Skip to main content

RSU Anatomijas muzeja kolekcija sastāv no ap 6000 dažādiem un neparastiem objektiem - cilvēka normālās un patoloģiskās anatomijas preparātiem, embrioloģijas, teratoloģijas (iedzimtās anomālijas), salīdzinošās anatomijas kolekcijas, kā arī plaša antropoloģiskā materiāla, kas iegūts izrakumos un ekspedīcijās 20. gs. 20. - 30. gados.