Starpdisciplinārās veselības aprūpes pulciņš | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Starpdisciplinārais veselības aprūpes studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt studentus izzināt un padziļināt teorētiskās un praktiskās iemaņas veselības aprūpē – starpdisciplināri. Apvienojot dažādu kursu un programmu studentus grupās, pulciņa biedri un apmeklētāji kopīgi izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus, kuri tiek prezentēti starptautiska līmeņa konferencēs. Regulāri tiek organizētas pulciņa teorētiskās un praktiskās sēdes, kurās tiek diskutēts par sabiedrībā aktuāliem veselības aprūpes aspektiem, multidisciplinārās veselības aprūpes komandas nozīmi, riska faktoriem, to prevenciju u. c. Sēžu vieta, laiks un tematika, kā arī aktuāla informācija tiek publicēta pulciņa Facebook grupā.

Visi interesenti no dažādām ar veselības aprūpi saistītām studiju programmām laipni aicināti pievienoties!

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentore