Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, ārsta palīgi, māsas
Kursa apjoms
16 akadēmisko stundu (2 dienas): teorija – 9 st., prakse – 7 st.
No
Līdz
Norises laiks
7.–8.06.
Valoda
Latviešu
Vadītājs

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par ģimenes ārsta lomu kardiovaskulāru saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā, kardioloģisko slodzes testu indikācijām, metodiku, rezultātu interpretāciju un tālāku taktiku pacientu primārajā aprūpē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas  sirds un asinsvadu slimību riska noteikšanā, EKG pieraksta un apraksta sagatavošanā un atbilstošu ekspresdiagnostikas metožu pielietošanā, lai apgūtās iemaņas varētu izmantot profesionālajā darbībā.

Pieteikties

Tēmas

  • Biežāk sastopamās sirds un asinsvadu slimības ģimenes ārsta praksē, to diagnostika un ārstēšana tālākā taktika
  • Kardioloģiskās slodzes testi, indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija
  • Kardiovaskulārie riski to noteikšanas nozīme  agrīnā diagnostikā
  • Komunikāciju prasmes un to nozīme konsultējot sirds un asinsvadu slimību pacientus
  • Valsts kompesējamo  zāļu izrakstīšanas iespējas sirds un asinsvadu slimību pacientu aprūpē