Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras paspārnē jau kopš 1974. gada darbojas anestezioloģijas un reanimatoloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Pulciņa galvenais mērķis ir palicis nemainīgs arī šodien – veicināt ikviena anestezioloģijā un reanimatoloģijā ieinteresēta medicīnas fakultātes studenta teorētisko, kā arī praktisko ieskatu nozarē.

Pulciņš rīko sēdes vienu reizi mēnesī. Vairākums ir teorētiskās sēdes, kur tiek apskatītas dažādas anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas tēmas, iekļaujot mūsdienīgu pētījumu datus un case report piemērus. Studiju gada laikā pulciņš rīko arī divas praktiskās sēdes, kurās pulciņa biedriem ir iespēja nostiprināt savas prasmes dzīvību glābjošās manipulācijās, piemēram elpceļu caurejamības nodrošināšanā, padziļinātā kardiopulmonālā reanimācijā, kā arī kritisku pacientu menedžmentā.

Papildus SZP aktualizē dažādas ar nozari saistītas konferences un kursus (kā starptautiskā, tā vietējā mērogā), nereti sniedzot saviem aktīvākajiem biedriem iespēju tās apmeklēt.

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas SZP kalpo arī kā labvēlīga vide studentu zinātniskās darbības attīstībai – palīdzot ar pieredzējušu mentoru piesiasti, papildus profesionālās literatūras resursiem, kā arī organizējot atsevišķu sēdi pulciņa biedru zinātnisko darbu analīzei ik gadu. Katru gadu vairāki studenti, kuri ir uzstājušies ar saviem zinātniskajiem darbiem pulciņā sekmīgi piedalās studentu zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Kontaktinformācija

Pulciņa vadītāja

Mentori