Skip to main content

Seksoloģijas studentu zinātniskā pulciņa mērķis ir sniegt iespēju dažādu specialitāšu studentiem gūt plašākas zināšanas par cilvēka seksualitāti, seksuālajām attiecībām, par cilvēka seksualitātes dažādām izpausmēm, kā arī sniegt ieskatu par seksuālo traucējumu un seksuālo noviržu veidiem, rašanās cēloņiem, diagnostikas un ārstēšanas iespējām.

Pulciņa teorētiskās sēdes tiek rīkotas septiņas reizes akadēmiskā gada laikā, praktiskās sēdes – divas reizes. Tikšanās laikā ir iespēja noklausīties biedru sagatavotus referātus, iesaistīties diskusijā un uzdot interesējošus jautājumus nozares speciālistiem. Pulciņā tiek izstrādāti zinātniski pētnieciskie darbi.

Pulciņa Facebook lapa

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentori