Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras paspārnē jau kopš 1974. gada darbojas Anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Pulciņa galvenais mērķis ir palicis nemainīgs – veicināt ikviena anestezioloģijā un reanimatoloģijā ieinteresēta Medicīnas fakultātes studenta teorētisko, kā arī praktisko ieskatu nozarē.

Pulciņš rīko sēdes reizi mēnesī. Vairākums ir teorētiskās sēdes, kur tiek apskatītas dažādas anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas tēmas, iekļaujot mūsdienīgu pētījumu datus un case report piemērus. Studiju gada laikā pulciņš rīko arī divas praktiskās sēdes, kurās pulciņa biedriem ir iespēja nostiprināt savas prasmes dzīvību glābjošās manipulācijās, piemēram, elpceļu caurejamības nodrošināšanā, padziļinātā kardiopulmonālā reanimācijā, kā arī kritisku pacientu menedžmentā.

Papildus pulciņā tiek aktualizēta informācija par dažādām ar nozari saistītām konferencēm un kursiem kā starptautiskā, tā vietējā mērogā, nereti sniedzot saviem aktīvākajiem biedriem iespēju tos apmeklēt.

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas pulciņā ir labvēlīga vide studentu zinātniskās darbības attīstībai – tiek piesaistīti pieredzējuši mentori papildus profesionālās literatūras resursiem, kā arī ik gadu tiek organizēta atsevišķa sēde pulciņa dalībnieku zinātnisko darbu analīzei. Katru gadu vairāki studenti, kuri ir uzstājušies ar sava zinātniskā darba prezentāciju pulciņā, sekmīgi piedalās studentu zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentori