rozenblata pētnieciskās darbības virzieni orālajā patoloģijā saistīti ar mutes dobuma siekalu sastāva bioķīmisko rādītāju izpēti. Asoc. prof. G. Selgas pētījumu virziens saistīts ar dabas produktu lietojumu gļotādas integritātes uzlabošanā un ārstēšanā, kā arī ar dedzinošas mutes sindroma ārstēšanas iespējām.

Zinātniskās tēmas

2017 – V. Jankovskis, Dedzinošas mutes sindroma simptomu un ar stresu saistīto faktoru izvērtējums

2016 – M. Dzudzilo, Agrīna malignitātes pazīmju diagnostika siekalās un mutes vēždraudes audos

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Sadarbības partneris pētniecībā: RSU Patoloģijas katedra
 • Orālās medicīnas un patoloģijas nodaļa, Odontoloģijas institūts, Salgrenska akadēmija, Gēteborgas Universitāte
 • Madrides Eiropas universitāte, Orālās medicīnas katedra
 • Firma LMP
 • Žurnāls Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal
 • Journal of Stomatology EDU
 • Gēteborgas Universitāte Odontoloģijas institūts Orālās medicīnas un patoloģijas katedra

Nozīmīgākie notikumi katedrā

 • 2018. gads Gēteborgā. Bildē no kreisās: RSU Mutes medicīnas katedras asoc. prof. Guntars Selga piedalās 14. Eiropas Orālās medicīnas asociācijas kongresa sēžu vadīšanā. 

2018_G_Selga_piedalas_Geteborga_14_Eiropas_Oralas_med_asoc_kongresa_0.jpg

 • 2017. gadā Mutes medicīnas katedrā un klīnikā viesojās Eiropas Orālās medicīnas asociācijas prezidents, Gēteborgas Universitātes, Sahlgrenskas akadēmijas Odontoloģijas institūta Orālās medicīnas un patoloģijas katedras asociētais profesors un klīnikas vecākais konsultants Bengt Hasseus (Zviedrija). Tiek sākta sadarbība.

  Attēlā no kreisās: RSU Mutes medicīnas katedras docents Aldis Rozenblats, Zviedrijas asoc. prof. Bengt Hasseus un RSU Mutes medicīnas katedras asociētais profesors Guntars Selga.

2017_Mutes_med_katedra_viesojas_Eiropas_Oralas_med_asoc_prezidents_1.jpg

 • 2015. gads – 17. septembrī profesoram Džordžam Teibosam piešķirts RSU Goda doktora nosaukums
 • 2015. gads – Orālās medicīnas katedrai tiek mainīts nosaukums; patlaban to dēvē par Mutes medicīnas katedru
 • 2014. gads – 3. decembrī disertāciju ar nosaukumu Sejas, galvas un kakla ādas bazālo šūnu vēža ārstēšanas īpatnības aizstāv Aleksandrs Derjabo
 • 2013. gads. Prof. I. Čēma (1. bildē – otrā no kreisās) ir komisijas locekle promocijas darba aizstāvēšanā Madrides Eiropas universitātē. Darbu aizstāv Dr. med. Carmen Martin Carreras- Presas (1. bildē – ceturtā no kreisās). Darba tēma: Anxiety in dental students: determination of cortisol, salivary alpha amylase and cardiovascular response to the performance of different academic activities.

  Šis promocijas darbs daļēji izstrādāts RSU Mutes medicīnas (iepriekš – Orālās patoloģijas) katedrā.

  2. bildē no labās: RSU prof. I. Čēma un Madrides Eiropas universitātes vicerektore.
 • 1. bilde

  2013_prof_Cema_otra_no_kreisas_komis_locekle_prom_aizstav_Madrides_Eiropas_universitate.jpg

  2. bilde

  Cema_un_Madrides_Eiropas_univers_vicerektore.jpg

   

  2012. gads – Valsts pārbaudījumos orālā patoloģijā piedalās viesprofesori no Misisipi universitātes prof. S. Krolls un prof. Dž. Teiboss (George Taybos). Orālās patoloģijas katedrā pabeigts K. Azarjanas promocijas darbs Melanomas prognostiskie un riska faktori (aizstāvēšana notika 12.11.2012.); promocijas darbu turpina izstrādāt A. Derjabo (Dažādu klīniski morfoloģisku bazālo šūnu vēža formu lāzera ārstēšanas īpatnības).
 • 2011. gads – katedra studentu apmācībā un zināšanu novērtēšanā izmanto jaunas modernas metodes. Fakultātē viesojas Amsterdamas universitātes eksperte, zobārste Meta Šonheima-Kleina (Meta Schoonheim-Klein), kura seminārā iepazīstināja ar objektīvi strukturētā klīniskā pārbaudījuma (OSCE) būtību un organizēšanas kārtību. Kolēģe piedalījās un vēroja OSCE tipa pārbaudījuma norisi 60 vietējiem un ārvalstu studiju programmas Zobārstniecība studentiem, kuri kārtoja pārbaudījumu Mutes patoloģiju diagnostikā. Pārbaudījumā piedalījās Patoloģijas katedras docētāji.
 • 2010. gads – prof. I. Čēma kļūst par Amerikas Orālās Medicīnas akadēmijas Goda biedri (Honorary Membership)
 • 2009. gads – iznāk doc. G. Selgas grāmata Enterālā barošana
 • 2008. gads – prof. I. Čēma nolasa divas lekcijas Misisipi Universitātes (ASV) Zobārstniecības skolas 5. studiju gada studentiem

Katedras vēsture

Līdzās fakultātē vēsturiski pastāvošajām terapeitiskās, ķirurģiskās un ortopēdiskās stomatoloģijas klīnikām 1994. gadā tika izveidota Orālās patoloģijas klīnika. Klīnikas izveidošanu uzticēja docentam Aldim Rozenblatam, kurš pēc Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes (1982) un Latvijas Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas fakultātes (1992) beigšanas bija aizstāvējis promocijas darbu Skābekļa parciālā spiediena dinamika pieauss siekalu dziedzera audos eksperimentāla strutaina iekaisuma attīstības gaitā.

Lasīt vairāk

Jaunizveidotās klīnikas darbā iesaistījās speciālisti ar zinātnisku un praktisku pieredzi. Orālās medicīnas – kā atsevišķas nozares aizsākumi Latvijā meklējami 1950. gados. Kā viena no pirmajām speciālistēm, kas pie mums nodarbojusies ar orālās patoloģijas jautājumiem, jāmin docente Valija Pakalne. Strādājot Terapeitiskās stomatoloģijas katedrā, viņa bija pievērsusi pastiprinātu uzmanību stomatoloģiska slimnieka stāvokļa novērtēšanas un diagnostikas jautājumiem. Pēc aspirantūras beigšanas, 70.–80. gados docente Pakalne vadīja kursus un klīnikā konsultēja parodontoloģijas un mutes dobuma gļotādas slimību jautājumos, veica dažādu mutes dobuma gļotādas slimību un sistēmu slimību (cukura diabēts, kuņģa un zarnu trakta saslimšanu, asins slimību u. c.) diagnostiku un ārstēšanu.

Orālās patoloģijas katedras veidošanas procesā fundamentāli teorētisko daļu sāka organizēt docents Aldis Rozenblats, pieaicinot profesoru Gunāru Pakalnu no Ortopēdiskās stomatoloģijas katedras un docentu Janu Lasovski no Terapeitiskās stomatoloģijas katedras. Profesors G. Pakalns laikā no 1994. līdz 1999. gada studentiem sniedza ievadu specialitātē (stomatoloģijas attīstības vēstures aspektā), iepazīstinot studentus ar orālo fizioloģiju un jautājumiem, kas saistīti ar komplicēto sejas un žokļu patoloģijas konservatīvo ārstēšanu. No 1994. līdz 2008. gadam docents Jans Lasovskis docēja dentālo anatomiju, profesionālo ētiku un gerostomatoloģiju.

Ņemot vērā, ka orālās patoloģijas kā atsevišķas disciplīnas tradīcijas ir salīdzinoši jaunas, lielu ieguldījumu mūsu orālās patoloģijas klīnikas un katedras izveidošanā un attīstībā devis arī ASV profesors Sigurds Otto Krolls (1931–2016), kurš daudzus gadus strādāja Misisipi Universitātes Zobārstniecības skolas Diagnostikas un patoloģijas nodaļā. Kopš 1989. gada, regulāri viesojoties Latvijā, profesors savās lekcijās Stomatoloģijas institūta ārstiem un Rīgas Stradiņa universitātes studentiem aplūkojis plašu tematisko diapazonu – vēža diagnostiku, tiesu medicīnu, aktuālāko AIDS pētniecībā, odontogēnu cistu, siekalu dziedzeru slimību diagnostiku, mutes gļotādas slimības, kaulaudu patoloģiju u. c. Profesors Krolls un Bufalo Universitātes profesore Mirdza Neidere sarūpējuši katedrai arī mācību metodiskos materiālus un literatūru par orālās medicīnas un patoloģijas jautājumiem.

Plašākā nozīmē klīnika un katedra nodarbojas ar mutes dobuma un periorālo audu patoloģisku veidojumu un slimību klīnisko diagnostiku un ārstēšanu.

Orālās patoloģijas klīniku un katedru no 1994. gada vadīja Aldis Rozenblats, bet no 2001. gada to vada profesore Ingrīda Čēma.

Profesore I. Čēma, asoc. prof. Guntars Selga veic Stomatoloģijas fakultātes 4. un 5. kursa studentu apmācību mutes gļotādas slimībās un sistēmu slimību izpausmēs mutes dobumā. Lekciju kursu Ādas slimības lasa dermatoloģe dr. E. Āboliņa. Tiek organizēti pēcdiploma apmācības kursi zobārstiem čūlu diferenciāldiagnostikā, imūndeficīta vīrusa izraisīto patoloģiju diagnostikā ((asoc. prof. G. Selga); Neskaidri gadījumi orālā medicīnā (prof. I. Čēma).

Doc. A. Rozenblats (kopš 1999. gada) lasa lekcijas un vada praktiskās nodarbības mutes patoloģiju diagnostikā.

Ņemot vērā 2000. gadā Eiropas Orālās medicīnas asociācijā pieņemto disciplīnas definīciju, ka „orālā medicīna ir zobārstniecības disciplīna, kas nodarbojas ar slimību novēršanu, diagnostiku, ārstēšanu un uzraudzību, mutes mīksto un periorālo audu slimībām un to rašanās nosacījumiem, siekalu dziedzeru disfunkcijām, sāpēm orofaciālajā rajonā, mutes dobuma un zobu sanāciju slimniekiem ar blakus saslimšanām’’, klīnikā īpašu vērību pievērš mutes gļotādas dažādu slimību izpausmju etioloģisko faktoru noteikšanai, diagnostikai un ārstēšanai, kas ietver vezikulāri bullozo izpausmju, eroziju, čūlu, baktēriju, infekciju, HIV izpausmju un priekšvēža stāvokļa diagnostiku un ārstēšanu.

Kopš 2004. gada, katedrai izveidojusies sadarbība arī ar ASV Misisipi Universitātes, Zobārstniecības skolas profesoru Džordžu Maiklu Teibosu. Profesors katedrā un fakultātē viesojies atkārtoti, lasot lekcijas par mutes gļotādas slimībām. 2008. gada nogalē, sakarā ar Latvijas Orālās Medicīnas un patoloģijas biedrības dibināšanu, katedrā viesojās arī pasaulē atzīts orālās medicīnas speciālists, Amerikas Orālās medicīnas akadēmijas eksprezidents Nelsons L. Roduss (Minesotas Universitāte, ASV), profesors orālās medicīnas un otolaringoloģijas nozarēs, vairāku mācību grāmatu autors un dr. Braiens Krofords (Aidaho Universitāte). Prof. Roduss lekcijas par siekalu marķieriem mutes agrīnā vēža diagnostikā, bija stimuls jauniem pētniecības virzieniem katedrā.

No 2011. līdz 2012. gadam katedrā savu promocijas darbu izstrādāja Spānijas Madrides Eiropas Universitātes Orālās medicīnas un patoloģijas katedras doktorante dr. Carmen Martin Carreras- Presas.  Prof. I. Čēmu 2013. gadā iekļāva promocijas darba aizstāvēšanas komisijā Madrides Eiropas Universitātē. Minētais deva arī iespēju iepazīties ar akadēmiskā un zinātniskā darba organizāciju kā katedrā, tā universitātē. Turpmākos gados Dr. C. Martin atkārtoti viesojusies arī RSU Mutes medicīnas katedrā, lasot lekcijas 5. kursa studentiem un liekot pamatus sadarbībai. Ņemot vērā katedrā realizēto lekciju kursu un praktisko nodarbību specifiku, 2015. gadā mainīts katedras nosaukums no iepriekšējās Orālās patoloģijas katedras uz Mutes medicīnas katedru.

Pievērsties dedzinošo sajūtu mutē izraisošo simptomu un ārstēšanas iespēju tālākai izpētei rosināja pasaulē vadošās speciālistes dedzinošas mutes sindroma ārstēšanas jautājumos MSc DDS PhD Miriamas Grushkas (Kanāda, Toronto) viesošanās katedrā 2017. gadā. Rezultātā tika izvēlēta doktorantūras tēma, kuras izstrādi sāka dr. V. Jankovskis. Šajā laikā sadarbības iespējas pavērās arī ar Gēteborgas Universitātes Sahlgrenska akadēmijas Odontoloģijas institūta Orālās medicīnas un patoloģijas katedru, jo tās profesors un Eiropas Orālās medicīnas asociācijas prezidents Bengt Hasseus (Zviedrija) viesojās katedrā 2017. gada nogalē. Tika apspriestas Mutes medicīnas katedras attīstības iespējas un noslēgts sadarbības līgums. Dr. M. Dzudzilo doktorantūras ietvaros radusies iespēja veikt unikālu pētījumu ar siekalu testu Oncoalert (ASV), kas nosaka un parāda agrīnas ļaundabīgas transformācijas iezīmes mutes dobumā novērojamai patoloģijai. 

Saistītās ziņas