Pārlekt uz galveno saturu

Lekciju cikla Angļu valoda zinātnē mērķis ir padziļināt izpratni par aktuāliem angļu zinātnes valodas jautājumiem, skatot tos gan teorētiski, praktiski, kā arī papildināt zināšanas no tekstiem par zinātnes komunikāciju angļu valodā.

Mācību vide: zoom, forms.office, e-saziņa (e-pasts)

Kursa autors

Guntars Dreijers (attēlā) asociētais profesors salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā. Patlaban aktīvi sadarbojas ar augstskolām Latvijā (RSU, Ventspils Augstskola, RISEBA, Latvijas Universitāte) un citās valstīs (Dienvidbretaņas Universitāti Francijā, Serres TEI Grieķijā, Dužģes Universitāti un Bandirmas Universitāti Turcijā, Portu Universitāti Portugālē). Līdz šim nodarbības vadījis arī dažādās akadēmiskajās apmaiņas programmās, piemēram, Rietumanglijas Universitātē Lielbritānijā, piedalījies starpvalstu akadēmiskajos projektos Somijā, Čehijā, ASV. Pētnieciskā darbība saistīta ar tulkojumzinātnes jautājumiem, lingvokulturoloģiju, juridisko lingvistiku. Asociētais profesors piedalījies ārzemju augstskolu rīkotajās konferencēs, uzstājoties plenārsēdēs ar referātiem, darbojas vairākās ārzemju izdevniecību redkolēģijās. Patlaban aktīvi turpinās darbs Valsts pētījumu programmā Latviešu valoda, Erasmus+ programmā Tulkošana un lingvistiskā daudzveidība Eiropas Savienībā un Docētāji tālmācībā.

guntars_dreijers.jpg

Saturs

20/10

16.20–17.50

Vārdu krājums, leksika zinātniskajos tekstos. Terminoloģija. Zinātniskais stils

Praktiskie uzdevumi: leksika, kolokācijas, vārdu krājums, terminoloģija

Lasīšana, diskusija: teksts angļu valodā Setting the Scene

Šajā nodarbībā aplūkosim terminoloģiju un speciālā lietojuma valodu. Zinātnisko rakstu mikrolīmeņa vienības (vārdu krājums, leksika, terminoloģija) tiks analizētas saistībā ar nozares un zinātnisko rakstu formālajām prasībām.

Mājasdarbs: iepazīšanās ar 2. tekstu par zinātnes komunikāciju

10/11

16.20–17.50

Lēmumpieņemšana un zinātniskums. Saturs. Literatūras apskats un pārskats

Praktiskie uzdevumi: diskursa marķieri, rindkopu pārejas, teksta sintakses kohēzijas līdzekļi

Lasīšana, diskusija: teksts (In)formal Science Communication

Nodarbībā aplūkosim, kā formulēt pētnieciskos jautājumus, kā meklēt uz tiem atbildes, kā plānot savu pētniecisko ieceri. Lēmumpieņemšana un sadarbība zinātnisko tekstu rakstu grupā tiks aplūkota kā iespēja uzlabot savu sniegumu. Sintaktiskās kohēzijas līdzekļi, pētnieciskā problēma un ceļa kartes izveide tiks apspriesta kā papildu iespēja uz rezultātu balstītu zinātnisko rakstu. Nodarbībā tiks piedāvāti arī praktiskie uzdevumi.

Mājasdarbs: iepazīšanās ar 3. tekstu par zinātnes komunikāciju.

1/12

16.20–17.50

Zinātniskā raksta kvalitātes aspekti. Gramatika: rediģēšana un korektūra. Tulkošanas izmantošanas priekšrocības un trūkumi

Praktiskie uzdevumi: dažu izmantojamu rīku priekšrocības

Lasīšana, diskusija: teksts Risk Communication

Zinātnisko tekstu rakstīšanā un tekstveidē ir vairāki posmi, to skaitā rediģēšana, korektūra; turklāt recenzentiem bieži vien ir savas vadlīnijas un apsvērumi tekstu rediģēšanā. Tāpēc tiks aplūkotas prasības kvalitatīva raksta gala versijai, kā arī tiks aplūkoti daži izmantojami rīki raksta uzlabošanai.

Mājasdarbs: iepazīšanās ar 4. tekstu par zinātnes komunikāciju.

15/12

16.20–17.50

Zinātnes komunikācijas process. Zinātnes dialoģisms. Viedokļi par zinātniskumu

Praktiskie uzdevumi: zinātnisko tekstu nepilnību identificēšana, kļūdu labošana; teksta uzlabošana; raksturīgākās kļūdas

Lasīšana, diskusija: teksts Science Journalism

Šajā nodarbībā tiks aplūkoti teksta makrostruktūras elementi, kā arī plašāki jautājumi par teksta zinātniskumu, vērtību, ticamību, skatīts tiks zināšanu filtra jēdziens, zinātnes komunikācijas stratēģijas, kontekstualizācija, teksta dialoģisms.

Mājasdarbs: iepazīšanās ar 5. tekstu par zinātnes komunikāciju.

5/01

16.20–17.50

Zinātniskā teksta makrostruktūras elementi; rindkopa, nodaļa, teksts kopumā

Praktiskie uzdevumi: teksta un informācijas plūsma, rindkopas

Lasīšana, diskusija: teksts Research in Science Communication

Uzdevumos aplūkosim teksta iekšējo struktūru, informācijas struktūru teikuma, rindkopas, teksta līmenī. Mājasdarbs: iepazīšanās ar 6. tekstu par zinātnes komunikāciju.

Zoom saite tiks nostūtīta reģistrētājiem dalībniekiem lekcijas dienā.

PIETEIKTIES

Telpa
tiešsaistē Zoom
Datums: -

Kontaktinformācija