Pārlekt uz galveno saturu

Mūsdienās profesionālā dzīve norit nepārtrauktā nenoteiktībā, straujās pārmaiņās un nepieciešamībā ik dienas mācīties ko jaunu. Sabiedrībā aizvien aktuālāks paliek jautājums par labbūtību darba vidē.

Rīgas Stradiņa universitāte aicina interesentus piedalīties programmā Supervīzija personīgai un profesionālai izaugsmei. Programma sniedz ieskatu supervīzijas teorētiskajos aspektos, tās pielietojuma formās un mērķos. Dalībniekiem tiek dota iespēja piedzīvot supervīzijas procesu, risinot profesionālās attīstības jautājumus, dilemmas un izaicinājumus.

MērķauditorijaSpeciālisti no dažādām profesionālās darbības jomām; īpaši noderīga potenciālajiem reflektantiem studiju programmā Supervīzija – programma sniegs ievadu studijās un būs drošs pamats, sākot studijas RSU
Norises laiks25. marts plkst. 11–17
15. aprīlis plkst. 11–17
29. aprīlis plkst. 11–17
13. maijs plkst. 11–17
27. maijs plkst. 11–17
3. jūnijs plkst. 11.30–17.30
Norises formātsKlātienē, Rīgas Stradiņa universitātē
Programmas apjoms48
Dalības maksa200 EUR
Programmas vadītājsMg. paed. Baiba Pumpiņa, studiju programmas Supervīzija direktore, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Iesaistītie docētājiDoc. Kristaps Circenis
Dr. psych. Kristine Vende-Kotova
Mg. sc. sal. Inese Paiča

Programmas tematika

  • Supervīzijas jēdziens
  • Supervīzijas teorētiskie aspekti
  • Supervīzijas kvalitātes kritēriji
  • Supervīzija grupā (praktiskas nodarbības)
  • Patstāvīgais darbs – eseja
Pēc pieteikuma saņemšanas dalībnieki tiks aicināti uz individuālu interviju par motivāciju piedalīties programmā. Intervija norisināsies pirmdien, 20. martā, no plkst. 15.

Norises vieta

Datums: -

Kontaktinformācija