Pārlekt uz galveno saturu

Trešdien, 4. novembrī, norisināsies RSU Zinātnieku brokastis par tēmu Mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās (Artificial Intelligence and Machine Learning).

Programma

9.00–9.10

Atklāšana
Part I: AI for Medical Imaging: A Brief Review of Clinical Evidence
Brief introduction of the key terms of IA in medicine and evidence of its clinical effectiveness, along with limitations and future perspectives

9.10–9.50

Part II: AI Workflow for Medical Imaging Diagnosis: 7 steps from acquisition to prediction
The 7 key stages from image acquisition and imaging protocols that allow the processing, annotation and use of images for the use of artificial intelligence algorithms
Sergio Uribe, Visiting Associate Professor at RSU

9.50–10.35

Mašīnmācīšanās sasniegumi un iespējas datu apstrādei un analīzei (Advances and Opportunities in Machine Learning for Data Processing and Analytics)
Uldis Doniņš, Dr.sc.ing., ITD Informācijas sistēmu nodaļas vadītājs

10.35–11.00

Apkopojums, jautājumi, secinājumi

Pieteikties

Darba valodas: angļu, latviešu
Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

  1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vards, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa numurs. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus.
  2. Zinātnieku brokastis notiks Dzirciema ielā 16, Senāta zālē, kā arī platformā Zoom. Ieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.
  3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos un mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejama jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā latviešu valodā vai angļu valodā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

Norises vieta

Telpa
Senāta zāle

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lv.

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv.

Datums:

Kontaktinformācija