Skip to main content
Notikuma veids
Promocijas darba aizstāvēšana
Kategorija
Doktorantiem
Pētniecība

14. decembrī plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā Edijs Vāvers aizstāvēs promocijas darbu E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators.

Oficiālie recenzenti:

  • asoc. profesore Dace Bandere, Dr. pharm. (RSU);
  • profesore Ruta Muceniece, Dr. habil. biol. (LU);
  • Monika Jurgenson, PhD (Tartu Universitāte, Igaunija)

Atrašanās vieta kartē

Telpa
Hipokrāta auditorija