Farmakoloģijas pulciņš | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Farmakoloģija ir mācība par bioloģiski aktīvu ķīmisko savienojumu un cilvēka organisma mijiedarbību. Tās uzdevums ir izpētīt zāļlīdzekļu darbību, ko lieto ārstnieciskos, profilaktiskos un diagnostiskos nolūkos.

Lai gūtu plašākas zināšanas šajā jomā, 2017. gadā tika dibināts farmakoloģijas pulciņš ar mērķi apvienot tos studentus, kas ir ieinteresēti gūt plašākas zināšanas par zāļu darbību organismā, balstoties uz padziļinātu patoģenēzes izpēti.

Katru gadu tiks organizētas vismaz 6 teorētiskās sēdes, kas norisināsies Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 4. korpusā. Sēžu laikā tiks izskatītas dažādu orgānu sistēmu saslimšanas, ar uzsvaru uz pielietojamo medikamentu klāstu, to klīnisko un farmakoloģisko darbību. Tiks prezentēti studentu sagatavoti referāti par aktuālām un viņu interesējošām tēmām farmakoloģijā, vai tēmām, kas netiek apskatītas nodarbību laikā, lai paplašinātu studentu zināšanas ārpus pamatstudiju programmas. Katrs varēs iesaistīties diskusijās, uzdot jautājumus un gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Pulciņa ietvaros katram tiks dota iespēja izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, ko varēs tālāk prezentēt RSU starptautiskajā studentu konferencē. Teorētisko sēžu otrajā daļā biedri un apmeklētāji varēs pievērsties vairāk zinātnei, palīdzēt ar mērķu, jautājumu un uzdevumu uzstādīšanu citiem studentiem. Tādejādi katrs gūs iespaidu par zinātnisko darbu veikšanu vai gūs padomu un palīdzību par jau iesākto darbu.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentors