Fizioloģijas pulciņš | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Fizioloģijas studentu zinātniskā pulciņa sēdes notiek reizi mēnesī, katra sēde ir veltīta vienai orgānu sistēmai un fizioloģijas nozarei. Pulciņa biedriem ir iespēja prezentēt viņus interesējošās tēmas nozarei veltītajā sēdē; apmeklētājiem ir iespēja noklausīties studentu prezentācijas, mentora komentārus, kā arī pašiem uzdot jautājumus gan prezentētājam, gan mentoram. Reizi semestrī pulciņš rīko praktisko sēdi, kurā tiek veikts kāds laboratorijas darbs – tiek mērīta un analizēta cilvēka fizioloģiskā reakcija uz kādu stimulu, piemēram, fizisko slodzi. Laboratorijas darbi var studentam palīdzēt izdomāt pašam savu ideju pētnieciskā darba veikšanai.

Fizioloģijas katedra un pulciņa mentors aicina pulciņa darbā iesaistīties studentus, kuri vēlas veikt pētniecisko darbu fizioloģijā.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītājs

Mentors