Pārlekt uz galveno saturu

Darba kārtība

 1. Rezidentūras studiju fakultātes domes sastāvs
  Ziņo I. Grope
 2. Doktora studiju programma Veselības aprūpe
  Ziņo I. Konrāde
 3. Infrastruktūras departamenta nolikums
  Ziņo D. Zemešs
 4. Juridiskā un iepirkumu departamenta nolikums
  Ziņo S. Mazlazdiņa
 5. Pedagoģiskās izaugsmes centra nolikums
  Ziņo N. Jansone-Ratinika
 6. Studiju departamenta nolikums
  Ziņo I. Treija
 7. Uzņemšanas komisijas nolikums
  Ziņo I. Treija
 8. Nolikums par akadēmiskā personāla darba veidiem un uzskaiti 2021./22. akadēmiskajā gadā
  Ziņo I. Treija
 9. Grozījumi nolikumā par akadēmiskajām vēlēšanām RSU
  Ziņo D. Jasmane
 10. Izmaiņas RSU nekustamā īpašuma attīstības plānā 2020.-2026. gadam
  Ziņo D. Zemešs
 11. Par izmaiņām RSU struktūrā: RSU bibliotēka
  Ziņo T. Koķe
 12. Bibliotēkas nolikums
  Ziņo I. Aploka
 13. Dažādi

Pieteikšanās pa e-pastu sarmite[pnkts]zeireatrsu[pnkts]lv.

Datums:

Kontaktinformācija