Pārlekt uz galveno saturu

Programma

8.45–9.00

Brokastu kafija un reģistrācija

9.00–9.20

Starpdisciplinaritātes nozīme pētniecībā
Dr. phil. Agrita Kiopa, RSU Zinātnes pārvalde

9.20–9.40

Starpdisciplinaritāte, sasniegumi un izaicinājumi kognitīvo zinātņu jomā
Dr. phil. Jurģis Šķilters, LU Datorikas fakultāte

9.40–10.50

Plenārsēde. RSU un LU sadarbības platforma kognitīvo zinātņu pētniecībā
Moderatore: Dr. phil. Agrita Kiopa

Dalībnieki

 • Dr. phil. Jurģis Šķilters, LU Datorikas fakultāte
 • Dr. habil. paed. Tatjana Koķe, RSU Mācību pārvalde
 • Dr. med. Andrejs Millers, RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
 • Dr. med. Zanda Priede, RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
 • Dr. med. Ainārs Stepens, RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Dr. med. Sandra Lejniece, RSU Doktorantūras nodaļa
 • Dr. sc. comp. Leo Seļāvo, LU
 • Dr. oec. Jānis Grēviņš, RTU Rīgas Biznesa skola
 • Maija Kāle, LU
 • Dr. sc. soc. Andrejs Ivanovs, RSU Statistikas mācību laboratorija
 • PhD Ieva Puzo, Komunikācijas studiju katedra

10.50–11.30

Diskusija, pieredzes apmaiņa pie kafijas tases

Pieteikties

Atrašanās vieta kartē

Telpa
Senāta zāle
Datums:

Kontaktinformācija